Δήμος Βελβεντού

Ένταξη του ΚΕΠ Δήμου Βελβεντού στο myKEPlive

Τα ψηφιακά ραντεβού στα ΚΕΠ διεξάγονται κατόπιν ραντεβού μέσω του myKEPlive.gov.gr. Η υπηρεσία διεκπεραιώνει μέσω βιντεοκλήσης διαδικασίες υψηλής ζήτησης για τέσσερις κατηγορίες υπηρεσιών:
1) Πληροφόρηση – Αίτηση,
2) Εξυπηρέτηση από το δήμο σας,
3) Εξυπηρέτηση πολιτών με Αναπηρία και
4) Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις.
Οι ώρες εξυπηρέτησης που μπορούν να επιλέξουν οι πολίτες είναι από τις 08:00 έως τις 14:30.

Λειτουργία ΚΕΠ από 23 Νοεμβρίου 2020

Σχετικά με τη λειτουργία των ΚΕΠ κατάτο διάστημα ισχύος των περιοριστικών μέτρων διασποράς του νέου κορονοϊού, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες επιδημιολογικές συνθήκες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί ανά την επικράτεια, το γεγονός της μεγάλης αύξησης χρήσης ειδικών και μη αδειών, καθώς και με γνώμονα την προστασία του προσωπικού που εργάζεται στα ΚΕΠ, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενημερώνει ότι:

  1. Το ωράριο λειτουργίας για όλα τα ΚΕΠ της χώρας διαμορφώνεται από 7.30 πμ έως 15.30 μμ, Δευτέρα έως Παρασκευή. Η εξυπηρέτηση των πολιτών που θα προσέρχονται θα πραγματοποιείται από τις 7.30 πμ μέχρι τις 15.00 μμ.
  2. Η προσέλευση των πολιτών θα γίνεται αυστηρά κατόπιν τηλεφωνικής προ συνεννόησης (ραντεβού) ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις τους και ο συνωστισμός, και να διεκπεραιώνονται χωρίς καθυστερήσεις και αναμονή τα αναγκαία αιτήματα των πολιτών.  Συνέχεια ανάγνωσης “Λειτουργία ΚΕΠ από 23 Νοεμβρίου 2020”

Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για «Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Βελβεντού»

Ο Δήμαρχος Βελβεντού έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Βελβεντού» με σκοπό την προμήθεια μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες του ∆ήμου Βελβεντού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Δήμο Βελβεντού, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Συνέχεια ανάγνωσης “Προκήρυξη Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για «Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Βελβεντού»”

25η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Την Παρασκευή, 20/11/2020 στις 12:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού δια περιφοράς (τηλεφωνικά) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: Συνέχεια ανάγνωσης “25η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού”

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου Βελβεντού για τη χειμερινή περίοδο

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε στις 18 Νοεμβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού μετά από πρόσκληση του Δημάρχου η συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου για την πρόληψη και αντιμετώπιση των χειμερινών φαινομένων 2020-2021. Λόγω των μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού η σύσκεψη ήταν περιορισμένης συμμετοχής με όλα τα μέτρα ασφάλειας. Συμμετείχαν ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βελβεντού, ο υπεύθυνος Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας Πρόδρομος Ασλανίδης, o εκπρόσωπος της 9 ης Μηχ. Ταξιαρχίας Πεζικού Αντισυνταγματάρχης Νικ. Τέλος, ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Σερβίων Χρ.Κουκόλης, ο Αστυνομικός Διοικητής Α.Τ. Σερβίων Αν. Βασιλειάδης και ο εκπρόσωπος Δασονομείου Σερβίων Χ. Συρόπουλος. Στην συνεδρίαση συζητήθηκαν και διαπιστώθηκαν τα εξής: Συνέχεια ανάγνωσης “Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου Βελβεντού για τη χειμερινή περίοδο”

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ

πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη στο Δήμο Βελβεντού, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΠΕ Νομικών –Δικηγόρων, ο οποίος θα συνεπικουρεί το έργο του Δημάρχου, θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες (γραπτά ή προφορικά ) επί θεμάτων Νομικής φύσεως μέσα στον κύκλο των γνώσεων του, με ημερήσια φυσική παρουσία και ωράριο τακτικού υπαλλήλου. Συνέχεια ανάγνωσης “Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού”

Κύλιση προς τα επάνω