Δήμος Βελβεντού

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού για τη διεκδίκηση μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και της τοπικής κοινωνίας μετά τα παρατεταμένα μέτρα lockdown

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού για τη διεκδίκηση μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και της τοπικής κοινωνίας μετά τα παρατεταμένα μέτρα lockdown

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού στην συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2020 προχώρησε στη λήψη ομόφωνης απόφασης (αρ.123/30.12.20), η οποία αφορά στην υποβολή αιτήματος προς την κεντρική Κυβέρνηση για τη διεκδίκηση άμεσων μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και της τοπικής κοινωνίας, οι οποίες πλήττονται ιδιαίτερα από την επιβολή των περιοριστικών μέτρων περιορισμού της πανδημίας.

Το θέμα συζητήθηκε και σε συνάντηση των Δημάρχων της περιοχής, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης και με πρωτοβουλία του Δημάρχου Κοζάνης, κου Μαλούτα, στην οποία διαπιστώθηκε η δεινή θέση, στην οποία βρίσκονται οι επιχειρήσεις καθώς και η ανάγκη της από κοινού ενεργοποίησης των Δημοτικών Αρχών προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων. Συνέχεια ανάγνωσης “Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού για τη διεκδίκηση μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και της τοπικής κοινωνίας μετά τα παρατεταμένα μέτρα lockdown”

Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2020

Ο Δήμαρχος Βελβεντού

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :
του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018/τ.Α’) [Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι], αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019/τ.Α’) και προστέθηκε με την παρ. 1α του άρθρου 177 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ167/30-10-2019/τ.Α΄) και του άρθρου 47 του 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019/τ.Α΄), Συνέχεια ανάγνωσης “Ορισμός Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων”

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΩΝ ΣΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ

Την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθεί με την παρουσία εκπροσώπων όλων των φορέων του Βελβεντού, οι οποίοι είχαν κληθεί, το θέμα της επικείμενης έλευσης ανήλικων, ασυνόδευτων προσφυγόπουλων στο Ξενοδοχείο ¨ΑΓΝΑΝΤΙ¨.

Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν επίσης η Γενική Διευθύντρια της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης ֞Solidarity Now֦ , η οποία πρόκειται να διαχειριστεί το έργο της όλης διαμονής σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), κα Αντιγόνη Λυμπεράκη.

Στην εισήγησή του ο Δήμαρχος, κος Στεργίου, αναφέρθηκε αρχικά στα μέχρι τώρα δεδομένα και υπογράμμισε ιδιαίτερα την έλλειψη οποιασδήποτε ενημέρωσης από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για ένα θέμα που αφορά πρωτίστως την τοπική κοινωνία. Η ενημέρωση του Δήμου έγινε το βράδυ της Κυριακής 21/9/2020 από την κυρία Λυμπεράκη.

Επίσης ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο γεγονός, ότι η έλευση των προσφυγόπουλων, δεν είναι ένα θέμα, στο οποίο ζητείται η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά πρόκειται για μια ειλημμένη απόφαση και δρομολογημένη εξέλιξη από το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και τον ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου ξενοδοχείου. Και εμείς ως Δήμος καλούμαστε να το διαχειριστούμε.

Υπογράμμισε δε, ότι ως κοινωνία δεν είμαστε ούτε υπήρξαμε στη διάρκεια του χρόνου ξενοφοβικοί, όμως η συγκεκριμένη εξέλιξη, η οποία φέρνει μια ολόκληρη κοινωνία προ τετελεσμένων γεγονότων δημιουργεί εξ΄ αρχής επιπλέον δυσκολίες, μπορεί να ενεργοποιήσει αρνητικά αντανακλαστικά που μας αδικούν όλους.

Στη συνέχεια η κα Λυμπεράκη παρουσίασε την Μη Κυβερνητική Οργάνωση και το έργο της καθώς επίσης και τα βασικά χαρακτηριστικά και τους στόχους του προγράμματος στο Βελβεντό, το οποίο θα έχει διάρκεια 2 μήνες και θα προβλέπει τη φιλοξενία 70 περίπου ασυνόδευτων ανήλικων προσφυγόπουλων, ηλικίας 14-18 ετών, προερχόμενα από διάφορες δομές της χώρας και τα οποία πρόκειται μετά την πάροδο της δίμηνης παραμονής τους στο Βελβεντό να προωθηθούν σε Ευρωπαϊκές χώρες.

Ακολούθησε διάλογος με ερωτήσεις προς την κα Λυμπεράκη αλλά και τοποθετήσεις Συμβούλων και εκπροσώπων φορέων, στη διάρκεια του οποίου τέθηκαν σειρά ανοιχτών θεμάτων, τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης-απάντησης, όπως: η υγειονομική κατάσταση των ανηλίκων (δόθηκε η επιβεβαίωση ότι όλα τα παιδιά έρχονται με αρνητικό test Covid 19, αλλά και όλες τις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις), όπως και το θέμα της ασφάλειας και της κινητικότητας των ανηλίκων.

Συνοψίζοντας, κατά τη διάρκεια της διευρυμένης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε σαφές, ότι καλούμαστε να διαχειριστούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, η οποία δημιουργήθηκε χωρίς την παραμικρή ενημέρωση ή προετοιμασία και ως αποτέλεσμα μιας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, η οποία όμως έχει ή μπορεί να έχει πολλές προεκτάσεις στην καθημερινότητα.

Η Δημοτική Αρχή θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα το πρόγραμμα και θα συνεχίσει τον διάλογο με τους φορείς και την κοινωνία σε επόμενη αντίστοιχη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου Κατασκευής Έργου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΙΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΩΣ ΔΑΚ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

ΕΣΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ ΑΔΑ

Προϋπολογισμός

ΣΑΥ

ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ 1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Ανακοίνωση Έκδοσης Τελικού Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων και Πίνακα Προσληπτέων

ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ και
ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ
Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες Σχολικών Μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, συνολικά τριών (3) ατόμων, πλήρους απασχόλησης, για το διδακτικό έτος 2020-2021.
Οι πίνακες καταρτίστηκαν σύμφωνα με την αριθμ. 50175/07-08-2020 (ΦΕΚ 3324/07-08-2020/τ.Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 51938/18-08-2020 (ΦΕΚ 3447/18-08-2020/τ.Β΄), 52878/21-08-2020 (ΦΕΚ 3485/22-08-2020/τ.Β΄) ΚΥΑ και είναι αναρτημένοι στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Βελβεντού καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.velventos.gr.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Κύλιση προς τα επάνω
Δήμος Βελβεντού