Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού (ειδική-μεικτή)

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 20:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βελβεντού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο ακόλουθο θέμα:

Ψήφιση προϋπολογισμού και έγκριση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2023 του Δήμου Βελβεντού

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Μαλλού Βάια

 

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για σύνδεση στη Συνεδρίαση

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac2123baa3cac43d78a3180517d90dadd%40thread.tacv2/1675941322370?context=%7b%22Tid%22%3a%222c25a226-9a51-43df-ac17-a78834f98ad1%22%2c%22Oid%22%3a%22954a3d69-ad05-4abc-9ca4-f1d2a4d568ea%22%7d

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω