Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Ο Δήμος Βελβεντού διακηρύττει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για «Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων σε κεντρικά σημεία του οικισμού» με σκοπό την προμήθεια συστημάτων βυθιζόμενων κάδων ανακύκλωσης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων για τον Δήμο Βελβεντού, προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα..

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

  ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά Μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Βελβεντού ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού. Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Κυριακή στις 25/10/2020 στις 12:00 δια περιφοράς (τηλεφωνικά) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διαβάστε περισσότερα..

Διακήρυξη ανοιχτού Διαγωνισμού

Ο Δήμος Βελβεντού διακηρύττει ότι την 05 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 (λήξη υποβολής προσφορών), θα διεξαχθεί  ανοιχτή ηλεκτρονική δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του υποέργου με τίτλο : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα..

Απαγόρευση καύσης στην ύπαιθρο

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση πυρός και η καύση στην ύπαιθρο, για οποιοδήποτε λόγο. . Η αντιπυρική περίοδος λήγει στις 31 Οκτωβρίου. Από 1 Νοεμβρίου όσοι θέλουν να ανάψουν φωτιά στην ύπαιθρο, παρακαλούνται να ενημερώσουν προηγουμένως την πυροσβεστική Υπηρεσία στο τηλ. 26460-21198

Διαβάστε περισσότερα..

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Βελβεντό, 14 Οκτωβρίου 2020                  Αριθ. Πρωτ.: 3001 ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Βελβεντού Ζορζοβίλη Ζήνωνα, Αντιδήμαρχο Τσέγκο Νικόλαο, Αντιδήμαρχο Αγγέλη Δημήτριο, Μέλος Εμμανουήλ Δημήτριο, Μέλος Καμκούτη Θωμά, Μέλος Τέτο Νικόλαο, Μέλος Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Δευτέρα στις 19/10/2020 δια περιφοράς (τηλεφωνικά) λόγω […]

Διαβάστε περισσότερα..