Ενημέρωση των Αρμόδιων Υγειονομικών Αρχών Σχετικά με Κρούσμα Κορωνοϊού

Ύστερα από ενημέρωση των αρμόδιων υγειονομικών αρχών σχετικά με κρούσμα κορωνοϊού στο Βελβεντό πληροφορούμε τους δημότες ότι η διαχείριση του περιστατικού πέρασε στα υπεύθυνα χέρια του ΕΟΔΥ και των δομών υγείας του Νομού. Σας παρακαλούμε να τηρείτε όλοι τα μέτρα προστασίας (αποστάσεις, μάσκα όταν απαιτείται, πλύσιμο χεριών) όπως με ευλάβεια τηρήθηκαν από όλους μας επί […]

Διαβάστε περισσότερα..

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες Σχολικών Μονάδων

ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές-στριες Σχολικών Μονάδων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, συνολικά τριών (3) ατόμων, πλήρους απασχόλησης, για το διδακτικό έτος 2020-2021. Ο πίνακας καταρτίστηκε σύμφωνα με την αριθμ. 50175/07-08-2020 (ΦΕΚ 3324/07-08-2020/τ.Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε […]

Διαβάστε περισσότερα..

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  Βελβεντό, 20 Αυγούστου 2020   ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, συνολικά τριών (3) ατόμων, για το διδακτικό έτος 2020-2021.   Η ανακοίνωση  και  το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ» για την πρόσληψη καθαριστών – καθαριστριών στις σχολικές μονάδες των Δήμων το οποίο […]

Διαβάστε περισσότερα..

Πρόσκληση 13ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Την Δευτέρα 3/8/2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης θα είναι τα εξής: Καθορισµός όρων ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ». Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών – Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών για την […]

Διαβάστε περισσότερα..

Διαγωνισμός Υπηρεσίας Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της αναθέτουσας αρχής και κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά), για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 59.940€ προ ΦΠΑ ή 74.325,60€ με ΦΠΑ […]

Διαβάστε περισσότερα..

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 20 & 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΘΕΜΑ : Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού στις 20 και 27 Ιουνίου 2020. Έχοντας υπόψη: α. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βελβεντού-ΑΔΣ 80/2019 (ΑΔΑ: ΩΙΡΙ46ΜΓΗΖ-ΝΤ4) β. Την υπ’ αριθμ. Δ1α /ΓΠ οικ. 19024 ΚΥΑ/ΦΕΚ 915Β/17-3-20. γ. την υπ’ αριθμ. 5 /18-3-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. δ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. […]

Διαβάστε περισσότερα..