Δήμος Βελβεντού

25η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Tην Τρίτη 3/8/2021 στις 12:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης μηχανήματος φορτωτή-εκσκαφέα του Δήμου Βελβεντού.
2. Έγκριση απόφασης συγκρότησης επιτροπών για το έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
3. Καθορισμός ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»
4. 2η Παράταση χρόνου εργασιών έργου: Κατασκευή πεζοδρομίου από την οδό Πιερίων από την συμβολή με την οδό 25ης Μαρτίου ως Δ.Α.Κ
5. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου με τον Μορφωτικό Όμιλο Βελβεντού. Εξειδίκευση πίστωσης.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

Δείτε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

24η Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Τετάρτη 28/7/2021 στις 12:00 με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 Δήμου Βελβεντού.
  2. Δεύτερη (2η) παράταση υλοποίησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»
  3. Καθορισµός όρων ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΜΕΤΟΧΙ» ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
  4. Καθορισµός όρων ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 107 ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 11:45.

https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δείτε εδώ την  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Μανώλης Στεργίου

23η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Την Παρασκευή 16/7/2021 στις 12:00 θα συνεδριάσει  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Βελβεντού έτους 2022.
2.-Ένταξη χρηματοδότησης δράσεων στον Ε.Α.Π.
3.- Καθορισμός όρων εκτέλεσης προμήθειας «Δημιουργία αίθουσας προβολής της βιοποικιλότητας της Λίμνης Πολυφύτου».
4. Καθορισμός όρων εκτέλεσης προμήθειας «Αναβάθμιση Παιδικής & Εφηβικής Βιβλιοθήκης Βελβεντού»

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

Δείτε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

22η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

 Την Παρασκευή 2/7/2021 στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Διόρθωση – Συμπλήρωση της με αριθμ. 87/04-06-2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Παράταση συμβάσεων έκτακτου προσωπικού Ιδιωτικού δικαίου  Ορισμένου Χρόνου για αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-19».

 

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 11:45.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

Δείτε εδώ την πρόσκληση

21η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Tην Τρίτη 29/6/2021 στις 12:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. «Παράταση χρόνου εργασιών του: ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
2. Έγκριση μετάβασης δημάρχου Εμμανουήλ Στεργίου, και Αντιδημάρχου Γεωργίου Αχίλλα στην Θεσσαλονίκη στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης για υπόθεση του Δήμου στις 22/6/2021 και στις 7/7/2021. Εξειδίκευση πίστωσης.
3. Μείωση τελών ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

Δείτε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

20η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Tην Τρίτη 22/6/2021 στις 12:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής 2019 και 2020.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

Δείτε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κύλιση προς τα επάνω