Ανακοίνωση για την ανανέωση αδειών λαϊκών αγορών

Έπειτα από τη δημοσίευση του Νόμου 4933/2022, στις ανανεώσεις των αδειών Λαϊκών Αγορών προβαίνει η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. 

Προς διευκόλυνσή και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, επισυνάπτονται τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, έντυπα που απαιτούνται για την ανανέωση των αδειών λαϊκών αγορών.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αποστέλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητα Κοζάνης, είτε μέσω mail, είτε ταχυδρομικά, χωρίς να είναι απαραίτητο να τα προσκομίσουν οι ίδιοι αυτοπροσώπως. Συνέχεια ανάγνωσης “Ανακοίνωση για την ανανέωση αδειών λαϊκών αγορών”

Κύλιση προς τα επάνω