Πρόσκληση 11ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής (τακτική)

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βελβεντού, την Τρίτη 16 Απριλίου 2024 στις 14:00 μ.μ. δια ζώσης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση αγοράς ακινήτου.
  2. Εισηγητική έκθεση 4ου τριμήνου του έτους 2023 προς τη Δημοτική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
  3. Συνδιοργάνωση του Δήμου Βελβεντού με τον Σύλλογο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Βελβεντού αγώνα με την ονομασία «7η ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ». Εξειδίκευση πίστωσης.
  4. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου, Στεργίου Εμμανουήλ και ενός αιρετού του Δήμου Βελβεντού, στη Θεσσαλονίκη για υποθέσεις του Δήμου.
  5. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων – 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 Δήμου Βελβεντού.
  6. Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη μέρους της δαπάνης μετακίνησης της χορωδίας «Βελβεντινές Φωνές» στην Κύπρο λόγω συμμετοχής των στην Εκδήλωση μνήμης για τα 50 χρόνια από την Τουρκική Εισβολή.
  7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ».
  8. Προέλεγχος του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως 2022 του Δήμου Βελβεντού.
  9. Συμμετοχή του Δήμου Βελβεντού στο Πρόγραμμα Επιδότησης για την απασχόληση μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών.
  10. Καθορισμός όρων για εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος.

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν, οφείλουν να ενημερώσουν το συντομότερο τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής για να καλέσει έγκαιρα τα αναπληρωματικά μέλη.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής 

Μανώλης Στεργίου

Ανακοίνωση-Πρόσκληση προς τα Πολιτικά Κόμματα για συμμετοχή σε σύσκεψη για την κατανομή χώρων προεκλογικής προβολής για τις Ευρωεκλογές της 9.6.2024

Πρόσκληση 12ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (ειδική, δια ζώσης)

Σας προσκαλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της δημοτικής αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τριτη, 23 Απριλίου 2024 και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βελβεντού,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του ν.3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν.5056/2023 και την υπ’ αριθ. 98 (αρ.πρωτ. 8182/26-1-2024) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι για την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας, μπορούν να υποβληθούν θέματα προς συζήτηση από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, στο email proedros@velvento.eu, έως την Παρασκευή   19-4-2024 και ώρα 15:00.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  

Καμκούτης Θωμάς

Ανακοίνωση για την κυκλοφορία στην Υψηλή Γέφυρα Σερβίων

Η σχετική Απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Κοζάνης παρατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΓΕΦΥΡΑ ΣΕΡΒΙΩΝ ΑΠΟ 11 4 2024 ΑΔΑ ΡΦΟΧ46ΜΤΛΒ-Π48

Κύλιση προς τα επάνω