Δήμος Βελβεντού

19η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Tην Παρασκευή 11/6/2021 στις 12:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν),  λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή των όρων της Απόφασης ένταξης της πράξης «Διαμόρφωση πάρκου στο Ο.Τ. 107 του οικισμού Βελβεντού» για χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.
2. Έγκριση Πρακτικού Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη Δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου :«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».
3. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

Δείτε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

18η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Την Παρασκευή 4/6/2021 στις 12:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Εισηγητική έκθεση 2 ου Τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
2.- Εισηγητική έκθεση 3 ου Τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
3.- Εισηγητική έκθεση 4 ου Τριμήνου του έτους 2020 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.
Συνέχεια ανάγνωσης “18η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού”

17η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

 Την Παρασκευή 21/5/2021 στις 19:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης ύψους 80.629,74 € για το έργο «Αισθητική αναβάθμιση όψεων Δημοτικού τουριστικού κέντρου «Μετόχι» Βελβεντού από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».
2.- Βεβαίωση χρηματοδότησης από ίδιους πόρους της προμήθειας δεξαμενής υγραερίου στα πλαίσια Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Γυμνασίου Λυκείου Δήμου Βελβεντού» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» στην Πρόσκληση Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:4726 με τίτλο «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων / ΟΧΕ.
3.- Βεβαίωση χρηματοδότησης από ίδιους πόρους της προμήθειας δεξαμενής υγραερίου στα πλαίσια Υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δήμου Βελβεντού» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» στην Πρόσκληση Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:4726 με τίτλο «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων / ΟΧΕ.
4.- «Έγκριση απόφασης συγκρότησης επιτροπών για το έργο ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ του Δήμου Βελβεντού».
5.- Παράταση χρόνου εργασιών έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»
6.- Παράταση χρόνου εργασιών έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίου από την οδό Πιερίων από την συμβολή με την οδό 25ης Μαρτίου ως Δ.Α.Κ»

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

16η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Tην Δευτέρα 10/5/2021 στις 19:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Έγκριση 2 ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΙΒΟΥ, ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».
2.- Έκτακτη μετακίνηση Δημάρχου και Αντιδημάρχων στο Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη για υποθέσεις του Δήμου (κτίριο ΥΜΑΘ).

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

15η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Tην Μεγάλη Τρίτη 27/4/2021 στις 12:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Ανάληψη ποσού από τον λογαριασμό του Κληροδοτήματος «Ζήνων Ι. Παπαναστασίου», για την πληρωμή υποτροφιών και εξουσιοδότηση υπαλλήλου.
2.- Έγκριση έκτακτης μετάβασης δημάρχου και δημοτικού συμβούλου στην Αθήνα.
3.-Τροποποίηση της 47/2021 Απόφασης Οικ. Επιτροπής ως προς το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου και ΔΙΑΔΥΜΑ: «Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος Κυκλικής Διαχείρισης Αστικών Υγρών Αποβλήτων στις Π.Ε. Κοζάνης και Φλώρινας».
Συνέχεια ανάγνωσης “15η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού”

14η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

 Την Δευτέρα 19/4/2021 στις 12:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη μέσω του κύκλου κινητικότητας 2021 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.
2.- Έγκριση μελέτης 10/2020 και Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ”

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

 

Κύλιση προς τα επάνω
Δήμος Βελβεντού