Πληροφορίες για την ειδικότητα ΙΕΚ: Τεχνικός Αγροτουρισμού

1. Ομάδα προσανατολισμού (επαγγελματικός τομέας)
Η ειδικότητα ανήκει στην Ομάδα Προσανατολισμού «Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας».
2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ο αγροτουρισμός αποτελεί μια εναλλακτική μορφή ήπιου τουρισμού, η οποία αναπτύσσεται σε μη αστικό χώρο και αφορά δραστηριότητες υποδοχής και φιλοξενίας επισκεπτών που ενδιαφέρονται να μυηθούν και να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος.
Η ειδικότητα «Τεχνικός Αγροτουρισμού» αποσκοπεί στην προετοιμασία εκείνων των εξειδικευμένων στελεχών που θα διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον κλάδο του αγροτουρισμού, ενισχύοντας τόσο το ατομικό τους εισόδημα όσο και την τοπική οικονομική ανάπτυξη.
 

2.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ο «Τεχνικός Αγροτουρισμού» είναι ο εξειδικευμένος επαγγελματίας ο οποίος δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα εργασιών του αγροτουριστικού τομέα (από την αγροτική παραγωγή μέχρι την τουριστική αξιοποίηση του προϊόντος) και ο οποίος χειρίζεται υπεύθυνα και αυτόνομα τα ακόλουθα θέματα:
 Ίδρυση και διοίκηση αμιγώς αγροτουριστικής μονάδας.
 Οργάνωση και διάθεση προγραμμάτων εναλλακτικού τουρισμού, περιηγήσεων, ορεινών και παραδοσιακών διαδρομών, επισκέψεων σε αγροκτήματα, οινοποιία, προγραμμάτων γευσιγνωσίας κ.ά.
 Δημιουργία τουριστικών πακέτων συμμετοχικού και βιωματικού χαρακτήρα τα οποία προϋποθέτουν την ενεργή εμπλοκή του επισκέπτη στο αγρόκτημα και στις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής.
 Ανάδειξη και ενίσχυση του γαστρονομικού τουρισμού μέσω της αξιοποίησης τοπικών προϊόντων.
 Ενίσχυση της γεωργικής παραγωγής με έμφαση στη βιολογική καλλιέργεια και στην τουριστική αξιοποίησή της.
 Διαχείριση αγροκτήματος και εκτέλεση βασικών αγροτικών εργασιών.
 Οργάνωση και διαχείριση τουριστικού καταλύματος.
2.2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ/ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Ο τεχνικός αγροτουρισμού καλείται να συνδυάσει ορθολογικά και να επιτελέσει μια σειρά εξειδικευμένων επαγγελματικών λειτουργιών, που απορρέουν αφενός από τον κλάδο των τουριστικών επιχειρήσεων και αφετέρου από τον κλάδο της γεωργικής παραγωγής. Ο Τεχνικός Αγροτουρισμού ασκεί (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τις παρακάτω αρμοδιότητες/καθήκοντα:
 Διαμορφώνει στρατηγικές επιχειρησιακής ανάπτυξης του αγροτουριστικού προϊόντος στην περιοχή.
 Σχεδιάζει το κατάλληλο επιχειρηματικό και χρηματοδοτικό πλάνο.
 Εντοπίζει συγχρηματοδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα που αφορούν τον αγροτουρισμό και υποβάλλει πρόταση ένταξης σε αυτά.
 Επιβλέπει και συντονίζει τις διαδικασίες σύστασης της αγροτουριστικής μονάδας, εφαρμόζοντας το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την αγροτουριστική δραστηριότητα και τηρώντας τις περιβαλλοντικές δικλείδες προστασίας.
 Επιμελείται σε συνεργασία με τους αρμόδιους τεχνικούς τη διαμόρφωση των εξωτερικών και εσωτερικών χώρων και τμημάτων της αγροτουριστικής μονάδας, ώστε να εξασφαλίζονται τόσο η διαμονή του επισκέπτη όσο και η συμμετοχή του στις εκάστοτε αγροτικές δραστηριότητες.
 Εντοπίζει και προμηθεύεται τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό, που σχετίζεται με τη μεταποίηση/τυποποίηση/συσκευασία αγροτικών προϊόντων ή με τη δημιουργία προϊόντων οικοτεχνίας και λαϊκής τέχνης.
 Στελεχώνει τη μονάδα με το κατάλληλο μόνιμο ή/και εποχιακό προσωπικό.
 Διευθετεί τις διοικητικές εργασίες που σχετίζονται με την άφιξη και την αναχώρηση των πελατών/περιηγητών και διαχειρίζεται τις κρατήσεις/αφίξεις/αναχωρήσεις των επισκεπτών, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα ηλεκτρονικά συστήματα.
 Σχεδιάζει προγράμματα αγροτουρισμού που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της μονάδας και που εξασφαλίζουν την ενεργητική εμπλοκή των επισκεπτών, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τους πολιτιστικούς κώδικες της περιοχής (π.χ. προγράμματα περιηγήσεων, γευσιγνωσίας, ιππασίας, περιπάτων ορεινών και παραδοσιακών διαδρομών, παρατήρησης οικοσυστήματος, αθλητικών δραστηριοτήτων συνυφασμένων με τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής, επισκέψεων σε αγροκτήματα, οινοποιία, τυροκομεία κ.λπ.).
 Συμμετέχει στις αγροτικές εργασίες της εκμετάλλευσης και τις προσαρμόζει έτσι ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή των επισκεπτών.
 Προετοιμάζει και παρέχει γεύματα που αναδεικνύουν τη γαστρονομική κληρονομιά της περιοχής.
 Μεριμνά για την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων της μονάδας, των δωματίων και των επιμέρους τμημάτων.
 Προωθεί και πουλά τα προϊόντα που παράγονται στη μονάδα τηρώντας όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις.
 Διευθετεί τις οικονομικές και φοροτεχνικές εργασίες της αγροτουριστικής μονάδας.
 Χαράσσει την επικοινωνιακή πολιτική της αγροτουριστικής μονάδας και συμμετέχει σε δίκτυα ομοειδών επιχειρήσεων (clusters).
 Παράγει τα δικά του γεωργικά προϊόντα ανάλογα με το είδος της εκμετάλλευσης και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής, προσανατολίζοντας την αγροτική παραγωγή σε προϊόντα ΠΟΠ ή/και σε εκείνα που εντάσσονται στο «καλάθι αγροτικών προϊόντων» της εκάστοτε περιοχής.
 Εφαρμόζει διαφορετικές τεχνικές καλλιέργειας και αξιοποιεί αειφορικά συστήματα καλλιέργειας και προστασίας της αγροτικής παραγωγής. 2.3 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ή ΤΟΜΕΑ
Ο «Τεχνικός Αγροτουρισμού» διαθέτει όλες εκείνες τις γνώσεις και δεξιότητες που του επιτρέπουν να ιδρύσει και να διοικήσει μια αγροτουριστική μονάδα με τη μορφή ατομικής ή εταιρικής επιχείρησης. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα να εργαστεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα σε μονάδες που ασχολούνται με τον εναλλακτικό τουρισμό και πρωτίστως τον αγροτουρισμό. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να απασχοληθεί σε:
 Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες αγροτουρισμού.
 Αγροτικές μονάδες και αγροβιοτεχνίες.
 Αγροτικούς συνεταιρισμούς.
 Επισιτιστικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν και αναδεικνύουν τοπικά παραγόμενα παραδοσιακά προϊόντα.
 Επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού με έμφαση στον τουρισμό υπαίθρου ως διοικητικά στελέχη.
 Επιχειρήσεις μεταποίησης/πώλησης αγροτικών προϊόντων και παραγωγής προϊόντων λαϊκής τέχνης, τόσο στο κομμάτι της παραγωγής όσο και της διοίκησης.
 Κρατικές δομές, όπως Διευθύνσεις Τουριστικής προβολής, ΕΟΤ, Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού, Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
 Φορείς διοργάνωσης δραστηριοτήτων υπαίθρου με έμφαση στον αγροτουρισμό.
 Φορείς προώθησης της τοπικής λαϊκής τέχνης
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η επαγγελματική κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, διαρκεί κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) και δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης της ειδικότητας, συμπεριλαμβανομένης σ΄ αυτά της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας.
Η κατάρτιση των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και των κατόχων ισότιμων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης, διαρκεί σε Ι.Ε.Κ. από δύο (2) μέχρι τρία (3) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης σ΄ αυτά περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, εφόσον πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελματικού τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από το ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμη δομή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισής τους λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) και έπειτα από την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο ΕΟΠΠΕΠ λαμβάνουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5.
Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ οι οποίοι πέτυχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που διενεργεί ο ΕΟΠΠΕΠ μέχρι την έκδοση του διπλώματος λαμβάνουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΤΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω