Δήμος Βελβεντού

25η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Την Παρασκευή, 20/11/2020 στις 12:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού δια περιφοράς (τηλεφωνικά) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: Συνέχεια ανάγνωσης “25η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού”

24η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνεδριάζει την Πέμπτη στις 5/11/2020 στις 12:00 δια περιφοράς (τηλεφωνικά) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Καθορισμός πρόσθετων προσόντων για την πλήρωση δύο (2) κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού σε υπηρεσίες του Δήμου Βελβεντού, που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020.
  2. Καθορισμός διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια υγρών  καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Βελβεντού.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά Μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Βελβεντού

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Κυριακή στις 25/10/2020 στις 12:00 δια περιφοράς (τηλεφωνικά) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: Συνέχεια ανάγνωσης “Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής”

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Βελβεντό, 14 Οκτωβρίου 2020

                 Αριθ. Πρωτ.: 3001

ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Βελβεντού

  1. Ζορζοβίλη Ζήνωνα, Αντιδήμαρχο
  2. Τσέγκο Νικόλαο, Αντιδήμαρχο
  3. Αγγέλη Δημήτριο, Μέλος
  4. Εμμανουήλ Δημήτριο, Μέλος
  5. Καμκούτη Θωμά, Μέλος
  6. Τέτο Νικόλαο, Μέλος

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Δευτέρα στις 19/10/2020 δια περιφοράς (τηλεφωνικά) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: Συνέχεια ανάγνωσης “Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού”

Κύλιση προς τα επάνω
Δήμος Βελβεντού