Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.
Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Βελβεντού, που θα γίνει την Τρίτη 8/3/2022 στις 11:00 με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για
όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του
Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: Συνέχεια ανάγνωσης “Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.”

Κύλιση προς τα επάνω