Δήμος Βελβεντού

Απόφαση για τη διεξαγωγή της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου

Κατόπιν της με αρ. πρωτ 163795/27/10/2021 Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης, για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου στον Δήμο Βελβεντού θα ισχύσουν τα εξής:

A. Στον εκκλησιασμό και στη δοξολογία θα παραστούν ο σημαιοφόρος από κάθε Σχολείο και από ένας συνοδός εκπαιδευτικός.

Β. Στην κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο Πεσόντων θα είναι οι σημαιοφόροι και οι παραστάτες Σχολείων.

Γ. Η κατάθεση στεφάνων και οι απαγγελίες θα γίνουν από όλους κανονικά.

Δ. Θα ακολουθήσει παρέλαση των σημαιών των Σχολείων με τους σημαιοφόρους και τους παραστάτες, προπορευόμενης της Μπάντας του Μ.Ο.Β.

 

Για να δείτε τη σχετική Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης πατήστε εδώ:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

 

Για να δείτε τις ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ.pdf

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΗΣ ΦΩΦΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού μετά την πληροφορία του θανάτου της Προέδρου του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΦΩΦΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

   τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια της Προέδρου του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Φώφης Γεννηματά.

    Η Φώφη Γεννηματά υπήρξε μια πολιτικός της νέας γενιάς με μια δημιουργική και αξιοπρεπή πορεία στη δημόσια ζωή της πατρίδας μας.

    Σε όλη τη ζωή της υπήρξε δραστήρια και μαχητική. Ήταν πολιτικός που διακρίθηκε για την αποφασιστικότητα και τους συνεχεία αγώνες της. Στην διαδρομή της είχε τον σεβασμό και την εκτίμηση των φίλων αλλά και των πολιτικών αντιπάλων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  • Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια της μεταστάσης
  • Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στο κόμμα ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ που προήδρευσε.
  • Να δημοσιεύσει το παρόν ψήφισμα στον Τύπο και στην  ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού το Σάββατο 23 Οκτωβρίου  2021

 

Έχοντας υπόψη:

α. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βελβεντού-ΑΔΣ 80/2019

    (ΑΔΑ: ΩΙΡΙ46ΜΓΗΖ-ΝΤ4)

β. Τον υπ΄αριθμ. Ν. 4497 ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

γ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61910 ΦΕΚ 4674/Β/08-10-2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από Σάββατο 9,Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00.

Συνέχεια ανάγνωσης “Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Tακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης (MicrosoftΤeams), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης και σύμφωνα με τις 60249/22-09-2020 και υπ’ αριθ.643/69472/2409-201 Εγκυκλίους και την με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61910/7-10-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4674) ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: Συνέχεια ανάγνωσης “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Tακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Έκτακτης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής για 22/10/2021

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Παρασκευή 22/10/2021 στις 11:00 με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση Πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη μέσω του B’ κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.
  2. Οικονομικές ελαφρύνσεις – διαγραφές οφειλών από μισθώματα επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας covid-19.

 

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 10:45.

https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ για 22 10 2021

Κύλιση προς τα επάνω