Μετάθεση ημερομηνίας λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς λόγω της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου έτους 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2023

Ο Δήμαρχος Βελβεντού

Έχοντας υπόψη :

  1. Το Άρθρο 29 παρ.2 του Ν.4849/2021 Ημέρες και ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών «Οι λαϊκές αγορές δεν λειτουργούν κατά τη διάρκεια των επίσημων εθνικών ή τοπικών αργιών. Ημέρα λειτουργίας λαϊκής αγοράς που συμπίπτει χρονικά με ημέρα επίσημης εθνικής ή τοπικής αργίας μπορεί να μεταφέρεται με απόφαση του φορέα λειτουργίας.
  2. Τον κανονισμό λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Βελβεντού.
  3. Την αριθ. 33/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  4. Την με Αριθ. Πρωτ.: 19917/11-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΖΗΚ7ΛΨ-ΧΜΙ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, «Καθορισμός του ύψους του Ημερήσιου τέλους Λαϊκών Αγορών, στην Π.Ε. Κοζάνης» στα 0,67€ ανά τρέχον μέτρο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

          Λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου 2023 μεταφέρεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς από το Σάββατο 25 Μαρτίου 2023, την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023.

Ο Δήμαρχος

Μανώλης Κ. Στεργίου

 

Πρόσκληση 9ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού (Τακτική)

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βελβεντού την Παρασκευή  17 Μαρτίου 2023 στις 14:00 δια ζώσης ή και με τηλεδιάσκεψη με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Συνδιοργάνωση του Δήμου Βελβεντού με τον Σύλλογο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Βελβεντού αγώνα με την ονομασία «6η ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ». Εξειδίκευση πίστωσης.
  2. Ανάθεση σε δικηγόρο εντολής και ειδικής πληρεξουσιότητας για εκπροσώπηση του Δημάρχου Βελβεντού ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημ/των Δυτικής Μακεδονίας (Ποινικό), στη δικάσιμο της 17ης-01-2023 η οποία αναβλήθηκε για τη δικάσιμο της 19ης-12-2023, ημέρα Τρίτη ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή της υποθέσεως δικάσιμο.
  3. Διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμήν της Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας. Εξειδίκευση πίστωσης.
  4.  Καθορισµός όρων για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο : ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
  5. Έγκριση της 12/2022 μελέτης και καθορισµός όρων διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΦΟΡΤΩΤΗ ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ.

 Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 13:45. 

https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09  

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  

Μανώλης Στεργίου

Κύλιση προς τα επάνω