Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Βελβεντού, που θα γίνει την Δευτέρα 22/11/2021 στις 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη (ή
τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη
διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Καθορισμός Ανταποδοτικών τελών Ύδρευσης-Αποχέτευσης για το έτος 2022.
2.- Καθορισμός Ανταποδοτικών τελών Βιολογικού Καθαρισμού.
3.- Έγκριση 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 107 ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»
4.- Έγκριση πρακτικών Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της σύμβασης για την
κατάρτιση του Σχεδίου Κυκλικής Οικονομίας.
5.- Έγκριση μετάβασης του δημάρχου Εμμανουήλ Στεργίου, του Αντιδημάρχου Γεωργίου
Αχίλλα και του Προέδρου της Κοινότητας Αθανασόπουλου Αθανασίου στην Αθήνα για υποθέσεις
του Δήμου.
Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον
παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 10:45.
https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν
διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο
τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 38ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ για 22 11 2021

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής για 08/11/2021

Μετά την αλλαγή αντιδημάρχων και την ανασύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής με βάση την 25/3430/1-11-2011 Απόφαση Δημάρχου, παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Δευτέρα 8/11/2021 στις 11:00 με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και χορήγηση 4ης παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο: «Κατασκευή πεζοδρομίου από την οδό Πιερίων από την συμβολή με την οδό 25ης Μαρτίου ως Δ.Α.Κ».

2.- Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και χορήγηση παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο: «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης στον Οικισμό Παλαιογρατσάνου».

3.- Έγκριση 2ου Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ»

4.- Χορήγηση παράτασης χρόνου παράδοσης για την προμήθεια: «Προμήθεια εξαρτημάτων και εργαλείων Δήμου Βελβεντού».

5.- Χορήγηση παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 10:45.

https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 37ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ για 8 11 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:Σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Δευτέρα 1/11/2021 στις 11:00 με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισηγητική έκθεση 3ου Τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
 2. Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο παράστασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης σε κατ’ έφεση διαδικασία κατά της 46/2021 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Κοζάνης.

Συνέχεια ανάγνωσης “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:Σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Έκτακτης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής για 22/10/2021

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Παρασκευή 22/10/2021 στις 11:00 με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Εισήγηση Πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη μέσω του B’ κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.
 2. Οικονομικές ελαφρύνσεις – διαγραφές οφειλών από μισθώματα επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας covid-19.

 

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 10:45.

https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 35ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ για 22 10 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Έκτακτης Κατεπείγουσας Οικονομικής Επιτροπής για 19/10/2021

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Τρίτη 19/10/2021 στις 14:00 με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο εξέτασης της υπόθεσης και πραγματοποίησης όλων των απαραίτητων νόμιμων ενεργειών με σκοπό την είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων από την εταιρία «ΠΑΝΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. και τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου Βελβεντού σχετικά με την ως άνω υπόθεση».

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 13:45.

https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34ης ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ για 19 10 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Οικονομικής Επιτροπής για 11/10/2021

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Δευτέρα 11/10/2021 στις 12:00 με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Βελβεντού για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.
 2. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Βελβεντού», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»
 3. Καθορισµός όρων ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»
 4. Καθορισµός όρων ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»
 5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Εσωτερικής Οδοποιΐας»
 6. Έγκριση μετάβασης αιρετών για τη συμμετοχή στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 11:45.

https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 33ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ για 11 10 2021

Κύλιση προς τα επάνω