Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.
Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Βελβεντού, που θα γίνει την Τρίτη 8/3/2022 στις 11:00 με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για
όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του
Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής ανοιχτών διαγωνισμών έργων έως 1.000.000,00 € με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο με βάση την τιμή για το έτος
2022.
2.- Χορήγηση παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Α.Μ.Ε.Α. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».
3.- Καθορισµός όρων ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».
4.- Καθορισμός όρων ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».
5.- Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 στο Δήμο Βελβεντού.
6.- Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού 2023-2026 στο Δήμο Βελβεντού.
7.- Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση διημερίδας με θέμα: «Βιώσιμη Τουριστική
Ανάπτυξη στο Βελβεντό».
Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον
παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 10:45.
https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν
διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο
τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

Δείτε εδώ:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΓΙΑ 8 3 2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω