Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Ωράριο Εξυπηρέτησης Κοινού

Η εξυπηρέτηση των πολιτών που προσέρχονται στο ΚΕΠ, πραγματοποιείται κατά το ακόλουθο ωράριο.

  • Δευτέρα έως Παρασκευή : από 07:45 έως 15:00

Προσωπικό:

Ελισάβετ Κακούλη (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος ΚΕΠ)

Λάζαρος Ζανδές (Στελέχωση Τμήματος ΚΕΠ)

Νικόλαος Κουκόλης (Στελέχωση Τμήματος ΚΕΠ)

 

Επικοινωνία:

Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Ζήνωνα Παπαναστασίου 6

504 00, Βελβεντό

Tηλέφωνo: 2464049005 (2 γραμμές) 

E-mail: d.velventou@kep.gov.gr

 Web:   mykeplive.gov.gr    (Πλατφόρμα για εξυπηρέτηση μέσω τηλεδιάσκεψης από τα ΚΕΠ)

            www.kep.gov.gr      (Πύλη με πληροφορίες και διαδικασίες των ΚΕΠ)

            www.gov.gr             (Πύλη με πληροφορίες και διαδικασίες της Δημόσιας Διοίκησης)

 

 

Κύλιση προς τα επάνω