Πρόσκληση 27ης (τακτικής) Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού-Ορθή Επανάληψη ως προς την ημερομηνία και τα θέματα.

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βελβεντού την Τρίτη 9
Αυγούστου 2022 στις 13:00 π.μ. δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη με τα παρακάτω θέματα
ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση χρήσεων γης σε ορισμένα Ο.Τ. ή σε τμήματα Ο.Τ. του οικισμού Βελβεντού
και του Συνοικισμού Καλλιθέας, σύμφωνα με τις χρήσεις του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού
Σχεδίου και του Π.Δ. 59/2018.
2. Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Βελβεντού με την
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και τον Μορφωτικό Όμιλο Βελβεντού.
3. Τροποποίηση / επέκταση της υπ΄ αριθμ. 3939/13-12-2021 σύμβασης προμήθειας
καυσίμων.
4. Καθορισµός όρων ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια ενός απορ/φόρου
οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 8 μ3.

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον
παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 12:45. Συνέχεια ανάγνωσης “Πρόσκληση 27ης (τακτικής) Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού-Ορθή Επανάληψη ως προς την ημερομηνία και τα θέματα.”

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βελβεντού την Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022 στις 13:00 π.μ. δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Τροποποίηση χρήσεων γης σε ορισμένα Ο.Τ. ή σε τμήματα Ο.Τ. του οικισμού Βελβεντού και του Συνοικισμού Καλλιθέας, σύμφωνα με τις χρήσεις του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και του Π.Δ. 59/2018.
  2. Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Βελβεντού με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και τον Μορφωτικό Όμιλο Βελβεντού.

 

 

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 12:45. 

 https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09  

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ για 8 8 2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μανώλης Στεργίου

Πρόσκληση 18ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (τακτική- δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση)

Σας προσκαλούμε σε τακτική, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022 και ώρα 21:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βελβεντού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​ από το άρθρο 74 του N. 4555/18​ και από τα άρθρα 177 και 184 του N. 4635/19, του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 44590 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4088/30.07.2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

  1. Μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες εκδηλώσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου.
  2. Παράταση μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες εκδηλώσεων και πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου.
  3. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων – 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βελβεντού / οικονομικού έτους 2022

Σημείωση:

  • Για τη συμμετοχή σας μέσω τηλεδιάσκεψης (πρόγραμμα Microsoft Teams), παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, από τις 20:45:

Κάντε κλικ ΕΔΩ για σύνδεση στη Συνεδρίαση

  • Στην περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης, παρακαλούμε αποστείλετε τη δήλωση συμμετοχής σας στη συνεδρίαση καθώς και την ψήφο σας έως τις 21:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: proedros@velvento.eu

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Μαλλού Βάια

Πρόσκληση 18ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (ειδική-δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης)

Σας προσκαλούμε σε ειδική, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022 και ώρα 20:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βελβεντού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 217 του ν. 3463/2006 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​ από το άρθρο 74 του N. 4555/18​ και από τα άρθρα 177 και 184 του N. 4635/19, του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 44590 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4088/30.07.2022, με μοναδικό θέμα:

  • Απολογισμός πεπραγμένων  Δημοτικής Αρχής 2020-2021

Σημείωση:

  • Για τη συμμετοχή σας στην τηλεδιάσκεψη μέσω του προγράμματος (Microsoft Teams), παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, από τις 20:00:

Κάντε κλικ ΕΔΩ για σύνδεση στη Συνεδρίαση

  • Στην περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης, παρακαλούμε αποστείλετε τη δήλωση συμμετοχής σας στη συνεδρίαση καθώς και την ψήφο σας έως τις 20:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: proedros@velvento.eu
Κύλιση προς τα επάνω