Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

Ο Δήμος Βελβεντού διακηρύττει ότι την 31η Μαρτίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00μ.μ. (λήξη υποβολής προσφορών), θα διεξαχθεί ανοιχτή ηλεκτρονική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο : «Μέτρα και Μέσα Πυροπροστασίας Σχολικών Μονάδων Δήμου Βελβεντού».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 45.578,86 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΙΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 23.124,42 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα).Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 9/2021 από την Τεχνική Υπηρεσία του πρώην Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 86.800,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

NEA ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ

ΕΕΕΣ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___100322

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ&ΥΓΕΙΑΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΤΕΠ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Σ02_Π01_ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Σ02_Π02_ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟ 2

Σ02_Π03_ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Σ02_Τ01_ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΤΕΥΧΟΣ_01

Σ02_Τ02_ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΥΧΟΣ_01

Σ02_Ε01_ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Σ02_Ε02_ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟ 2

Σ02_Ε03_ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Σ02_Ε04_ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Σ02_Ε05_ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σ01_Π02_ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟ 2

Σ01_Π03_ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Σ01_Τ01_ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΧΟΣ_01

Σ01_Τ01_ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΧΟΣ_01A

Σ01_Τ02_ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΧΟΣ_02

Σ01_Τ03_ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Σ02_Ε04_ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Σ01_Ε01A_ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Σ01_Ε02A_ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟ 2

Σ01_Ε03A_ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟ 3

Σ01_Ε05_ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

Σ01_Π01_ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΕΔΟ 1

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω