Πρόσκληση 14ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού (Τακτική)

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βελβεντού την Δευτέρα 22 Μαΐου  2023 στις 19:00 δια ζώσης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την αξιολόγηση οικονομικών προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 187680)

2.-Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την αξιολόγηση οικονομικών προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ 8 Κ.Μ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 145614)

3.-Έγκριση 2ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» -4ο Τμήμα –Ομάδα 1.

4.-Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (Άρθρο 32,2γ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού: 130.035,86  (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και 185.431,14 με απρόβλεπτα 15% και με ΦΠΑ 24%.

5.-Έγκριση 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες στο Δήμο Βελβεντού»(Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 185102,1)

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν δια ζώσης, οφείλουν να ενημερώσουν το συντομότερο τον Πρόεδρο της Οικ. Επιτροπής για να καλέσει έγκαιρα τα αναπληρωματικά μέλη.  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Μανώλης Στεργίου

Ανακοίνωση έναρξης εγγραφών στον Παιδικό Σταθμό Βελβεντού για το σχ. έτος 2023-2024

Ο  Δήμος Βελβεντού ,σύμφωνα με την υπ αριθμ.   62 /2023  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι οι αιτήσεις για τις νέες εγγραφές και επανεγγραφές των νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Βελβεντού ,για το σχολικό έτος 2023-2024, θα υποβάλλονται από 25-5-2023 έως 25-6-2023, με τις εξής διαδικασίες

  1. Ηλεκτρονική αποστολή  στο e-mail: paidikos@velvento.eu

 Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει  να αποσταλούν ως συνημμένα έγγραφα στο παραπάνω e-mail.

  1. Δια ζώσης, στα γραφεία του Παιδικού Σταθμού και ώρες λειτουργίας από 8.00 π.μ. έως 14.00μ.μ. (τηλ.2464031452 )

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  • Τα νήπια να είναι ηλικίας από 2,5 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Σταθμού, έως την ηλικία εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο.

Συνέχεια ανάγνωσης “Ανακοίνωση έναρξης εγγραφών στον Παιδικό Σταθμό Βελβεντού για το σχ. έτος 2023-2024”

Πρόγραμμα Ψηφοφορίας Βουλευτικών Εκλογών 2023

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 2023

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 52/2023

Ο Δήμαρχος Βελβεντού

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Το με αριθμό Πρωτ. 34414/23-04-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Προκήρυξη των Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023
  2. Το με αριθμό 99/τεύχος Α /22-04-2023 ΦΕΚ Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής.
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α ́ 87)
  4. Των παρ.1 και 2 του άρθρου 39 του π.δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ Α’ 57).
  5. Τις υπ’ αριθμ. 8/2023 και 9/2023 αποφάσεις του Α1 Τμήματος του Άρειου Πάγου με την οποία ανακηρύχθηκαν οι αναφερόμενοι συνδυασμοί κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων, συνδυασμοί ανεξαρτήτων και μεμονωμένοι υποψήφιοι της εκλογικής περιφέρειας Κοζάνης για τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023
  6. Τα υπ’αρίθμ. 76046/09-05-2023 και 78650/12-05-2023 έγγραφα της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας .

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ  ΟΤΙ

Την 21η Μαΐου 2023, ημέρα Κυριακή θα διενεργηθούν οι γενικές βουλευτικές εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Συνέχεια ανάγνωσης “Πρόγραμμα Ψηφοφορίας Βουλευτικών Εκλογών 2023”

Κύλιση προς τα επάνω