Δήμος Βελβεντού

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βεβεντού

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 7
Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 20:00. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω
τηλεδιάσκεψης (MicrosoftΤeams), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του
άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του
ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν. 4635/2019 και το άρθρο
10 του ν.4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021
εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:
1. Έγκριση σύστασης Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Βελβεντού
2. Έγκριση της έκθεσης υλοποίησης του Προϋπολογισμού (2 ο τρίμηνο 2021) του Δήμου
Βελβεντού
3. Έγκριση της έκθεσης υλοποίησης του Προϋπολογισμού (3 ο τρίμηνο 2021) του Δήμου
Βελβεντού
4. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων – 9 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021
5. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών Βιολογικού Καθαρισμού έτους 2022
6. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2022
7. Καθορισμός τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων έτους 2022
8. Καθορισμός συντελεστή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας & φωτισμού,
Δημοτικού φόρου και Τ.Α.Π. έτους 2022
9. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για έργο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
10. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαλλού Βάια

Σημείωση:
 Για τη συμμετοχή σας στην τηλεδιάσκεψη μέσω του προγράμματος
(MicrosoftTeams), παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, από τις
19.45

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ac2123baa3cac43d78a3180517d90dadd%40thread.tacv2%2F1637237925622%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25222c25a226-9a51-43df-ac17-a78834f98ad1%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522954a3d69-ad05-4abc-9ca4-f1d2a4d568ea%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=526832b9-533c-40c0-a0f7-032f2e0a23b7&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης, παρακαλούμε αποστείλετε τη δήλωση
συμμετοχής σας στη συνεδρίαση καθώς και την ψήφο σας στα θέματα ημερήσιας
διάταξης έως τις 20.00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: proedros@velvento.eu

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Σάββατο 4 Δεκεμβρίου  2021

 

Έχοντας υπόψη:

α. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βελβεντού-ΑΔΣ 80/2019

    (ΑΔΑ: ΩΙΡΙ46ΜΓΗΖ-ΝΤ4)

β. Τον υπ΄αριθμ. Ν. 4497 ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

γ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486 ΦΕΚ 5401/Β/20-11-2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 22  Νοεμβρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 6  Δεκεμβρίου  2021 και ώρα 6:00.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε τον πίνακα δικαιούμενων εκθετών για τη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Βελβεντού, για το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου  2021.

Εκ μέρους του Δήμου έχει ληφθεί μέριμνα για την τήρηση των αποστάσεων. Υποχρέωση των εκθετών είναι να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και πρόληψης, που επιβάλλονται λόγω του κορωνοϊού. Συνέχεια ανάγνωσης “ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021”

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Τρίτη 7/12/2021 στις 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου με τη συνεργασία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου-Λυκείου Βελβεντού για τη βράβευση αποφοίτων μαθητών των σχολικών ετών 2019-2020 και 2020-2021.
  2. Εξειδίκευση πίστωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου Βελβεντού.
  3. Εξειδίκευση πίστωσης για την τοπική εορτή του Αγίου Αθανασίου.
  4. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση μνημόσυνου υπέρ των σχολικών ευεργετών του Δήμου Βελβεντού την ημέρα της σχολικής εορτής των Τριών Ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου 2022.

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 10:45.

https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 40ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ για 7 12 2021

Ορισμός Ημερομηνιών Συνεδριάσεων Επιτροπών Εξέτασης Ενστάσεων κατά των Προσωρινών Κτηματολογικών Πινάκων και Διαγραμμάτων του Εθνικού Κτηματολογίου (Φάση 6η)

Δείτε τους σχετικούς πίνακες στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 6η ΦΑΣΗ

Κύλιση προς τα επάνω