Δήμος Βελβεντού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Οικονομικής Επιτροπής για 11/10/2021

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Δευτέρα 11/10/2021 στις 12:00 με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Βελβεντού για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.
  2. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Βελβεντού», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»
  3. Καθορισµός όρων ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»
  4. Καθορισµός όρων ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»
  5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Εσωτερικής Οδοποιΐας»
  6. Έγκριση μετάβασης αιρετών για τη συμμετοχή στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 11:45.

https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 33ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ για 11 10 2021

Ανακοίνωση: Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού το Σάββατο 09 Οκτωβρίου 2021

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού το Σάββατο 09 Οκτωβρίου  2021

 

Έχοντας υπόψη:

α. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βελβεντού-ΑΔΣ 80/2019

    (ΑΔΑ: ΩΙΡΙ46ΜΓΗΖ-ΝΤ4)

β. Τον υπ΄αριθμ. Ν. 4497 ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε τον πίνακα δικαιούμενων εκθετών για τη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Βελβεντού, για το Σάββατο  09 Οκτωβρίου 2021.

Εκ μέρους του Δήμου έχει ληφθεί μέριμνα για την τήρηση των αποστάσεων. Υποχρέωση των εκθετών είναι να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και πρόληψης, που επιβάλλονται λόγω του κορωνοϊού. Συνέχεια ανάγνωσης “Ανακοίνωση: Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού το Σάββατο 09 Οκτωβρίου 2021”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Οικονομικής Επιτροπής για 05/10/2021

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Τρίτη 5/10/2021 στις 12:00 με τηλεδιάσκεψη (ή
τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη
διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Παράταση συμβάσεων έκτακτου προσωπικού Ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου για
αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών λόγω του κορωνοϊού COVID-
19. Ένατη (9 η ) τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021.

2. Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο σύνταξης και επίδοσης Εξώδικης Δήλωσης –
Διαμαρτυρίας προς μισθωτή ακινήτου του Δήμου.

3. Έγκριση έκτακτης μετάβασης δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Αθήνα για υποθέσεις του
Δήμου. Εξειδίκευση πίστωσης.

4. Έγκριση έκτακτης μετάβασης δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Αθήνα για υποθέσεις του
Δήμου. Εξειδίκευση πίστωσης.

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον
παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 11:45.
https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφo τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ για 5 10 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Λόγω ασφαλτοστρώσεων που θα εκτελεσθούν στον οικισμό Βελβεντού

Λόγω ασφαλτοστρώσεων που θα εκτελεσθούν στον οικισμό Βελβεντού, απαγορεύεται η στάθμευση στις παρακάτω οδούς από το πρωί της Δευτέρας 4-10-2021 έως την λήξη των εργασιών.

1) Οδός Χ. Παπαμάρκου (άνοδος) από το Γυμνάσιο – Λύκειο έως την Βενδώ.

2) Οδός Αγ. Τριάδας (κάθοδος) από την Βενδώ έως Πρατήριο καυσίμων Γκουλιώτη.

3) Οδός Καταφυγίου από οικία Ζορμπά έως οικία Βλατή.

4) Οδός Αγ. Τριάδας (κάθοδος) από οικία Καραντζιούλα έως Βενδώ.

5) Οδός Ολύμπου από τις Πιερίδες έως οικία Παπαγεωργίου.

6) Οδός Κασσάνδρου.

7) Οδός Αγ. Κυριακής από τη συμβολή με την οδό Σκεπασμένου έως τη συμβολή με την οδό Συνεργατισμού.

Κύλιση προς τα επάνω