Δήμος Βελβεντού

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε σε έκτακτη, κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις α)του άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊούCOVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας». Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 19 Ιουλίου 2021, στις 21.30, μέσω τηλεδιάσκεψης με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης το ακόλουθο: Συνέχεια ανάγνωσης “Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου”

Πρόσκληση Ειδικής και 12ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

  1. Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217  του ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,  την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 20:30, με μοναδικό θέμα:

Έγκριση Εκθέσεων Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Γ’ τετραμήνου 2019 και Α’ και Β’  εξαμήνου 2020.

2. Σας καλούμε να συμμετέχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης (Microsoft Τeams), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: Συνέχεια ανάγνωσης “Πρόσκληση Ειδικής και 12ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού”

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

2021

Πρόσκληση 10ης Συνεδρίασης 2021 (μέσω τηλεδιάσκεψης)

Πρόσκληση 9ης Συνεδρίασης 2021 (μέσω τηλεδιάσκεψης)

Πρόσκληση 8ης Συνεδρίασης 2021 (έκτακτη δια περιφοράς)

Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης 2021 (μέσω τηλεδιάσκεψης)

Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης 2021 (μέσω τηλεδιάσκεψης)

Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης 2021 (μέσω τηλεδιάσκεψης)

Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης 2021 (έκτακτη μέσω τηλεδιάσκεψης )

Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης 2021 (ΕΙΔΙΚΗ_μέσω τηλεδιάσκεψης)

Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης 2021 (μέσω τηλεδιάσκεψης)

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης 2021 (ειδική)

2020

Πρόσκληση 26ης Συνεδρίασης 2020 (έκτακτη μέσω τηλεδιάσκεψης )

Πρόσκληση 25ης Συνεδρίασης 2020 (δια περιφοράς)

Πρόσκληση 24ης Συνεδρίασης 2020 (δια περιφοράς)

Πρόσκληση 23ης Συνεδρίασης 2020 (δια περιφοράς)

Πρόσκληση 22ης Συνεδρίασης 2020 (δια περιφοράς )

Πρόσκληση 21ης Συνεδρίασης 2020 (έκτακτη δια περιφοράς )

Πρόσκληση 20ης Συνεδρίασης 2020 (έκτακτη κεκλεισμένων)

Πρόσκληση 19ης Συνεδρίασης 2020 (δια περιφοράς)

Πρόσκληση 18ης Συνεδρίασης 2020 (κεκλεισμένων)

Πρόσκληση 17ης Συνεδρίασης 2020 (έκτακτη δια περιφοράς )

Πρόσκληση 16ης Συνεδρίασης 2020 (κεκλεισμένων)

Πρόσκληση 15ης Συνεδρίασης 2020 (δια περιφοράς)

Πρόσκληση 14ης Συνεδρίασης 2020 (κεκλεισμένων)

Πρόσκληση 13ης Συνεδρίασης 2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (δια περιφοράς )

Πρόσκληση 12ης Συνεδρίασης 2020 (δια περιφοράς )

Πρόσκληση 11ης Συνεδρίασης 2020 (δια περιφοράς )

Πρόσκληση 10ης Συνεδρίασης 2020 (δια περιφοράς )

Πρόσκληση 9ης Συνεδρίασης 2020 (δια περιφοράς )

Πρόσκληση 8ης Συνεδρίασης 2020 (έκτακτη δια περιφοράς )

Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης 2020 (έκτακτη δια περιφοράς )

Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης 2020 (δια περιφοράς )

Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης 2020 Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης 2020 ( ειδική)

Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης 2020

Πρόσκληση 2ης Συνεδρίασης 2020

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης 2020 (έκτακτη)

Κύλιση προς τα επάνω
Δήμος Βελβεντού