Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (ειδική, δια ζώσης)

Σας προσκαλούμε σε Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της δημοτικής αρχής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βελβεντού,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του ν.3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν.5056/2023 και την υπ’ αριθ. 98 (αρ.πρωτ. 8182/26-1-2024) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Επισημαίνεται ότι για την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας, μπορούν να υποβληθούν θέματα προς συζήτηση από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, ή στο email proedros@velvento.eu, έως την Πέμπτη 22-2-2024 και ώρα 15:00.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  

Καμκούτης Θωμάς

 

Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (τακτική, δια ζώσης)

Σας προσκαλούμε σε τακτική, δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βελβεντού,  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και από τα άρθρα 177 και 184 του N. 4635/19, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

  1. Εξέταση ενστάσεων πολίτη με το αίτημα διαγραφής ποσών που έχουν βεβαιωθεί από το Δήμο Σερβίων – Βελβεντού και τον Δήμο Βελβεντού  ως αξία κατανάλωσης νερού από το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Βελβεντού.
  2. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Βελβεντού για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2024
  3. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βελβεντού για το οικονομικό έτος 2023
  4. Χορήγηση παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΑΚ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»
  5. Χορήγηση 4ης παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ».
  6. Ορισμός εκπροσώπου των Δήμων-Μετόχων της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται με τακτικό μέλος στο Δ.Σ. της εταιρείας.
  7. Κοπή δέντρων στο χώρο των κοιμητηρίων Βελβεντού. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  

Καμκούτης Θωμάς

Δελτίο Τύπου με θέμα: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-ΕΣΕΚΚ Δήμου Βελβεντού»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-ΕΣΕΚΚ Δήμου Βελβεντού»

Ο Δήμος Βελβεντού εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2021» του Πράσινου Ταμείου του του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» με σκοπό να εκπονήσει Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. στο Δήμο Βελβεντού».

Σκοπός και αντικείμενο του «Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και Συνέχεια ανάγνωσης “Δελτίο Τύπου με θέμα: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων-ΕΣΕΚΚ Δήμου Βελβεντού»”

Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής (έκτακτη)

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βελβεντού την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024 στις 19:30 μ.μ. δια ζώσης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης.

2.- Έγκριση συνεργασίας με κτηνίατρο για την σύλληψη δύστροπων αδέσποτων ζώων.

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν, οφείλουν να ενημερώσουν το συντομότερο τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής για να καλέσει έγκαιρα τα αναπληρωματικά μέλη.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής  

Μανώλης Στεργίου

Κύλιση προς τα επάνω