Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής (τακτική)

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βελβεντού την Τρίτη 5 Μαρτίου 2024 στις 14:00 μ.μ. δια ζώσης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και αιρετών του Δήμου στο 3ο FORUM ΣΠΑΥ.
  2. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου σε δικαστική υπόθεση.

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν, οφείλουν να ενημερώσουν το συντομότερο τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής για να καλέσει έγκαιρα τα αναπληρωματικά μέλη.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής  

Μανώλης Στεργίου

Πρόσκληση 8ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (ειδική, δια ζώσης)

Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 05  Μαρτίου 2024 και ώρα 20:00. Η συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βελβεντού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ακόλουθο θέμα:

 

Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής έτους 2023.

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  

Καμκούτης Θωμάς

Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (ειδική, δια ζώσης)

Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 05  Μαρτίου 2024 και ώρα 19:00. Η συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βελβεντού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ακόλουθο θέμα:

 

Ψήφιση προϋπολογισμού και έγκριση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2024 του Δήμου Βελβεντού

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  

Καμκούτης Θωμάς

Ανακοίνωση για διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος

                                                                                                                                                

 
 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

 

Από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κοζάνης ανακοινώνεται ότι :

 

Λόγω τεχνικών εργασιών του ΑΔΜΗΕ στον κεντρικό Υποσταθμό της ΔΕΗ ΑΕ στην περιοχή των Αυλών, την Παρασκευή 01-03-2024  και την Δευτέρα 04-03-2024, θα γίνει ολιγόλεπτη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από ώρα 07:05 έως 07:10, στο σύνολο των Δημοτικών Διαμερισμάτων των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού. Τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Σερβίων στην περιοχή του Βαθυλάκκου – Νεράιδας θα ηλεκτροδοτούνται κανονικά.

 

Ζητούμε, την κατανόηση των καταναλωτών και θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση ενδεχομένως και νωρίτερα.

Γι’ αυτό τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

.

 

 

ΓΙΑ ΤOΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 

Δημήτριος ΛΙΑΝΑΣ

Δ/ντής Περιοχής Κοζάνης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Κύλιση προς τα επάνω