Νέα – Ανακοινώσεις

Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής (τακτική)

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βελβεντού την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024 στις 14:00 μ.μ. δια ζώσης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διοργάνωση Αποκριάτικων Εκδηλώσεων και της Καθαρής Δευτέρας 2024. 

2. Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης. 

3. Αλλαγή προσωρινού μειοδότη στην 77/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν, οφείλουν να ενημερώσουν το συντομότερο τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής για να καλέσει έγκαιρα τα αναπληρωματικά μέλη.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (τακτική, δια ζώσης)

Σας προσκαλούμε σε τακτική, δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βελβεντού,  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και από τα άρθρα 177 και 184 του N. 4635/19, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

  1.  Ενημέρωση για τον ετήσιο Απολογισμό Δράσεων της εταιρίας ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
  2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΣΚΕΠΑΣΜΕΝΟ» ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».
  3. Έγκριση Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βελβεντού 2024

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  

Καμκούτης Θωμάς

1o Συνέδριο για την καινοτομία και την συνεταιριστική επιχειρηματικότητα (Πρόσκληση & Πρόγραμμα)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Καινοτομία και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα

Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής (τακτική)

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βελβεντού την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 στις 14:30 μ.μ. δια ζώσης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βελβεντού 2024.

2. Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2024, Δήμου Βελβεντού.

3. Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Στεργίου Εμμανουήλ και του Αντιδημάρχου Εμμανουήλ Δημητρίου στην Αθήνα, για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ.

4. Ανάθεση σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης.

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν, οφείλουν να ενημερώσουν το συντομότερο τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής για να καλέσει έγκαιρα τα αναπληρωματικά μέλη.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

Κύλιση προς τα επάνω