Πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων στον Δήμο Βελβεντού

Ο Δήμος Βελβεντού, ύστερα από την αριθ. 17/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου να καλύψει  κατεπείγουσες ανάγκες και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του περιορισμού και της διασποράς του κορωνοιού COVID-19.

Ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων από 31/3/2020 μέχρι και 3/4/2020.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να καταθέσει μία μόνο αίτηση και για θέση μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά, τα απαραίτητα προσόντα και την υποβολή αιτήσεων, διαβάστε εδώ.

Κατεβάστε την αίτηση: ΑΙΤΗΣΗ για ΣΟΧ 4ΜΗΝΩΝ.

Κατεβάστε την υπεύθυνη δήλωση: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.

Κύλιση προς τα επάνω