Πρόσκληση 22ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2023 (έκτακτη, δια περιφοράς)

Σας προσκαλούμε σε έκτακτη, δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:00, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​ από το άρθρο 74 του N. 4555/18​ και από τα άρθρα 177 και 184 του N. 4635/19, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ακόλουθο θέμα:

Κατανομή και χρήση χώρων στους συνδυασμούς υποψηφίων για την προεκλογική προβολή τους κατά τις εκλογές ά και β’ βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης της 8ης Οκτωβρίου 2023.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ως «έκτακτη» και «κατεπείγουσα» σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 8481/2022 (ΦΕΚ 674/Β/15-02-2022) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Παρακαλούμε να αποστείλετε με ηλεκτρονικό μήνυμα, την πρόθεση συμμετοχής και την ψήφο σας στο ανωτέρω θέμα, στο  email: proedros@velvento.eu έως τις 13:30.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Καμκούτης Θωμάς

Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης για την ανακήρυξη των Συνδυασμών και των υποψηφίων Δημάρχων και Συμβούλων

Η Απόφαση παρατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 111_2023

Ανακοίνωση-Πρόσκληση σύσκεψης εκπροσώπων των συνδυασμών υποψηφίων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023

Περιγραφή άμεσων ζημιών σε ποικιλίες ροδακινιάς, νεκταρινιάς και μηλίας που βρίσκονταν σε στάδιο εμπορικής ωρίμανσης, από τις βροχοπτώσεις του 4ημέρου 04 έως 07 Σεπτεμβρίου του 2023.

Το σχετικό έγγραφο του Αγροτικού Συλλόγου Φυτικής Παραγωγής Βελβεντού παρατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

2 Έκθεση ζημιών 04-07.09.2023 Βελβεντός

Κύλιση προς τα επάνω