Ανακοίνωση ρύθμισης οφειλών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Βελβεντού,  στα πλαίσια του Ν. 4611/2019, ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλώνπου έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν μέχρι 31/12/2019.

Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019.

Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υπάγεται το σύνολο των οφειλών στο Δήμο.

Β. Οι οφειλές μπορούν να καταβληθούν εφάπαξ (με πλήρη απαλλαγή προσαυξήσεων) ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Βελβεντού (Τηλ.επικοινωνίας 2464350300 & 305).

 

Κύλιση προς τα επάνω