Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής 2021

Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής 2021

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Πέμπτη 30/12/2021 στις 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης  Άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε Κοζάνης και Δήμου Βελβεντού για την υλοποίηση του έργου «Οδικές προσβάσεις σε επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα Δήμου Βελβεντού Π.Ε. Κοζάνης».

2.- Καθορισµός όρων ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με τίτλο : ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

3.- Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους (για βεβαιωμένα τέλη ύδρευσης της χρονικής περιόδου Α’ Εξάμηνο 2017 και Α’ εξάμηνο 2020).

 

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 10:45.

https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 42ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ

Πρόσκληση 41ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Τρίτη 21/12/2021 στις 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.- Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

2.- Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Αποκατάσταση Μνημείου Πεσόντων Καταφυγίου».

3.- Έγκριση 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΌΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΜΕΤΟΧΙ» ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

4.- Χορήγηση παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ».

 

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 10:45.

https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 41ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ για 21 12 2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.

 

 

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Τρίτη 21/12/2021 στις 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.- Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και χορήγηση παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

2.- Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και χορήγηση παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο: «Αποκατάσταση Μνημείου Πεσόντων Καταφυγίου».

3.- Έγκριση 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΌΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΜΕΤΟΧΙ» ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

4.- Χορήγηση παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ».

 

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 10:45.

https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης. 

Δείτε εδώΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 41ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ για 21 12 2021

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Μανώλης Στεργίου

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Τρίτη 7/12/2021 στις 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου με τη συνεργασία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου-Λυκείου Βελβεντού για τη βράβευση αποφοίτων μαθητών των σχολικών ετών 2019-2020 και 2020-2021.
  2. Εξειδίκευση πίστωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Δήμου Βελβεντού.
  3. Εξειδίκευση πίστωσης για την τοπική εορτή του Αγίου Αθανασίου.
  4. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση μνημόσυνου υπέρ των σχολικών ευεργετών του Δήμου Βελβεντού την ημέρα της σχολικής εορτής των Τριών Ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου 2022.

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 10:45.

https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 40ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ για 7 12 2021

Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Δευτέρα 29/11/2021 στις 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού (ΔΤ), Δημοτικού Φόρου και Τ.Α.Π  για το έτος 2022.

2.-Καθορισμός τέλους κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2022 του Δήμου Βελβεντού.     

3.-Καθορισμός τελών Δημοτικού Νεκροταφείου και Οστεοφυλακίου  για το έτος 2022.

4.-Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου Α.Σ. ΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ.

5.-Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βελβεντού για το οικον. έτος 2020.

  1. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων-Τροποποίηση προϋπολογισμού (9η)

Συνέχεια ανάγνωσης “Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού”

Κύλιση προς τα επάνω