Όλα τα άρθρα - Σελίδα 2

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού στις 30 Μαΐου 2020. Έχοντας υπόψη: α. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βελβεντού-ΑΔΣ 80/2019 (ΑΔΑ: ΩΙΡΙ46ΜΓΗΖ-ΝΤ4) β. Την υπ’ αριθμ. Δ1α /ΓΠ οικ. 19024 ΚΥΑ/ΦΕΚ 915Β/17-3-20. γ. την υπ’ αριθμ. 5 /18-3-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. δ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20006 ΚΥΑ […]

Όλο το άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ: Τα μέλη συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Βελβεντού κ.κ. 1) Μυλωνά Κατίνα 2) Ζυγανιτίδου Ειρήνη 3) Κουκάλη Ζήνωνα 4) Μύρο Δημήτριο 5) Παπανδρίτσα Μαρία 6) Τζάτσου Βαϊα ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής Κοινότητας Βελβεντού. ΄Εχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 89 του […]

Όλο το άρθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας καλούμε να συμμετέχετε στη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, στις 26 Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 19:00 […]

Όλο το άρθρο

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ.

ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΒΡΗΚΑΜΕ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ. ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΣΤΙΣ 21/5 ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΜΙΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ. ΟΜΩΣ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΗΡΘΕ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ. ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΣΕΚΤΕ ΜΑΣ ΔΟΘΗΚΕ Η ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΣΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ […]

Όλο το άρθρο