Πρόσκληση 10ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Βελβεντού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βελβεντού την Δευτέρα 28/3/2022
στις 19:30 δια ζώσης ή και με τηλεδιάσκεψη για όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν λόγω
των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας
διάταξης:
1.- Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους για βεβαιωμένα τέλη ύδρευσης των εκ
παραδρομής χρεώσεων κατηγορίας ΑΜΕΑ, Πολυτέκνων και λανθασμένων ενδείξεων από
παρελθόντα έτη. (Διαγραφές Ιανουαρίου 2022). Συνέχεια ανάγνωσης “Πρόσκληση 10ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού”

Ψήφισμα για την στήριξη του Ουκρανικού λαού

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βελβεντού στην τακτική του Συνεδρίαση της Δευτέρας,  21 Μαρτίου 2022, αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 16/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βελβεντού: 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού συμπαραστέκεται στην ανθρωπιστική κρίση που βιώνει σήμερα ο Ουκρανικός λαός  και διοργανώνει άμεσα αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας με την εθελοντική προσφορά δημοτών σε είδη πρώτης ανάγκης.

Εκφράζει επίσης τη λύπη του όχι μόνο γιατί η διεθνής κοινότητα αδυνατεί να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και γιατί εδώ και χρόνια δεν μπόρεσε να αποτρέψει αυτόν αλλά και άλλους πολέμους σε πολλά μέρη της υφηλίου.

Εμείς ως Έλληνες έχουμε κάθε λόγο να βρισκόμαστε με την πλευρά του Διεθνούς Δικαίου καθώς έχουμε την τραγική εμπειρία της Κύπρου.

Έχουμε ηθική και εθνική υποχρέωση να είμαστε πάντοτε στο πλευρό της ειρήνης και εναντίον οποιασδήποτε εισβολής σε κάθε ανεξάρτητη χώρα.

Ενώνουμε κι εμείς τη φωνή μας με την κραυγή αγωνίας της παγκόσμιας κοινότητας και απαιτούμε ειρήνη. Να σταματήσει κάθε πόλεμος και οι όποιες διαφορές να επιλυθούν με ειρηνικές διαπραγματεύσεις.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και το άρθρο 10 του Ν. 4674/2020, του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, τη Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 20:00. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης (Πρόγραμμα Microsoft Τeams) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ακόλουθο θέμα:

 

  1. Κατάθεση προτάσεων και λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των πρόσφατων συμβάντων από σημειακές φωτιές στο κτήριο του Γυμνασίου – Λυκείου Βελβεντού.

Συνέχεια ανάγνωσης “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου”

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού το Σάββατο 26 Μαρτίου 2022

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού το Σάββατο 26 Μαρτίου  2022

 

Έχοντας υπόψη:

α. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βελβεντού-ΑΔΣ 80/2019

    (ΑΔΑ: ΩΙΡΙ46ΜΓΗΖ-ΝΤ4)

β. Τον υπ΄αριθμ. Ν. 4497 ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

γ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16506/2022 – ΦΕΚ 1302/Β/18-3-2022 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το τη Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε τον πίνακα δικαιούμενων εκθετών για τη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Βελβεντού, για το Σάββατο 26  Μαρτίου 2022.

Συνέχεια ανάγνωσης “Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού το Σάββατο 26 Μαρτίου 2022”

Κύλιση προς τα επάνω