Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά Μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Βελβεντού

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Κυριακή στις 25/10/2020 στις 12:00 δια περιφοράς (τηλεφωνικά) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: Συνέχεια ανάγνωσης “Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής”

Κύλιση προς τα επάνω