Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία, από την Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης, με συγκέντρωση αγαθών σ’ όλους τους Ι. Ναούς.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλος με Εγκύκλιό του (198/10-3-2022) απευθύνεται ‘’στο ευσεβές πλήρωμα της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως’’ για τη συγκέντρωση στους Ι. Ναούς των Ενοριών ανθρωπιστικής βοήθειας για την Ουκρανία.

‘’… Οι αδελφοί μας, οι πληγέντες από τις εκεί (στην Ουκρανία) καταστρεπτικές πολεμικές συγκρούσεις, χτυπούν με απόγνωση την πόρτα της καρδιάς μας και ζητούν την εκδήλωση της αγάπης μας. Η Εκκλησία μας ανοίγει την φιλόστοργη αγκαλιά Της στους εμπερίστατους αδελφούς μας, ανεξαρτήτως εθνικότητας και θρησκείας. Συνέχεια ανάγνωσης “Αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία, από την Ιερά Μητρόπολη Σερβίων και Κοζάνης, με συγκέντρωση αγαθών σ’ όλους τους Ι. Ναούς.”

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός του Δήμου Βελβεντού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο : «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δήμου Βελβεντού»

Ο Δήμος Βελβεντού διακηρύττει ότι την 1η Απριλίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα

12:00μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών), θα διεξαχθεί ανοιχτή ηλεκτρονική δημοπρασία

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, για την επιλογή αναδόχου

κατασκευής του έργου με τίτλο : «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δήμου

Βελβεντού».

CPV: 45214210-5 Κατασκευαστικές εργασίες για σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 492.425,19€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και

απρόβλεπτα). Συνέχεια ανάγνωσης “Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός του Δήμου Βελβεντού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο : «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δήμου Βελβεντού»”

Κύλιση προς τα επάνω