Συμμετοχή Δήμου Βελβεντού σε Εθελοντική Δράση

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Ο Δήμος Βελβεντού μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει στην πρωτοβουλία “In action for a better world”, “Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο” η οποία απευθύνεται σε Οργανισμούς και Ενεργούς Πολίτες και στόχο έχει την υλοποίηση δράσεων στο διάστημα 19 – 26 Σεπτεμβρίου, οι οποίες θα συμβάλουν στην προώθηση των 17 Παγκόσμιων Στόχων […]

Όλο το άρθρο

Ενημέρωση για τον Επιβλαβή Οργανισμό καραντίνας Xylella fastidiosa

Το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης ενημερώνει τους υπόχρεους (φυτώρια, σημεία πώλησης καλλωπιστικών φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού, εταιρειών διεθνών μεταφορών, παραγωγών, συνεταιρισμών, γεωπόνων ταυ δημοσίου και ιδιωτών, τελωνειακών, Δήμων και Εργολάβων δημοσίων κηποτεχνικών έργων) σχετικά με τα μέτρα πρόληψης της εισαγωγής και εξάπλωσης του επιβλαβή οργανισμού καραντίνας […]

Όλο το άρθρο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» Ο Δήμαρχος Βελβεντού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου << ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ >> Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 52.419,35 Ευρώ χωρίς […]

Όλο το άρθρο

Λογαριασμοί Βιολογικού Καθαρισμού

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 Εκδόθηκαν και διανέμονται οι λογαριασμοί Βιολογικού Καθαρισμού του Βελβεντού για το έτος 2019. Το ποσό των 62 € για το έτος 2019 ψηφίστηκε με την 241 του 2018 Απόφαση του Δημ. Συμβουλίου του πρώην Δήμου Σερβιών – Βελβεντού. Το ποσό αυτό έχει τις νόμιμες εγκρίσεις και είναι ανταποδοτικό […]

Όλο το άρθρο

Ανακοίνωση Διακοπής Νερού

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΝΕΡΟΥ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Λόγω αποκατάστασης των βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης εντός του οικισμού (από τις θεομηνίες του καλοκαιριού) ενδέχεται να υπάρξουν πολύωρες διακοπές νερού. Τώρα γίνεται η βλάβη στο Παράρτημα του ΑΣΕΠΟΠ και γίνονται διακοπές νερού στην περιοχή της Καλλιθέας. Ζητάμε […]

Όλο το άρθρο