Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ. Βελβεντού

Στις 22 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.30, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού. Ο χώρος διεξαγωγής θα αποτελέσει το Δημαρχείο Βελβεντού (Γραφείο Δημάρχου).

Πρόσκληση

Κύλιση προς τα επάνω