Πρόσκληση 15ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού (Τακτική-Δια ζώσης)

Σας προσκαλούμε σε τακτική, δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2023 και ώρα 20:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βελβεντού,  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και από τα άρθρα 177 και 184 του N. 4635/19, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

  1. Ενημέρωση-Συζήτηση για το θέμα των ανεμογεννητριών στα Πιέρια.
  2. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων – 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 Δήμου Βελβεντού.
  3. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βελβεντού έτους 2023
  4. Κατανομή και χρήση χώρων από τα κόμματα για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023
  5. Έγκριση και ορισμός Ειδικής Επιτροπής Επιλογής νηπίων, στον Παιδικό Σταθμό του Δήμου Βελβεντού, για το σχολ. Έτος 2023-2024.
  6. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., για απασχόληση στο Δήμο Βελβεντού κατά την περίοδο 2023-2024

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Καμκούτης Θωμάς

Πρόσκληση 15ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού (Τακτική)

 

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βελβεντού την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 στις 20:00 δια ζώσης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Αποδοχή χρηματοδοτήσεων. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2023.

2. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για δικαστικές ενέργειες. Εξειδίκευση πίστωσης.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν δια ζώσης, οφείλουν να ενημερώσουν το συντομότερο τον Πρόεδρο της Οικ. Επιτροπής για να καλέσει έγκαιρα τα αναπληρωματικά μέλη.  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

Τροποποίηση της με ΑΠ 60653/11-04-2023 (ΑΔΑ: Ψ1ΗΨ7ΛΨ-Γ4Π) Απόφασης με θέμα “Απαγόρευση αλιείας στα εσωτερικά νερά (τεχνητή λίμνη Πολυφύτου, Ιλαρίωνα, λίμνη Περδίκα, γεωφράγματα Πραμόριτσας και Σισανίου, ποταμούς και παραπόταμους) της Π.Ε. Κοζάνης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας λόγω αναπαραγωγής των ψαριών”, ως προς την ημερομηνία λήξης

Το έγγραφο της Απόφασης παρατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

Απαγόρευση Αλιείας_

Κύλιση προς τα επάνω