Πρόσκληση σε επιμορφωτικές βιωματικές συναντήσεις

Ανακοινώσεις

Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Μακεδονίας σε
συνεργασία με το Δήμο Βελβεντού και την Παιδική Βιβλιοθήκη του Δήμου Βελβεντού
διοργανώνει επιμορφωτικά βιωματικά εργαστήρια με θέμα: «Η Σχολική Βιβλιοθήκη στο
σύγχρονο σχολείο: ο χώρος, η οργάνωση και η λειτουργία της».

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.