Πρόσκληση 13ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Την Δευτέρα 3/8/2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης θα είναι τα εξής:

  1. Καθορισµός όρων ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».
  2. Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών – Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».
  3. Παραλαβή αντικειμένου μελέτης «Υδραυλική μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Βελβεντού».
  4. Παραλαβή αντικειμένου μελέτης «Η/Μ μελέτη εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Βελβεντού»
  5. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.198,95 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, για τη συνδιοργάνωση δυο μουσικών εκδηλώσεων του Δήμου με τον Μορφωτικό Όμιλο Βελβεντού.
  6. Ανάθεση σε δικηγόρο εξέτασης και άσκησης των αναγκαίων ενεργειών για την προστασία των συμφερόντων του Δήμου επί της από 14/7/2020 καταγγελίας δημότη με θέμα: «Καταγγελία για κοινόχρηστο χώρο στο Δήμο Βελβεντού».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Κύλιση προς τα επάνω