Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Βελβεντό, 14 Οκτωβρίου 2020                  Αριθ. Πρωτ.: 3001 ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Βελβεντού Ζορζοβίλη Ζήνωνα, Αντιδήμαρχο Τσέγκο Νικόλαο, Αντιδήμαρχο Αγγέλη Δημήτριο, Μέλος Εμμανουήλ Δημήτριο, Μέλος Καμκούτη Θωμά, Μέλος Τέτο Νικόλαο, Μέλος Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Δευτέρα στις 19/10/2020 δια περιφοράς (τηλεφωνικά) λόγω […]

Διαβάστε περισσότερα..

Διακήρυξη ανοιχτού Διαγωνισμού

Ο Δήμος Βελβεντού διακηρύττει ότι την 02 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών), θα διεξαχθεί  ανοιχτή ηλεκτρονική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα..

Ανακοίνωση Λειτουργίας λαϊκής Αγοράς

Σε εφαρμογή των σχετικών κανονισμών σας γνωρίζουμε τους πίνακες δικαιούμενων εκθετών για τη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Βελβεντού, για τις 17 και 24/10/2020. Εκ μέρους του Δήμου έχει ληφθεί μέριμνα για την τήρηση των αποστάσεων. Υποχρέωση των εκθετών είναι να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και πρόληψης, που επιβάλλονται λόγω του κορωνοϊού.

Διαβάστε περισσότερα..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αποστάσεις 5 μ μεταξύ πάγκων Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε τους πίνακες δικαιούμενων εκθετών για τη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Βελβεντού, για τις 17 και 24/10/2020. Εκ μέρους του Δήμου έχει ληφθεί μέριμνα για την τήρηση των αποστάσεων. Υποχρέωση των εκθετών είναι να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και πρόληψης, που […]

Διαβάστε περισσότερα..