Ενημέρωση

Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2020-2021 – Αντιγριπικός Εμβολιασμός

Το Υπουργείο Υγείας με έγγραφο του παρέχει οδηγίες αναφορικά με την εποχική

γρίπη και τον αντιγριπικό εμβολιασμό.

 

ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΣ-ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ_2020-2021

 

 

Συνέχεια ανάγνωσης “Οδηγίες για την Εποχική Γρίπη 2020-2021 – Αντιγριπικός Εμβολιασμός”

Ενημέρωση για τον Επιβλαβή Οργανισμό καραντίνας Xylella fastidiosa

Το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης ενημερώνει τους υπόχρεους (φυτώρια, σημεία πώλησης καλλωπιστικών φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού, εταιρειών διεθνών μεταφορών, παραγωγών, συνεταιρισμών, γεωπόνων ταυ δημοσίου και ιδιωτών, τελωνειακών, Δήμων και Εργολάβων δημοσίων κηποτεχνικών έργων) σχετικά με τα μέτρα πρόληψης της εισαγωγής και εξάπλωσης του επιβλαβή οργανισμού καραντίνας Xylella fastidiosa (Well and Raju).

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Επιμελητήριο Κοζάνης διοργανώνει
Ενημερωτική Τηλεδιάσκεψη
με θέμα:

«Νέο Πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ”»
Του Υπουργείου Οικονομικών-
Εννεάμηνη επιδότηση των δανείων με υποθήκη την πρώτη κατοικία όσων επλήγησαν από την παγκόσμια πανδημία Covid-19   

 

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 και από ώρα 13:00 έως 14:00

 

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κ. Φώτης Κουρμούσης, που θα ενημερώσει τους δικαιούχους για την επιδότηση δανείων με υποθήκη στην 1η κατοικία (ν. 4714/2020), με σκοπό να αιτηθούν και να λάβουν την κρατική επιδότηση διάρκειας 9 μηνών.

Δικαιούχοι του προγράμματος “ΓΕΦΥΡΑ” είναι: Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Φυσικά Πρόσωπα με Ατομική Επιχείρηση σε κλάδους που έχουν πληγεί από τον Covid-19, Εταίροι Προσωπικών ή Κεφαλαιουχικών Επιχειρήσεων των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά, κ.α.

 

Καλούνται τα μέλη του Επιμελητηρίου Κοζάνης και όλοι όσοι ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή, για να τους αποσταλεί ο σχετικός ηλεκτρονικός σύνδεσμος  (link) που θα τους δώσει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη.

Η πρόθεση συμμετοχής τους θα πρέπει να δηλωθεί ως την Τετάρτη 16/9/2020 με την αποστολή στην ηλεκτρονική Δ/νση του Επιμελητηρίου : chambers@otenet.gr των ακολούθων στοιχείων:

 • Ε-mail
 • Ονοματεπώνυμο
 • Επωνυμία Επιχείρησης
 • Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ/νση του Επιμελητηρίου στο τηλ. 24610 41693 (αρμόδιοι : Βίκυ Δούσιου, Κατερίνα Καρακουλάκη)

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΡΗΣ

Ανακοίνωση Διακοπής Νερού

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΝΕΡΟΥ
ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Λόγω αποκατάστασης των βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης εντός του οικισμού (από τις θεομηνίες του καλοκαιριού) ενδέχεται να υπάρξουν πολύωρες διακοπές νερού.
Τώρα γίνεται η βλάβη στο Παράρτημα του ΑΣΕΠΟΠ και γίνονται διακοπές νερού στην περιοχή της Καλλιθέας.
Ζητάμε την κατανόηση των δημοτών.

Κατάρτιση σχεδίου για Κανονισμό Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Βελβεντού

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 5η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ., στο Δημαρχείο Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 458/31-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3) μέλη:

 1. Στεργίου Μανώλης , Δήμαρχος
 2. Κουρτέλης Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχος
 3. Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας Κα Ειρήνη Αγγέλη και Γάγας Χαρίλαος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μαργιούλα Ευαγγελία, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Με την επανασύσταση του Δήμου Βελβεντού και για την εύρυθμη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, θα πρέπει να καταρτιστεί ο Κανονισμός Λειτουργίας των.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4647/2019 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του Κανονισμού και το θέτει προς έκκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, τις προτάσεις που κατατέθηκαν από τους Αντιδημάρχους κ. Κων/νο Κουρτέλη, Ζήνωνα Ζορζοβίλη, και των υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Καταρτίζει το σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Βελβεντού ως εξής:

 

ΑΡΘΡΟ 1ο :ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης και του δικτύου αποχέτευσης του Δήμου Βελβεντού.

Ο κανονισμός αυτός, περιλαμβάνει τους τεχνικούς-οικονομικούς όρους και τις προϋποθέσεις για την σύνδεση  των καταναλωτών στα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Δήμου και των καταναλωτών.

Ο Δήμος Βελβεντού έχει στην κυριότητά του τα δίκτυα ύδρευσης κι αποχέτευσης και αρμόδια υπηρεσία για την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση   και λειτουργία τους είναι η τεχνική υπηρεσία του Δήμου (έλλειψη ΔΕΥΑ).

1.2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Βελβεντού παρέχει  κατάλληλο πόσιμο νερό, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές στην Ελλάδα, καθώς και τις οδηγίες της Ε.Ε. Ο Δήμος Βελβεντού παρέχει νερό κατάλληλο για οικιακή χρήση. Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για την χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές στην επιθυμητή βελτίωση του.

Ο Δήμος Βελβεντού δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί από την ακαταλληλότητα του παρεχομένου νερού για την ειδική αυτή χρήση.

Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύμφωνα με τους περιορισμούς του παρόντος κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον με σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο  Δήμος Βελβεντού έχει το δικαίωμα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές της παροχής στο δίκτυο ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση του. Μπορεί ακόμη να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή ή άλλη χρήση.

Αν για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόμενος να την εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.

Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων του ο Δήμος Βελβεντού είναι δυνατόν να προκληθεί πτώση της πίεσης ή και διακοπή της υδροδότησης. Ο Δήμος Βελβεντού δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης. Ο Δήμος Βελβεντού δεν έχει επίσης καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που μπορούν να προκληθούν στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις από την αύξηση της πίεσης του νερού από το μηδενικό μέχρι το κανονικό επίπεδο, μετά την επαναλειτουργία του δικτύου ύδρευσης.

Ο Δήμος Βελβεντού δεν είναι υποχρεωμένος να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων (σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσα στο εικοσιτετράωρο). Στις περιπτώσεις αυτές η παροχή του νερού κατανέμεται περίπου ομοιόμορφα μέσα στο εικοσιτετράωρο και ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω δεξαμενής εξισορρόπησης – αποθήκευσης του.

Οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος Κανονισμού, του Κανονισμού Αποχέτευσης και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους, ο Δήμος μπορεί να διακόπτει την παροχή νερού ή να επιβάλλει πρόστιμο το ύψος του οποίου καθορίζει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν υπάρξει υποτροπή, διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστημα μέχρι και τριών μηνών, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του προς το Δήμο και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του κατώτατου ορίου κατανάλωσης.

Η χορήγηση του νερού γίνεται με τεχνική εγκατάσταση που συνδέεται στον αγωγό διανομής και ονομάζεται παροχή. Η παροχή ανήκει μόνιμα στο ακίνητο και δεν μεταφέρεται για να υδρεύσει άλλο ακίνητο, έστω και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.

Ο κάθε υδρευόμενος στο ακίνητο αυτό έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον κανονισμό αυτό.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

 • ΑΓΩΓΟΙ.

Οι αγωγοί του δικτύου ύδρευσης διακρίνονται  σε τροφοδοτικούς και αγωγούς διανομής.

Από τους τροφοδοτικούς αγωγούς είναι δυνατή η δημιουργία δικτύου ύδρευσης με τοποθέτηση αγωγών διανομής, όπου είναι αναγκαίο και τεχνικά εφικτό, κατά την απόλυτη κρίση του Δήμου.Οι αγωγοί διανομής τοποθετούνται σε εγκεκριμένους δρόμους. Παροχές για την εξυπηρέτηση ακινήτων χορηγούνται μόνο από αγωγούς διανομής.

 

2.2 ΠΑΡΟΧΕΣ.

Α) Κατηγορίες παροχών.

Οι παροχές διακρίνονται σε παροχές ύδρευσης, και πυροσβεστικές.

Αναλυτικότερα οι παροχές διακρίνονται:

α)  Σε παροχές ύδρευσης κοινές με διάμετρο σωλήνα   ½ ” ίντσας, που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση, όπως κατοικίες, γραφεία, καταστήματα και άλλες μικρές εγκαταστάσεις.

β)  Σε παροχές ύδρευσης ειδικές με διάμετρο μεγαλύτερη της   ½ ”  ίντσας, που χρησιμοποιούνται για ακίνητα ειδικού προορισμού, όπως εργοστάσια, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια και άλλα κοινωφελή ιδρύματα, τουριστικές και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις.

γ)  Σε πυροσβεστικές παροχές με διάμετρο άνω των 2 ιντσών (50 χιλιοστών), που χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών και τις ανάγκες του Δήμου Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικής παροχής για ύδρευση, η δε σύνδεσή της με εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παράνομη και απόδειξη κλοπής νερού. Κάθε ιδιωτική πυροσβεστική παροχή  έχει το δικό της υδρόμετρο και συνδέεται απευθείας με τον αγωγό, χωρίς να επιτρέπεται απ’ αυτή η παροχή νερού για άλλη χρήση.

δ)  Σε εργοταξιακές παροχές, που χορηγούνται για την υδροδότηση εργοταξίου κατασκευής κτιρίων. Για την τοποθέτηση των παροχών αυτών απαιτείται η υποβολή οικοδομικής άδειας, θεωρημένης από την πολεοδομική υπηρεσία για υδροδότηση εργοταξιακής παροχής. Οι εργοταξιακές παροχές χορηγούνται μετά την οικονομική τακτοποίηση του ιδιοκτήτη, είναι προσωρινές και έχουν διάρκεια δύο ετών. Εάν στο χρονικό αυτό διάστημα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανέγερσης του κτιρίου είναι δυνατή, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη συνοδευόμενη από αντίγραφο οικοδομικής άδειας από το οποίο να προκύπτει η παράταση της ισχύος της οικοδομικής άδειας, η ισόχρονη παράταση της εργοταξιακής παροχής. Μετά την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προσκομίσει στο Δήμο  τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να μετατρέψει την υδροδότηση του σε κοινή ή ειδική παροχή. Αν διαπιστωθεί ότι ακίνητο υδροδοτείται με εργοταξιακή παροχή μετά την αποπεράτωση των οικοδομικών του εργασιών, ο Δήμος  μπορεί να διακόψει άμεσα την παροχή νερού και να επιβάλει πρόστιμο που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι Πυροσβεστικές παροχές κατασκευάζονται  σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές πυρασφάλειας και χρησιμεύουν μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιάς.

Απαγορεύεται η χρήση πυροσβεστικής παροχής για ύδρευση ή άρδευση. Η σύνδεση πυροσβεστικής παροχής με τις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παράνομη και αποτελεί απόδειξη κλοπής νερού.

Β) Τρόπος σύνδεσης παροχών.

Οι απλές παροχές ύδρευσης αποτελούνται από αγωγούς σύνδεσης πολυαιθυλενίου (τουµποράµατα). Απαγορεύεται ή σύνδεση με σιδηροσωλήνες. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν υλικά νεώτερης τεχνολογίας, κατάλληλα για παροχές. Οι παροχές συνδέονται με τον αγωγό με συστολή  ή απευθείας. Μεταξύ υδρομέτρου και αγωγού διανομής παρεμβάλλεται  κρουνός διακοπής μετά του προσαρμοστικού ρακόρ.

Γ) Θέσεις των παροχών –υδρομετρητών.

Οι παροχές τοποθετούνται κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν στο φρεάτιο του υδρομέτρου. Το φρεάτιο αυτό μπορεί να τοποθετηθεί στο πεζοδρόμιο εάν είναι εφικτό. Κατά κανόνα όμως τοποθετείται στον ισόγειο χώρο του κτιρίου ή στο προκήπιο του και σε θέσεις που έχουν εύκολη πρόσβαση. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να τοποθετεί φρεάτια υδρομέτρων μέσα σε προκήπια ανοικτά (ανοικτές πρασιές). Δεν επιτρέπεται υδροδότηση ακινήτου που έχει μία κύρια είσοδο, από δύο παροχές που τροφοδοτούνται από διαφορετικούς αγωγούς. Σε περίπτωση μεγάλων κτιριακών συγκροτημάτων, με εισόδους από δύο δρόμους είναι δυνατή η τοποθέτηση παροχών σε περισσότερες από μία θέσεις για την εξυπηρέτηση των κτιρίων.

 

2.3 ΤΡΟΠΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Α). Όλα τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των σχεδίων των κοινοτήτων  του Δήμου Βελβεντού, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), για τις οποίες χορηγήθηκε ή θα χορηγηθεί άδεια ανεγέρσεως οικοδομής,  μπορούν να υδρευθούν. Κάθε ακίνητο που υδροδοτείται πρέπει να έχει εγκαταστημένο υδρόμετρο καθώς και προστατευτικές διατάξεις προφύλαξης του δικτύου του σε περίπτωση διακοπής του δικτύου ύδρευσης του Δήμου.

Β). Αν δεν περνά αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, η υδροδότησή του μπορεί να γίνει μετά από αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη προς τον Δήμο. Οι παροχές  αυτές έχουν προσωρινό χαρακτήρα και στοχεύουν στην άμεση εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν έχουν δίκτυο διανομής. Όταν τοποθετηθεί  ο αγωγός διανομής, ο υδρευόμενος πρέπει να ζητήσει από τον Δήμο την εγκατάσταση κανονικής παροχής, η οποία και θα τον βαρύνει.

Γ). Με απόφαση του Δ.Σ. γίνεται επέκταση του δικτύου ύδρευσης για να υδροδοτηθούν ακίνητα εντός οικισμού μπροστά από τα οποία δεν περνά αγωγός διανομής, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Τα δίκτυα αυτά θεωρούνται δίκτυα ύδρευσης του Δήμου εξ ολοκλήρου  και από αυτά μπορούν να υδροδοτηθούν μελλοντικά νέα ακίνητα.

Οι επεκτάσεις του δικτύου για την ύδρευση ακινήτων πραγματοποιούνται σε περιοχές εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού και σε δρόμους διαμορφωμένους οριζοντιογραφικά και υψομετρικά.

Δ) Υδροδότηση χώρου για εξυπηρέτηση συγκεκριμένης ανάγκης προσωρινού χαρακτήρα:

Στην περίπτωση αυτή η υδροδότηση έχει εντελώς προσωρινό χαρακτήρα.

Η σχετική αίτηση ικανοποιείται με την προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος για τον εντοπισμό του σημείου παροχής και με επιτόπιο έρευνα του Δήμου για τον καθορισμό της σχετικής δαπάνης. Στην συνέχεια καταβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο τα τέλη σύνδεσης  με το δίκτυο ύδρευσης.

Ε) Σε περίπτωση εκτέλεσης Δημοτικών ή Δημοσίων έργων εκτός σχεδίου οικισμών είναι δυνατή η τοποθέτηση προσωρινής εργοταξιακής παροχής στο όνομα του κυρίου του έργου και με υδρευόμενο τον ανάδοχο. Μόλις περατωθεί το έργο, η παροχή αφαιρείται εκτός αν ο κύριος του έργου δηλώσει και μελλοντική χρήση.

 

2.4. ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ.

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να μετατοπίσει ήδη τοποθετημένη παροχή που έχει εκτεθεί σε κινδύνους σε θέση περισσότερο ασφαλή. Η μετατόπιση αυτή γίνεται χωρίς επιβάρυνση του υδρευόμενου, είναι όμως υποχρεωτική γι΄αυτόν. Η μετατόπιση παροχής γίνεται πολλές φορές απαραίτητη, όταν πρόκειται να εκτελεστούν διάφορα έργα στο κατάστρωμα του δρόμου π.χ. διαπλατύνσεις δρόμων κ.λ.π. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη μετατόπισης βαρύνει αυτόν που εκτελεί το έργο, εκτός αν οριστεί αλλιώς με απόφαση του Δ.Σ..

Υπεύθυνος πάντα για την σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων στη νέα θέση είναι ο υδρευόμενος.

Από οποιαδήποτε αιτία και αν προκύψει η ανάγκη μεταφοράς –μετατόπισης–ανύψωσης ή καταβίβασης παροχής, ο υδρευόμενος είναι υποχρεωμένος να την αποδεχτεί  και να τακτοποιήσει την εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου καθώς και την σύνδεση στη νέα θέση με μέριμνα και δαπάνη του. Ο Δήμος δεν ευθύνεται αν λόγω αμέλειάς του ιδιοκτήτη προκληθεί διακοπή της παροχής.

2.5. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.

Α). Παροχές τοποθετημένες μακριά από το ακίνητο μεταφέρονται μπροστά σε  αυτό αν το επιτρέπουν  οι τοπικές  συνθήκες.

Β). Παροχή τοποθετημένη μπροστά στο ακίνητο μεταφέρεται και μακριά απ’ αυτό, όταν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης. Εξαίρεση αποτελούν οι εξής  περιπτώσεις:

 1. Απομόνωση του αγωγού προσβολής, από λύματα.
 2. Αν ο αίτιος της μόλυνσης είναι ο υδρευόμενος δεν γίνεται μεταφορά αλλά διακοπή της υδροδότησης του, μέχρι να τακτοποιήσει την ανωμαλία. Ο αίτιος βαρύνεται με την δαπάνη διακοπής και επανασύνδεσης της παροχής.

 

2.6. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ.

Αντικατάσταση ή επισκευή του υδρομέτρου γίνεται όταν διαπιστωθεί βλάβη σ’ αυτό. Η βλάβη διαπιστώνεται από τον Δήμο και ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης για την αντικατάσταση ή την συντήρησή του. Η ειδοποίηση γίνεται προφορικά ή εγγράφως (π.χ. με θυροκόλληση εγγράφου του Δήμου  στην κεντρική είσοδο του κτιρίου ή με την απόδειξη του νερού) και ο χρήστης υποχρεούται στην αντικατάσταση ή την επισκευή του, με νέο υδρομετρητή τον οποίο προηγουμένως δηλώνει στον Δήμο. Μπορεί ο Δήμος να διακόψει την παροχή νερού σε βάρος του ιδιοκτήτη αν διαπιστώσει απροθυμία αποκατάστασης της βλάβης .

 

2.6.1. Ακατοίκητα σπίτια που οι υδρομετρητές τους δεν παρουσιάζουν κατανάλωση και εκ παραδρομής χαρακτηρίζονται ως κατεστραμμένοι , τυχόν χρέωση τους με επί πλέον ποσά πέραν της πάγιας κατανάλωσης διορθώνονται . Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ενημερώνουν  τον Δήμο  για  ακατοίκητα ακίνητά τους.

 

2.7.ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.

Α). Εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι σχετικές εγκαταστάσεις πέρα από το προσαρμοσμένο ρακόρ του μετρητή προς την πλευρά του ακινήτου. Για την κατασκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων αυτών μέχρι την ρυμοτομική γραμμή του οικοπέδου υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης.

 

Β). Η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου πρέπει να είναι  εφοδιασμένη  με γενικό διακόπτη στο σημείο προς τον μετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός του.

 

Γ). Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι πάντοτε σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων και τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ο.Τ.Τ.Ε.). Οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να είναι τέτοιες που να μην δημιουργούν κίνδυνο μόλυνσης του νερού. Ο Δήμος δεν ευθύνεται για τυχόν αυξομειώσεις ή και απρόοπτες διακοπές υδροδοτήσεων. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ακινήτου διατηρεί ή επιθυμεί  να κατασκευάσει κολυμβητική δεξαμενή, οφείλει να έχει ιδιαίτερη παροχή ύδρευσης με ξεχωριστό υδρόμετρο και ξεχωριστή παροχή αποχέτευσης. Με απόφαση του Δ.Σ. καταρτίζεται νέο ειδικό τιμολόγιο για την περίπτωση αυτή.

 

Δ). Απαγορεύεται η απ’ ευθείας σύνδεση αντλητικών μηχανημάτων, κ.λ.π. με τους αγωγούς ύδρευσης. Η λειτουργία τους πρέπει να γίνεται με δοχείο αποθήκευσης νερού (ντεπόζιτο) για να αποφεύγεται τυχόν μόλυνση ή βλάβη των εγκαταστάσεων του Δήμου από ενδεχόμενη επιστροφή νερού. Η παρέμβαση βαλβίδας αντεπιστροφής ή διακόπτη, δεν θεωρείται ότι διακόπτει την σύνδεση και ότι εξασφαλίζει τις εγκαταστάσεις του Δήμου από πιθανές βλάβες.

 

Ε). Απαγορεύεται απόλυτα η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από διαφορετικές πηγές  π.χ. η μία παροχή από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου και η άλλη από οποιαδήποτε πηγή, έστω  και αν μεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφών ή διακόπτες. Στη περίπτωση αυτή ο Δήμος διακόπτει αμέσως χωρίς προειδοποίηση την υδροδότηση του ακινήτου από το δίκτυο ύδρευσης διότι υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του δικτύου. Μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο στον καταναλωτή.

 

2.8 .ΜΕΤΡΗΤΕΣ.

Το νερό καταγράφεται από τον υδρομετρητή (υδρόμετρο), ο οποίος είναι ιδιοκτησίας του ιδιοκτήτη του ακινήτου, συνδέει την παροχή με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς και συντηρείται και αντικαθίσταται από αυτόν.

 

2.9. ΠΙΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ.

Ο Δήμος έχει υποχρέωση να εξασφαλίζει επαρκή ποσότητα νερού και κατάλληλης πίεσης στον υδρομετρητή του καταναλωτή. Σε περίπτωση βλάβης ή επισκευής των εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου είναι δυνατόν συμπτωματικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελαχίστου ορίου ή διακοπή της υδροδότησης. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που θα μπορούσαν να προκληθούν σε μηχανήματα και άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε και υποχρέωση οποιασδήποτε αποζημίωσης. Αν για οποιονδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόμενος να εξασφαλίσει αυτή με  αποθήκευση νερού στη δεξαμενή του ή με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.

 

2.10 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ –ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ.

Απαγορεύεται η παρέμβαση στα δίκτυα  ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου από τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την άδεια του Δήμου.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.

Ο ιδιοκτήτης που επιθυμεί να συνδεθεί με το δίκτυο ύδρευσης υποβάλλει αίτηση μέσω ειδικού εντύπου του Δήμου, στο οποίο συμπληρώνονται τα απαραίτητα στοιχεία π.χ. ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη, οδός, αριθμός, είδος ακινήτου, αριθμός υδρομέτρου, επιφάνεια ακινήτου, όροφος, οικοδομική άδεια κ.λ.π.. Η ακρίβεια των στοιχείων και η δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης ελέγχεται από επιτόπιο έλεγχο και στην συνέχεια εκδίδεται η σχετική άδεια σύνδεσης (η οποία κάθε φορά καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.) με το δίκτυο ύδρευσης και οποιαδήποτε άλλη νόμιμη οικονομική επιβάρυνση. Η άδεια σύνδεσης εκδίδεται στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ο οποίος είναι και υπεύθυνος έναντι του Δήμου.

 

3.1.ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ.

Οι εργασίες κατασκευής  της σύνδεσης, (έξοδα υλικών, εργατοτεχνικού προσωπικού,  μηχανημάτων κ.λ.π. πλην υδρομέτρου) γίνονται από τον Δήμο ή από  άτομο που ορίζει ο Δήμος και η σχετική δαπάνη βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Με απόφαση του Δ.Σ ορίζεται το μέγεθος της δαπάνης αυτής το οποίο και προκαταβάλλεται στο Δήμο. Ο Δήμος υποχρεώνεται σε σύντομο  χρονικό διάστημα να  κατασκευάσει την παροχή από τον κεντρικό αγωγό ύδρευσης μέχρι την ρυμοτομική γραμμή του οικοπέδου. Δεν ελέγχονται από τον Δήμο τίτλοι ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να υδρευτεί. Η ύδρευση του ακινήτου δεν αποτελεί στοιχείο ιδιοκτησίας  του ιδιοκτήτη.

 

3.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ.

Ο Δήμος έχει την ευθύνη συντήρησης των δικτύων ύδρευσης των  δημοτικών διαμερισμάτων (δ.δ.) το , καθώς και των παροχών ύδρευσης,  οριζοντιογραφικά μόνο μέσα σε εγκεκριμένους δρόμους και πλατείες του Δήμου. Οποιαδήποτε δαπάνη συντήρησης  σε όρια πέραν των εγκεκριμένων δρόμων και πλατειών βαρύνουν τον ιδιοκτήτη του υδρευόμενου ακινήτου.

Εάν διαπιστωθεί αμέλεια από τον υδρευόμενο για την αποκατάσταση διαρροών σε τμήματα αγωγών, για την συντήρηση των οποίων είναι υπεύθυνος και διαπιστώνεται απώλεια νερού μπορεί ο Δήμος να προβεί στην  διακοπή της παροχής υδροδότησης του ακινήτου. Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει  από την διακοπή αυτή.

Τα έξοδα διακοπής, αποκατάστασης και απώλειας νερού βαρύνουν τον υδρευόμενο, κατά την κρίση του Δήμου μπορεί να προβεί στην αποκατάσταση της βλάβης και στην συνέχεια να τα χρεώσει στον  ιδιοκτήτη, μέσω των αποδείξεων νερού. Η παρέμβαση αυτή του Δήμου γίνεται εάν ειδοποιηθεί ο υδρευόμενος προφορικά η με έγγραφο για να αποκαταστήσει την βλάβη και δεν την αποκαταστήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η δαπάνη αυτή υπολογίζεται απολογιστικά και εισπράττεται με την απόδειξη είσπραξης νερού.

 

3.3 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ  ΝΕΡΟΥ

Με απόφαση του Δ.Σ του Δήμου  καθορίζεται η τιμή μονάδος ανά κυβικό μέτρο νερού και εφαρμόζεται χωρίς ιδιαίτερη ειδοποίηση των υδρευόμενων.

Οι περίοδοι κατανάλωσης ορίζονται σε δύο (2) για κάθε έτος, δηλαδή οι καταμετρήσεις γίνονται ανά εξάμηνο περίπου. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να οριστεί και διαφορετικός τρόπος καταμέτρησης π.χ. καταμετρήσεις νερού ανά έτος  και έκδοση λογαριασμού ανά εξάμηνο κ.λ.π..

Ο Δήμος χρησιμοποιεί ένα γενικό τιμολόγιο νερού. Δύναται να καθοριστούν και άλλες κατηγορίες τιμολογίων όπως βιομηχανικά, επαγγελματικό  κ.λ.π.

Ο υδρευόμενος έχει υποχρέωση να πληρώσει την αξία του νερού που καταναλώθηκε βάσει των ενδείξεων του υδρομέτρου της παροχής του καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση  (π.χ. , τέλος χρήσης υπονόμων, τέλη σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο, Φ.Π.Α. κ.λ.π.).

Η πληρωμή γίνεται στα γραφεία του Δήμου. Αν ο λογαριασμός δεν εξοφληθεί στην ορισμένη προθεσμία, ο Δήμος ειδοποιεί τον καταναλωτή για την υποχρέωση εξόφλησης. Εάν δεν εξοφληθεί ο συγκεκριμένος λογαριασμός, καθώς και αυτός του επόμενου εξαμήνου, τότε ο Δήμος με τα εντεταλμένα του όργανα  σφραγίζει ή αφαιρεί το υδρόμετρο χωρίς καμία προειδοποίηση. Η επαναφορά της υδροληψίας γίνεται πάλι από τον Δήμο μετά την εξόφληση του λογαριασμού και την καταβολή πρόσθετου ποσού επανασύνδεσης που κάθε φορά καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και καλύπτει τουλάχιστον τα έξοδα διακοπής–επανασύνδεσης της υδροδότησης. Αν ο υδρευόμενος παραβεί την κλειστή παροχή και επαναφέρει  με οποιοδήποτε τρόπο την επαναφορά της ροής του νερού η πράξη αυτή θεωρείται κλοπή και η επανασύνδεση γίνεται με εξόφληση του λογαριασμού και την πληρωμή προστίμου που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και είναι τουλάχιστον πενταπλάσιο των τελών σύνδεσης.

Καμία ευθύνη δεν φέρει ο Δήμος για οποιαδήποτε ζημιά  προκύψει από την χωρίς προειδοποίηση διακοπή παροχής νερού λόγω ανεξόφλητων υποχρεώσεων.

Οι μετρητές με τους οποίους υπολογίζεται η κατανάλωση πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους επίσημους κανονισμούς και η απόκλιση των μετρήσεων τους (+-2%) από την πραγματική κατανάλωση. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί μεγαλύτερη απόκλιση ο ιδιοκτήτης υποχρεούται ύστερα από ειδοποίηση του Δήμου  σε αντικατάσταση του μετρητή. Επίσης θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη η ένδειξη της ποσότητας του νερού, διαφορετικά ο υδρευόμενος υποχρεούται σε αντικατάστασή του.

3.4. ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ.

Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε διαρροή που θα συμβεί:

Α) Στις παροχές τροφοδοσίας των δικτύων, περιοχής ευθύνης-συντήρησης του ιδιοκτήτη,  η οποία καθορίζεται και περιορίζεται μόνο μέσα στα όρια οικοπεδικής ιδιοκτησίας του.

Β) Από βλάβη που θα οφείλεται στις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις του κτίσματος. Ο υδρευόμενος έχει υποχρέωση να καταβάλλει την αξία της κατανάλωσης του διαρρεύσαντος νερού. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω σε περιπτώσεις αφανών υπόγειων διαρροών όπου είναι πολύ δύσκολος ο εντοπισμός της διαρροής και εφ’ όσον διαπιστωθεί  από τα εντεταλμένα όργανα του Δήμου  μπορεί να γίνει μερική μείωση των κυβικών κατανάλωσης από την υπηρεσία με ελάχιστο όριο χρέωσης που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. Ύστερα από την διαπίστωση της αφανούς διαρροής από τον Δήμο, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε άμεση αποκατάσταση της βλάβης, αφού ειδοποιηθεί  γι’ αυτό από τον Δήμο. Η ειδοποίηση γίνεται με την απόδειξη νερού που εκδίδεται από την υπηρεσία, όπου εγγράφεται η λέξη  «ΔΙΑΡΡΟΗ», «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΑΤΕ ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΑΣ» ή και προφορικά. Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος σε έλεγχο ολοκλήρου του δικτύου του για διαπίστωση τυχόν και άλλων διαρροών-βλαβών και αποκατάστασής των. Ο έλεγχος της αποκατάστασης της βλάβης γίνεται από τα εντεταλμένα όργανα του Δήμου.

 

3.5. ΚΑΤΑΣΤΡΑΜΜΕΝΟΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ.

Αν διαπιστωθεί από τα εντεταλμένα όργανα του Δήμου σταμάτημα η κακή λειτουργία του υδρομετρητή, τότε υπολογίζεται τεκμαρτή κατανάλωση σε κυβικά ίση  με τον αμέσως προηγούμενο λογαριασμό ή αντίστοιχης περιόδου του προηγουμένου έτους  κατά την κρίση του Δήμου. Με τον ίδιο λογαριασμό ειδοποιείται για την επισκευή ή την αντικατάσταση του υδρομέτρου, αναγράφεται δηλαδή στην απόδειξη νερού ότι το υδρόμετρο είναι καταστραμμένο ή σταματημένο. Η ειδοποίηση μπορεί να  είναι και προφορική.

Ο υδρευόμενος υποχρεούται να προβεί σε άμεση αποκατάσταση της βλάβης του υδρομετρητή ή στην αντικατάστασή του. Σε περίπτωση  αντικατάστασής του με νέο υδρόμετρο, εξοφλούνται οι προηγούμενες οφειλές και δηλώνεται το νέο υδρόμετρο στον Δήμο χωρίς καταβολή κανενός τέλους. Προθεσμία για την  αποκατάσταση της βλάβης ορίζεται  η  επόμενη  μέρα από την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού ειδοποίησης.

3.6. ΘΕΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΟΥ.

Η θέση των υδρομετρητών θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά :

Α). Σε ισόγειο ή υπόγειο κοινόχρηστο χώρο της οικοδομής, εύκολα προσβάσιμο και φωτιζόμενο.

Β) Εντός του προκηπίου μέσα σε φρεάτιο ελαχίστων εσωτερικών διαστάσεων 40Χ40 εκ.(για ένα υδρόμετρο ) προστατευόμενο από εξωτερικές δυσμενείς καιρικές συνθήκες . Το βάθος του υδρομετρητή εντός του φρεατίου σε όλες τις περιπτώσεις δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 40 εκ. από την επιφάνεια της επικάλυψης του φρεατίου για να είναι εύκολη η λήψη ένδειξης. Για νέες υπό ανέγερση οικοδομές πριν από την έκδοση οποιαδήποτε οικοδομικής άδειας υποβάλλεται στην αρμόδια γραφεία του Δήμου σχέδιο κάτοψης του ισογείου χώρου της οικοδομής , όπου εμφαίνονται  οι υδραυλικές εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και ο τρόπος σύνδεσης τους με τους κεντρικούς αγωγούς του δικτύου. Στα σχέδια αυτά θα πρέπει να εμφαίνονται υποχρεωτικά οι θέσεις των υδρομέτρων της οικοδομής. Τα σχέδια αυτά υποβάλλονται με αίτηση του ενδιαφερόμενου στον Δήμο, γίνονται οι απαραίτητες υποδείξεις και στην συνέχεια παραδίδονται στον ενδιαφερόμενο ή στέλνονται στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. Πριν από οποιοδήποτε σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης ελέγχεται η τήρηση των ανωτέρω και στην συνέχεια εκδίδεται η σχετική άδεια σύνδεσης.

Για υδρόμετρα που είναι σε θέσεις  που καθιστούν δύσκολη την λήψη ενδείξεων από τα αρμόδια  όργανα (π.χ. κλειστοί χώροι, βαθειά φρεάτια , κ.λ.π.), υποχρεώνεται ο υδρευόμενος  να τα μεταφέρει σε θέσεις τέτοιες που να καθιστούν ευχερή την λήψη ενδείξεων. Αν ο υδρευόμενος δεν συμμορφωθεί με τις εντολές του Δήμου, μπορεί ο Δήμος να προβεί σε χρέωση τεκμαρτής κατανάλωσης κατά την κρίση του και να προβεί στη διακοπή της παροχής υδροδότησης, αν το κρίνει σκόπιμο.

 

3.7 . ΤΡΟΠΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Ο κάθε αυτοτελής χώρος (κατοικίες, κατάστημα, επαγγελματική στέγη, κολυμβητικές δεξαμενές κ.λ.π.) ανεξάρτητα από τον όγκο ή το εμβαδόν του, υποχρεώνεται να υδρεύεται από ξεχωριστή γραμμή υδροδότησης με δικό του υδρόμετρο.

Απαγορεύεται ένα υδρόμετρο να εξυπηρετεί περισσότερο από ένα αυτοτελή χώρο κύριας χρήσης. Αν ένα υδρόμετρο τροφοδοτεί περισσότερα της μίας κατοικίας ή καταστήματα κ.λ.π. ανεξάρτητα αν ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων  υποχρεούνται  από τον Δήμο να τοποθετήσουν ξεχωριστά  υδρόμετρα για τον κάθε χώρο, σε καθορισμένο  χρονικό διάστημα που θα το ορίσει ο Δήμος. Αν ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες  δεν συμμορφωθούν με τις εντολές του Δήμου, ο Δήμος  προβαίνει άμεσα στην διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου χωρίς άλλη  ειδοποίηση.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά  προκύψει από την διακοπή αυτή. Τα έξοδα διακοπής και επανασύνδεσης βαρύνουν τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Ο Δήμος παρέχει τεχνικές συμβουλές υποδεικνύοντας τις θέσεις των νέων υδρομέτρων.

Εάν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση νέων υδρομέτρων  σε παλιές οικοδομές μετά από τεχνικό έλεγχο του Δήμου, μπορεί ο Δήμος να εκδίδει ξεχωριστούς λογαριασμούς για το κάθε ακίνητο με βάση τα τετραγωνικά του κτίσματος ή τον αριθμό ατόμων που κατοικούν.

Ο κάθε αυτοτελής κύριος χώρος π.χ. κατάστημα, κατοικία, επαγγελματική στέγη κ.λ.π. επιβαρύνονται ξεχωριστά με τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης και τα τέλη σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης. Σε οικοδομή με περισσότερους από ένα αυτοτελείς χώρους που υδρεύονται  από ένα υδρομετρητή, ο κάθε ανεξάρτητος χώρος κύριας χρήσης χρεώνεται ξεχωριστά με τα ανωτέρω τέλη και εισπράττονται ή με τον κοινό λογαριασμό νερού ή κατ΄ άλλο τρόπο που η υπηρεσία θεωρεί πρόσφορο. Σε περίπτωση μη καταβολής των τελών αυτών μπορεί ο Δήμος να διακόψει την παροχή υδροδότησης.

3.8. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ.

Ο Δήμος μπορεί να μεταφέρει προηγούμενες οφειλές συγκεκριμένων καταναλωτών (π.χ. σχολείων,  επαγγελματικών στεγών κ.λ.π.) που μετέφεραν την δραστηριότητά  τους σε νέα εγκατάσταση, στον λογαριασμό απόδειξης νερού της νέας τους εγκατάστασης ή σε άλλον λογαριασμό που τους ανήκει. Επίσης σε κατόχους και χρήστες περισσοτέρων του ενός υδρομέτρου  οφειλές ενός υδρομέτρου μπορεί να μεταφερθούν σε άλλο υδρόμετρο που ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη και χρήστη νερού. Τυχόν οφειλές ενός υδρομέτρου συνεπάγονται και διακοπή παροχής νερού άλλου υδρομέτρου του ίδιου ιδιοκτήτη. Ανεξόφλητες οφειλές προς τον  Δήμο αποτελούν λόγο, για διακοπή της παροχής νερού του οφειλέτη.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

4.1. ΛΑΘΡΑΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ.

Η σύνδεση παροχής νερού για χρήση με το δίκτυο ύδρευσης χωρίς παρεμβολή υδρομετρητή δηλωμένου στο  Δήμο, καθώς επίσης και η αποκατάσταση της ροής του νερού με ενωτικό σωλήνα, σε υδρόμετρο που έχει αφαιρεθεί για διάφορους λόγους από τον Δήμο π.χ. οφειλές κ.λ.π. είναι κλοπή νερού και τιμωρείται σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα.

4.2. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ.

Κλοπή είναι η σύνδεση οποιασδήποτε εγκατάστασης με τις πυροσβεστικές  παροχές καθώς επίσης και με τους κρουνούς ποτίσματος δημοτικών  κήπων  που έχουν τοποθετηθεί για συγκεκριμένη χρήση και τιμωρείται σύμφωνα  με τον ποινικό κώδικα.

4.3. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ.

Απαγορεύεται στους υδρευόμενους ιδιώτες η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο για επέκταση του δικτύου ύδρευσής τους καθώς και η εμπορία νερού. Στην περίπτωση αυτή ειδοποιείται ο υδρευόμενος να διακόψει την παροχή αυτή σε καθορισμένο  χρονικό διάστημα.

Αν δεν συμμορφωθεί, ο Δήμος προβαίνει με τα εντεταλμένα του όργανα στη διακοπή της παροχής αυτής χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά  προκύψει από την διακοπή αυτή. Τα  έξοδα της διακοπής αυτής βαρύνουν τον υδρευόμενο.

4.4. ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ.

Απαγορεύεται χωρίς την έγκριση του Δήμου η εκτέλεση οιασδήποτε εργασίας στα δίκτυα. Τυχόν καταστροφές των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου από τρίτους, κοστολογούνται σε βάρος των υπευθύνων.

4.5. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ.

Απαγορεύεται στους υδρευόμενους η παρέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στον τρόπο λειτουργίας του υδρομέτρου τους, με σκοπό να μη καταγράφονται οι πραγματικές καταναλώσεις. Επίσης απαγορεύεται ο μηδενισμός μέρους ή όλης της προηγούμενης ένδειξης κατανάλωσης σε υδρόμετρα  σε λειτουργία. Παρεμβάσεις του είδους αυτού με σκοπό την απόκρυψη καταναλώσεων νερού από τους υδρευόμενους, στοιχειοθετούν το αδίκημα της απάτης και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα.

4.6. ΚΛΟΠΗ ΝΕΡΟΥ.

Τυχόν διαπίστωση υποκλοπής νερού παρέχει την δυνατότητα στον Δήμο πέραν της ποινικής δίωξης, να χρεώσει τεκμαρτή κατανάλωση κατά την κρίση του.

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο .ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ–ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.

Ο ιδιοκτήτης ακινήτου που επιθυμεί να συνδεθεί με το δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου, συμπληρώνει αίτηση, την οποία συνυποβάλλει  μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Δήμο. Το δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου είναι παντοροϊκό.

Με την αίτηση του αυτή αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του κανονισμού της αποχέτευσης και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του Νόμου καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέσει στο μέλλον το Δ.Σ..

Τα λύματα των κτιρίων αποχετεύονται υποχρεωτικά στο δίκτυο αποχέτευσης. Οι υπάρχοντες βόθροι καταργούνται εκτός εάν συντρέχει ειδική περίπτωση και πάντα με έγκριση του Δήμου.

Η  αποχέτευση στα δίκτυα  είναι υποχρεωτική και για τα ακίνητα επί ιδιωτικών δρόμων, διόδων στοών που συγκοινωνούν με δρόμους, στους οποίους υπάρχει υπόνομος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η αποχέτευση του ακινήτου είναι δυνατή μόνο μέσω γειτονικού ακινήτου, εφόσον είναι δυνατό να εξασφαλιστεί νόμιμα η λειτουργία των αγωγών αποχέτευσης.

Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η αποχέτευση κατά τις προηγούμενες παραγράφους, η διάθεση των λυμάτων του ακινήτου γίνεται προσωρινά στο έδαφος με σύστημα σηπτικού ή στεγανής δεξαμενής (περίπτωση όπου ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός του Δήμου βρίσκεται σε υψηλότερη θέση από την αποχέτευση κτιρίου).

 

ΑΡΘΡΟ 6ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Εξωτερική διακλάδωση ενός ακινήτου ονομάζεται  το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης ακαθάρτων  που περιλαμβάνει:

α) το φρεάτιο, στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου.

β) τον αγωγό κατά πλάτους του εγκεκριμένου δρόμου και

γ) τη σύνδεση του αγωγού αυτού με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου που διέρχεται μπροστά από το ακίνητο και κατά μήκος του δρόμου.

Το φρεάτιο χρησιμεύει για τον έλεγχο και την συντήρηση της εξωτερικής διακλάδωσης και κατασκευάζεται εκτός και παρά τη ρυμοτομική γραμμή  του ακινήτου. Για τα ακίνητα της κατηγορίας Β του άρθρου 12 του παρόντα κανονισμού που θα συνδεθούν με το δίκτυο αποχέτευσης, το φρεάτιο αυτό θα είναι και φρεάτιο ελέγχου και δειγματοληψίας των αποβλήτων.

Οι εξωτερικές διακλαδώσεις κατασκευάζονται από τον Δήμο.

Κανείς εκτός του Δήμου δεν επιτρέπεται να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία στα έργα της αποχέτευσης, έξω από την ρυμοτομική γραμμή.

Οι επισκευές και η συντήρηση των εξωτερικών διακλαδώσεων καθώς και των αγωγών του δικτύου γίνονται από τον Δήμο με δικές του δαπάνες εκτός από την περίπτωση που οφείλονται σε κακή χρήση του δικτύου από τους ιδιοκτήτες, οπότε χρεώνεται σε βάρος τους η σχετική δαπάνη και περιλαμβάνεται στον  λογαριασμό νερού.

Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης των ακινήτων μέχρι και του φρεατίου προσαρμογής  μη περιλαμβανομένου του φρεατίου αλλά  μόνο της προσαρμογής σ’ αυτό, κατασκευάζεται με φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύμφωνα με τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισμό Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και των Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. Διευκρινίζεται ότι:

Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βόθροι, στεγανοί ή απορροφητικοί μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και της εξωτερικής διακλάδωσης.

Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης πρέπει να συνδέονται με το τελικό οριζόντιο δίκτυο του ακινήτου πριν από  τον μηχανοσίφωνα.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των όρων των προηγουμένων παραγράφων, ο Δήμος   μπορεί να προβεί σε διακοπή της παροχής νερού.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο

Τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από έναν δρόμους, στους οποίους υπάρχει και λειτουργεί αγωγός αποχέτευσης, θα συνδέονται με τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο κατά την κρίση του Δήμου. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων με πρόσοψη σε περισσότερες από έναν δρόμους, σε έναν όμως από τους οποίους διέρχεται / προβλέπεται η κατασκευή αγωγού, μπορούν να ζητήσουν την κατασκευή αγωγού με δική τους επιβάρυνση.

Γενικά κάθε οικόπεδο αποχετεύεται από ΜΙΑ ΜΟΝΟ εξωτερική εγκατάσταση και κάθε εξωτερική εγκατάσταση αποχετεύει ΕΝΑ ΜΟΝΟ οικόπεδο.

Παρεκκλίσεις από τον παραπάνω κανόνα μπορούν να γίνουν στις εξής περιπτώσεις, μετά από έγκριση του Δήμου:

α) Όταν πρόκειται για πολύ μεγάλα κτίρια ή για κτίρια στο αυτό οικόπεδο που είναι λειτουργικά ανεξάρτητα και γενικά, όταν είναι τεχνικά αδύνατη ή δυσχερής η αποχέτευση ενός οικοπέδου με μια μόνο εξωτερική διακλάδωση.

β) Όταν πρόκειται για όμορα οικόπεδα και είναι εφικτή κατά την κρίση του Δήμου, η σύνδεση δύο οικοδομών σε ένα φρεάτιο.

γ) Όταν σε τμήμα γενικού κτιρίου της κατηγορίας α)του άρθρου 12 γίνεται χρήση κτιρίου της κατηγορίας β) του αυτού άρθρου.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΧΩΡΩΝ.

Αν υπόγειοι ή άλλοι χώροι ενός ακινήτου βρίσκονται τόσο χαμηλά, που να μην μπορούν να αποχετευτούν με φυσική ροή στον αγωγό που περνάει στο δρόμο που έχει πρόσοψη το ακίνητο, τότε:

α) Μπορεί να επιτραπεί η αποχέτευση του ακινήτου μέσα από γειτονικό οικόπεδο, κατά τους όρους του άρθρου 5.3 του παρόντος, εφόσον έτσι εξασφαλίζει φυσική ροή, ή

β) Προβλέπεται μηχανική ανύψωση των νερών που θα αποχετευτούν με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

Απαγορεύεται γενικά η αποχέτευση και γενικά η απόρριψη από τις εγκαταστάσεις αποχέτευσης στα δίκτυα  αποχέτευσης  των εξής ουσιών:

α) Λυμάτων που προέρχονται από κάθε είδους βόθρους, οι οποίοι και καταργούνται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.

β) Ουσιών οποιασδήποτε φύσης που μπορούν να γίνουν αιτία να φράξουν οι αγωγοί (π.χ. απορριμμάτων μαγειρείων, σκουπιδιών, προϊόντων κατεδάφισης, άμμου, τέφρας, κοπριάς ζώων, απορριμμάτων σφαγείων κλπ).

γ) Εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να βάλουν σε κίνδυνο όσους εργάζονται σ’ αυτό.

δ) Αερίων και ατμών. Η απ’ ευθείας σύνδεση αεραγωγών με τους υπονόμους απαγορεύεται .

ε) Νερών αποχέτευσης που δυσχεραίνουν την λειτουργία των υπονόμων (π.χ λόγω της περιεκτικότητας τους σε οξέα, αλκαλικά άλατα, πίσσα κλπ) ή αποβάλλουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια.

στ) Νερών αποχέτευσης που δυσχεραίνουν την λειτουργία των υπονόμων (π.χ. νερών αποχέτευσης που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, ιζήματα ή εναποθέσεις μέσα στους υπονόμους) καθώς και τα χρωματισμένα νερά αποχέτευσης.

ζ) Νερών που μπορεί να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο βλαπτικά στο περιβάλλον ή στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού  κ.λ.π. κατά την κρίση του Δήμου

Ο καθαρισμός των ανωτάτων ορίων που προβλέπονται στις περιπτώσεις στ) και ζ) γίνεται από υπηρεσία Χημείου και σε περίπτωση διαφωνίας του ιδιοκτήτη, από το Δ.Σ..

η) Νερών αποχέτευσης που αναδύουν ισχυρές ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις (λόγω αποσύνθεσης, ζύμωσης κλπ).

θ) Νερών αποχέτευσης σε τόσο μεγάλη ποσότητα, ώστε να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του δικτύου.

Δεν πρέπει τα απόβλητα να περιέχουν στερεά ακατέργαστα που μπορεί να κρατήσει η σχάρα με ανοίγματα 1,5 εκ.

Δεν πρέπει τα απόβλητα να περιέχουν εύφλεκτες ουσίες των οποίων τα σημεία ανάφλεξης είναι η μικρότερα των 25ο C.

Οι τιμές της προηγούμενης παραγράφου νοούνται ως οι στιγμιαίες τιμές, που αντιστοιχούν σε δείγματα που παίρνονται οποιαδήποτε στιγμή και άσχετα από την παροχή εκείνης της στιγμής. Σε κάθε δειγματοληψία παίρνονται τρία τουλάχιστον δείγματα. Η τιμή σύγκρισης προς τις τιμές της παραγράφου 9.1 υπολογίζεται ο μέσος όρος των τιμών που αντιστοιχούν στα τρία δείγματα.

Προκειμένου για την αποχέτευση βιομηχανικών ή άλλων νερών, ο Δήμος μπορεί να ζητήσει, πλήρη αποχρωματισμό τους με ειδικές εγκαταστάσεις.

Τα καθαρά νερά των εργοστασίων, βιομηχανιών, βιοτεχνιών κλπ. (νερά συμπύκνωσης, ψύξης ανυψωτικών μηχανημάτων κλπ.) επιτρέπεται να αποχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από προηγούμενη άδεια του Δήμου.

Απαγορεύεται η απευθείας αποχέτευση στο δίκτυο υπονόμων των ακαθάρτων υγρών των στάβλων. Επιβάλλεται προηγούμενη απαλλαγή τους από τις αδιάλυτες ουσίες με βόθρους καθίζησης , ή άλλες διατάξεις που εγκρίνονται από το Δήμο. Σε  αντίθετη περίπτωση ο Δήμος μπορεί να διακόψει την σύνδεση και να επιβάλλει πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δ.Σ..

Για την αποχέτευση των υπογείων εδαφικών νερών στο δίκτυο αποχέτευσης απαιτείται ειδική άδεια του Δ.Σ. του Δήμου με την οποία καθορίζονται και ειδικότεροι όροι σύνδεσης.

Τα νερά αυτά κατά κανόνα αποχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης. Οι σχετικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι τέτοιες που να παρεμποδίζεται η εισροή των υπερυψωμένων υδάτων του υπονόμου στο υπέδαφος.

Τις περιπτώσεις που όσο και αν είχε προβλεφθεί το αντίθετο, εισέρχονται στο δίκτυο επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 9.1, ο ιδιοκτήτης οφείλει να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την απομάκρυνση τους ειδοποιώντας άμεσα τον Δήμο. Παράλληλα με την ειδοποίηση μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο καθοριζόμενο από το Δ.Σ. του Δήμου. Μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της εισροής των παραπάνω επικίνδυνων ή βλαβερών ουσιών στο δίκτυο, ο Δήμος μπορεί να διακόψει την παροχή νερού.

Ο Δήμος μπορεί να μεταβάλλει τα πρότυπα εκπομπής σε τιμές μεγαλύτερες ή μικρότερες.

Εάν διαπιστωθεί, ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις με τις οποίες έγινε η σύνδεση, επιβάλλεται πρόστιμο καθοριζόμενο από το Δ.Σ. του δήμου και ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης να συμμορφωθεί μέσα σε καθορισμένη προθεσμία μετά από την πάροδο της οποίας διακόπτεται η παροχή νερού του αποχετευόμενου ακινήτου, κλείνεται η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης και επιβάλλεται πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δ.Σ του Δήμου.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ.

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για οποιαδήποτε λόγο υγρών από οπουδήποτε και εάν προέρχονται να ρέουν σε διευθετημένους χείμαρρους ή ρέματα ή αγωγούς αποχέτευσης, χωρίς προηγουμένη άδεια του Δήμου.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.

Μετά την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αχρηστεύσει, με φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης όπως βόθρους, παλιούς υπονόμους κλπ. μέσα σε προθεσμία που καθορίζει ο Δήμος, την οποία στην συνέχεια ελέγχει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ο Δήμος διακόπτει την παροχή νερού, την σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης και επιβάλλει πρόστιμο καθοριζόμενο από το Δ.Σ του Δήμου.

Για να αχρηστευθούν οι βόθροι, άσχετα αν κατεδαφιστούν ή όχι πρέπει να εκκενωθούν τελείως και το περιεχόμενο τους να απομακρυνθεί. Απαγορεύεται η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων στο δίκτυο αποχέτευσης.Σε περίπτωση παράβασης ,ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο που καθορίζεται από το Δ.Σ του Δήμου.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.

Πριν από κάθε ενέργεια προς λήψη της νόμιμης άδειας οικοδομής προκειμένου για ανέγερση νέων κτιρίων ή επέκταση υφισταμένων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ζητήσουν από τον Δήμο  με αίτηση τους πληροφορίες γύρω από το σύστημα αποχέτευσης της περιοχής, καθώς και για το σημείο συμβολής της στάθμης υπερύψωσης των νερών του υπονόμου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τον Μηχανικό που θα συντάξει την μελέτη ή την έκθεση.

Για την χορήγηση από τον δήμο της άδειας σύνδεσης με τα δίκτυα απαιτούνται :

Α. Νέες υπό ανέγερση ή υπάρχουσες οικοδομές .

α).Μαζί με την αίτηση για την χορήγηση της άδειας σύνδεσης πρέπει να υποβληθεί θεωρημένη άδεια από την Πολεοδομία, στην οποία να αναγράφεται η ολική δομημένη επιφάνεια των ορόφων συνοδευόμενη από τα παρακάτω σχέδια, ώστε να είναι δυνατός έλεγχος. Η άδεια σύνδεσης μπορεί να δοθεί και με προφορική εντολή.

α.1) Τοπογραφικό διάγραμμα, όπου εκτός των άλλων θα απεικονίζεται το οικοδομικό τετράγωνο, η θέση του οικοπέδου και της οικοδομής που θα συνδεθεί καθώς και η θέση του βόθρου που καταργείται, ο αριθμός των ορόφων, υπογείων κλπ.

α.2) Διάγραμμα των ορόφων της οικοδομής όπου φαίνεται το εσωτερικό δίκτυο της αποχέτευσης, το σημείο εκβολής και γενικά κάθε λεπτομέρεια της εσωτερικής αποχετευτικής εγκατάστασης που θα καταλήγει στο μηχανοσίφωνα  και το φρεάτιο. Επίσης θα αναφέρεται η χρήση της εγκατάστασης ανά όροφο και θα φαίνονται οι υψομετρικές διαφορές σε σχέση με τα υψόμετρα των πεζοδρομίων, τουλάχιστον των υπογείων και ισογείων χώρων της οικοδομής.

α.3) Κάτοψη επιπέδου σύνδεσης με το φρεάτιο ελέγχου και τους οριζόντιους αποχετευτικούς αγωγούς.

Τα παραπάνω σχέδια και διαγράμματα πρέπει να φέρουν τις υπογραφές του Μηχανικού που τα συνέταξε και του ιδιοκτήτη, ο οποίος ιδιοκτήτης (διαχειριστής) είναι υπεύθυνος έναντι του Δήμου για ατελή ή εσφαλμένη εφαρμογή τους.

β.)  Πίνακα με ονοματεπώνυμα ιδιοκτητών και αριθμό υδρομέτρου καθενός.

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ζητήσει εκτός από τα παραπάνω κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία που θεωρεί αναγκαία κατά την κρίση του και να επιβάλλει την εκτέλεση οποιαδήποτε συμπληρωματικής εργασίας στην εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ιδιοκτήτη.

Για την εκτέλεση των εργασιών που έχουν υποδειχτεί, δίνεται από τον Δήμο, ορισμένη προθεσμία, η οποία μόλις περάσει άπρακτη καθώς επίσης και αν δεν υποβληθεί έγκαιρα η αίτηση σύνδεσης, εκτός της επιβολής προστίμου καθοριζόμενου από το Δ.Σ του Δήμου, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προβεί σε διακοπή νερού του προς αποχέτευση ακινήτου καθώς και στην ολική ή μερική εκτέλεση των απαιτουμένων για την σύνδεση εργασιών, σε βάρος και λογαριασμό του ιδιοκτήτη.

Προκειμένου για συγκροτήματα κατοικιών, όπου οι ενδιαφερόμενοι είναι πολλοί συνιδιοκτήτες, η ανωτέρω αίτηση σύνδεσης, υποβάλλεται από τον διαχειριστή της συγροτήματος.

Β). Κτίρια και εγκαταστάσεις κάθε χρήσης εκτός κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων κλπ. (Βιομηχανίες, βιοτεχνίες, σταθμοί αυτοκινήτων, στάβλοι κλπ.).

β.1) Νέα υπό ανέγερση κτίρια.

Όσοι θέλουν να οικοδομήσουν, πρέπει να υποβάλουν στον Δήμο, εκτός από τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α του άρθρου αυτού, σε τρία αντίτυπα και την συμπληρωματική μελέτη των κατά το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού, προβλεπόμενων αναγκαίων εγκαταστάσεων προς επιτυχή και ασφαλή λειτουργία και χρήση ακαθάρτων.

Στην μελέτη αυτή αναγράφονται και τα ποσοστά, η θερμοκρασία και η χημική σύνθεση των υγρών που θα αποχετεύονται, οι ελάχιστοι μέγιστοι και μέσοι δείκτες του ΡΗ, η ημερήσια παροχή και οι διακυμάνσεις της, η περιεκτικότητα σε βαριά μέταλλα, τοξικές ουσίες κλπ..

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να ζητήσει και οποιαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία και στοιχείο ή την εκτέλεση επιπλέον έργων και την λήψη και άλλων προστατευτικών της καλής εκτέλεσης λειτουργίας του δικτύου μέτρων.

Η παραπάνω συμπληρωματική μελέτη των εγκαταστάσεων πρέπει να φέρει εκτός της υπογραφής των αρμοδίων για την σύνταξη της επιστημόνων και την υπογραφή του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος, αν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί, ότι οι εγκαταστάσεις δεν λειτουργούν καλά.

Μόνο μετά από έλεγχο του Δήμου για την καλή εκτέλεση των ανωτέρω εσωτερικών εγκαταστάσεων, της τήρησης των τυχόν υποδείξεων του Δήμου και των όρων του παρόντος Κανονισμού, είναι δυνατή η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων.

β.2) Υπάρχοντα κτίρια.

Οι ιδιοκτήτες ή χρήστες των ακινήτων της κατηγορίας αυτής, εφόσον θέλουν να συνδεθούν στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από πρόσκληση του Δήμου και σε ειδική προθεσμία που καθορίζεται με αυτή, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση σύνδεσης του ακινήτου συνοδευόμενη, εκτός από τα απαιτούμενα για τα υφιστάμενα κτίρια της περίπτωσης Α του παρόντος άρθρου και από βεβαίωση–έκθεση αρμοδίου Χημικού ή Χημικού Μηχανικού για τις υφιστάμενες ειδικές εγκαταστάσεις και μέτρα που έχουν ληφθεί καθώς και για την ποιότητα των αποχετευομένων υγρών. Εάν δεν υπάρχουν ειδικές εγκαταστάσεις υποβάλλεται πλήρης μελέτη των απαιτουμένων, ανάλογα της αναφερόμενης για τα κτίρια της περίπτωσης β.1 του παρόντος άρθρου. Η παραπάνω έκθεση ή μελέτη υπογράφεται και από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος πάντως είναι υπεύθυνος, αν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί, ότι οι εγκαταστάσεις δεν λειτουργούν καλά. Ο Δήμος μπορεί να ζητήσει και οποαδήποτε άλλο στοιχείο ή πληροφορία θεωρεί χρήσιμο ή την κατασκευή επιπλέον εργων ή λήψη επιπλέον των υφισταμένων ή προτεινομένων μέτρων που θεωρεί αναγκαία. Ο Δήμος μπορεί επίσης να επιβάλλει, για διευκόλυνση των δοκιμαστικών εξετάσεων που χρειάζονται, την κατασκευή ειδικών φρεατίων επιθεώρησης, μέσα από τα οποία θα διέρχονται οι αγωγοί εσωτερικών εγκαταστάσεων.

Από τον Δήμο ορίζεται ειδική προθεσμία για την κατασκευή των απαιτουμένων κατά τα ανωτέρω, έργων προς σύνδεση του ακινήτου. Μόνο μετά από έλεγχο της καλής εκτέλεσης, της τήρησης των υποδείξεων του Δήμου και των όρων του παρόντος κανονισμού είναι δυνατή η εκτέλεση της σύνδεσης.

12.3. Για τον χαρακτηρισμό ενός ακινήτου, εάν ανήκει στην κατηγορία ακινήτων Β. του παρόντος άρθρου, με τις συνεπαγόμενες υποχρεώσεις, αρκεί χρήση της κατηγορίας αυτής και σε τμήμα μόνο του ακινήτου, εκτός αν το τμήμα αυτό αποχετεύεται στο δίκτυο ακαθάρτων αποκλειστικά με ξεχωριστή εγκατάσταση αποχέτευσης.

12.4. Οι ιδιοκτήτες ακινήτου, που χαρακτηρίστηκε και συνδέθηκε ως ακίνητο της κατηγορίας Α. του παρόντος άρθρου και του οποίου, μεταγενέστερα πρόκειται να γίνει χρήση ακινήτου της κατηγορίας ακινήτου Β. του παρόντος άρθρου, υποχρεώνεται πριν την έναρξη της νέας χρήσης να υποβάλλει τα απαιτούμενα κατά την παράγραφο β.2. έκθεση ή μελέτη των απαιτούμενων ειδικών εγκαταστάσεων. Ο Δήμος μπορεί να ζητήσει εφαρμογή επιπλέον μέτρων. Μόνο μετά από έλεγχο της καλής εκτέλεσης των εργασιών, της τήρησης των υποδείξεων του Δήμου και των όρων του παρόντος Κανονισμού είναι επιτρεπτή η έναρξη της νέας χρήσης.

12.5. Σε περίπτωση παράλειψης των απαιτουμένων κατά την προηγούμενη παράγραφο ενεργειών, καθώς και κάθε ψευδούς δήλωσης ως προς την χρήση του ακινήτου, ο Δήμος μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο καθοριζόμενο από το Δ.Σ., να διακόψει την σύνδεση νερού του ακινήτου μέχρι την ολοκλήρωση των κατά τα ανωτέρω απαιτουμένων εργασιών, μέσα σε οριζόμενη προθεσμία καθώς και να προβεί στην εκτέλεση αυτών ή μέρους αυτών για λογαριασμό και με δαπάνη του ιδιοκτήτη, που χρεώνεται στο λογαριασμό ύδρευσης σε περίπτωση που λήξει η καθοριζόμενη προθεσμία .

12.6. Προκειμένου για αποχετεύσεις προς ανοικτούς γενικά αγωγούς, εάν υπάρχουν, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει, με απόφαση του Δ.Σ. κάθε φορά και ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες, τα ανεκτά όρια των τιμών των αποβλήτων στις περιπτώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 12.1. των υγρών που αποχετεύονται και να διακόψει χωρίς άλλη διατύπωση την αποχέτευση και υδροδότηση εφόσον οι δείκτες που εξακριβώθηκαν δια των δοκιμών κατά τους ελέγχους που έγιναν είναι έξω από τα όρια που έχουν καθοριστεί.

12.7. Κατά την κρίση του Δήμου είναι δυνατή σε κάθε περίπτωση, η διενέργεια αυτοψίας από συνεργείο του Δήμου προς εξακρίβωση της ορθότητας των υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών.

Αρνηση του ιδιοκτήτη να επιτρέψει την διενέργεια αυτοψίας, ακόμη και εντός της ιδιοκτησίας του, συνεπάγεται την επιβολή προστίμου καθοριζόμενου από το Δ.Σ. και την διακοπή υδροδότησης του ακινήτου.

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο : ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.

13.1. Η δαπάνη για κάθε επιβαλλόμενη, από τον παρόντα κανονισμό τροποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης των ακινήτων και η ευθύνη για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών βαρύνει τον ιδιοκτήτη.

13.2. Τον ιδιοκτήτη βαρύνουν επίσης και οι δαπάνες ελέγχου των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης και της σύστασης των αποχετευτικών υγρών σε περίπτωση που καθορίζονται απολογιστικά μετά το τέλος του ελέγχου.

13.3. Για την σύνδεση των ακινήτων καταβάλλεται εφάπαξ τέλος σύνδεσης το οποίο καθορίζεται από το Δ.Σ. του Δήμου.

13.4. Το τέλος σύνδεσης ακινήτου της κατηγορίας της παρ. 12.2.Β  καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου.

13.5. Οι δαπάνες των παρ.13.3. και 13.4. καταβάλλονται εφάπαξ πριν από την σύνδεση του ακινήτου με  το δίκτυο αποχέτευσης. Αν το ποσό είναι πολύ μεγάλο μπορεί να  πληρωθεί με δόσεις σε περισσότερους  λογαριασμούς ύδρευσης κατά την κρίση του Δήμου, σε συμφωνία με τον ιδιοκτήτη.

 

ΑΡΘΡΟ 14Ο : ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ.

14.1. Για την αποχέτευση κάθε διακεκριμένης, κατά χρήση, ιδιοκτησίας και από την σύνδεση αυτής ή του όλου ακινήτου στο οποίο βρίσκεται, με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και εφ’εξής καταβάλλεται τέλος χρήσης υπονόμων που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου.

Το τέλος χρήσης υπονόμων καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου.

Είναι δυνατό σε περιπτώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, κοινωφελή ιδρύματα, πλυντήρια κλπ. ακίνητα καθοριζόμενα από το Δ.Σ. σε κατηγορίες, αναλόγως του υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου, το τέλος χρήσης υπονόμου να καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και να διαφέρει του τέλους χρήσης ακινήτων (κατοικιών, καταστημάτων κλπ.).

Είναι δυνατόν, επίσης, με απόφαση του Δ.Σ του Δήμου να επιβάλλεται τέλος χρήσης υπονόμων σε ακίνητα που αν και υπάρχει δίκτυο με το οποίο μπορούν να συνδεθούν, οι ιδιοκτήτες τους αρνούνται την σύνδεση.

 

ΑΡΘΡΟ 15Ο  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΒΟΘΡΟΛΥΜΜΑΤΩΝ.

Στις περιπτώσεις που κατά τον παρόντα Κανονισμό επιτρέπεται η διατήρηση βόθρων και δεξαμενών αποθήκευσης προς απομάκρυνση, είναι δυνατή η μεταφορά του περιεχομένου τους με βυτιοφόρα και η απόρριψη τους σε υποδεικνυόμενο από τον Δήμο σημείο.

 

ΑΡΘΡΟ 16Ο : ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

Το Δ.Σ του Δήμου, προκειμένου να αποφασίσει για ειδικά θέματα, που απαιτούν ειδικές γνώσεις, μπορεί να αναθέσει την μελέτη ή να ζητήσει γνωμοδότηση από ειδικούς επί του θέματος ή σε επιτροπή που θα συγκροτήσει .

 

ΑΡΘΡΟ 17Ο : ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ -ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ.

17.1. Ο εκάστοτε χρήστης του αποχετευόμενου ακινήτου (π.χ. μισθωτής ) ευθύνεται έναντι του Δ.Σ. του Δήμου, για κάθε παράβαση του παρόντα κανονισμού ή οφειλή προς τον Δήμο λόγω της αποχέτευσης από κοινού με τον ιδιοκτήτη.

17.2. Οποιαδήποτε οφειλή προς τον Δήμο (πρόστιμα, τέλη, δαπάνες  κλπ.), μπορούν να χρεωθούν στον λογαριασμό ύδρευσης του ακινήτου. Αν το ποσό είναι μεγάλο ,μπορεί να χρεωθεί σε δόσεις στους λογαριασμούς νερού, μετά την σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Δήμου.

17.3. Σε περίπτωση συγκροτημάτων κατοικιών και γενικότερα κτιρίων με διακεκριμένες κατά χρήση ιδιοκτησίες (καταστήματα, διαμερίσματα κλπ.), εάν διαπιστωθεί παράβαση των όρων του παρόντος κανονισμού είναι δυνατό κατά την κρίση του Δήμου, η χρέωση των αναλογούντων προστίμων, να γίνει στο λογαριασμό ύδρευσης ή να διακοπεί η υδροδότηση της, χωρίς όμως στην τελευταία περίπτωση να απαγορεύεται και η διακοπή της σύνδεσης αποχέτευσης, ολόκληρου του κτιρίου, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δ.Σ του Δήμου.

17.4. Οι επιδόσεις ατομικών προσκλήσεων, ειδοποιήσεων και γενικά εγγράφων του Δήμου προς τρίτους γίνονται από υπάλληλο του Δήμου ή με ταχυδρομείο. Αρκεί δε η πρόσκληση κλπ. όλων, να επιδίδεται προς τον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη του ακινήτου ή τον διαχειριστή ή έναν από τους συνδιοκτήτες.

17.5. Δεν απαιτείται πρόσκληση ή ειδοποίηση προκειμένου να γίνει έλεγχος λειτουργίας της εγκατάστασης αποχέτευσης και γενικά έλεγχος τήρησης των όρων του παρόντα κανονισμού.

17.6. Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες από διακοπή, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, της υδροδότησης ή αποχέτευσης ακινήτου και δεν απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση.

 

ΑΡΘΡΟ 18Ο  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

18.1. Ο έλεγχος των εξωτερικών ιδιωτικών διακλαδώσεων, από το φρεάτιο ελέγχου μέχρι τον υπόνομο της οδού ασκείται από τον Δήμο με αυτοψία ακόμη και εντός των κάθε είδους ιδιοκτησιών. Εάν ο ιδιοκτήτης αρνείται  να επιτρέψει την είσοδο των συνεργείων του Δήμου στο ακίνητο του, ο Δήμος μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο καθοριζόμενο από το Δ.Σ. του Δήμου.

18.2. Για κάθε σύνδεση είναι υποχρεωτική η κατασκευή φρεατίων ελέγχου (επιθεώρησης) απ΄όπου διέρχονται οι αγωγοί των εσωτερικών εγκαταστάσεων, καθώς και η κατασκευή αεραγωγού, από το φρεάτιο επισκέψεως.

18.3. Απαγορεύεται κάθε επέμβαση τρίτου εκτός του Δήμου στο δίκτυο υπονόμων και την εξωτερική ιδιωτική εγκατάσταση. Ζημιές που προκαλούνται στο δίκτυο και την εξωτερική ιδιωτική εγκατάσταση, επιδιορθώνονται μόνο από τον Δήμο σε βάρος αυτού που τις προξένησε.

 

ΑΡΘΡΟ 19ο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το νομικό πλαίσιο, βάσει του οποίου εκδίδεται ο παρών κανονισμός είναι:

Α) ‘Αρθρο  75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος κυρώθηκε με τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 111/08-06-2006/τ.Α΄) και τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Β) ‘Αρθρο 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος κυρώθηκε με τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 111/08-06-2006/τ.Α΄) και ισχύει σήμερα.

Γ) Αρθρα 19 και 82 του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958 ’’περί προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων’’.

Δ) Αρθρο 29 του Α.Ν.344/1968.

Ε) Αρθρου 11 του Ν.318/1969 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» και του Π.Δ.923/1977 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 17/5-15/6/1959 Β.Δ.».

ΣΤ) Π.Δ.352/1985 και της 28116/29-3-1991 διαταγής ΥΠΕΧΩΔΕ.

Ζ) Των Κ.Υ.Α. υγειονομικών διατάξεων με αριθμούς α) Γ3α /761/68 και Γ4/1722/74 «περί ποιότητας του πόσιμου νερού», β) 5673/4-12-57 «περί απολυμάνσεως του νερού των υδρεύσεων» και γ) Α5/288/1986«ποιότητα νερού σε συμμόρφωση προς την 80/7787 οδηγία της Ε.Ο.Κ. ».

Η ) Των Κ.Υ.Α. α) Α5/288/1986 ,β) Α5/5180/1988 ,γ) 18186/271/1988, δ) 35648/2210/1991,ε) 46399/1352/1986, στ) Υ.Μ 5673/1958 και ζ) Γ4/90/1974.

Θ) Του άρθρου 12 του Ν1650/1986

Ι) Των Κ.Υ.Α. α) 69728/824/1996, β) Γ3β/1392/1966 και της ΥΠ.Β.ΕΛ 338/1977

ΙΑ) Των Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411 Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Διανομή κρύου –ζεστού νερού  και 2412 Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Αποχετεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 20Ο  ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει, που δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό  και αφορά θέματα ύδρευσης –αποχέτευσης, αρμόδιο όργανο  για την επίλυσή του είναι η επιτροπή ύδρευσης του Δήμου μετά από εισήγηση των μηχανικών του. Σε περίπτωση αδυναμίας, το θέμα θα επιλύεται από το Δ.Σ κατά περίπτωση.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.

ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ.

 

Α/Α

 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ.

1

 

ΒΕΛΒΕΝΤΟ
2

 

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
3

 

ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟ
4

 

ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
5

 

ΠΟΛΥΦΥΤΟ

 

          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2019

          Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Εισήγηση για γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων των κοινοτήτων.

Από το πρακτικό της 1ης/5-11-2019 συνεδρίασης της Εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου Βελβεντού.

Αριθ. απόφασης: 1/2019

 

ΘΕΜΑ:

 

Εισήγηση για γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων των κοινοτήτων.

 

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 5η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ., στο Δημαρχείο Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Βελβεντού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 458/31-10-2019 πρόσκληση του Προέδρου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα τρία (3) μέλη:

 1. Στεργίου Μανώλης , Δήμαρχος
 2. Κουρτέλης Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχος
 3. Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μαργιούλα Ευαγγελία, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Στην παρ.9 του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2006/τ.Α’)  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου  86 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018/τ.Α’) «..Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ..», ορίζονται τα εξής: με απόφαση του δημάρχου μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι του δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων των κοινοτήτων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω πρέπει να εισηγηθούμε τον ορισμό υπαλλήλων του Δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων των κοινοτήτων Βελβεντού, Αγίας Κυριακής, Καταφυγίου και Πολυφύτου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη τις παραπάνω διατάξεις και την ανάγκη ορισμού υπαλλήλων για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των οργάνων των κοινοτήτων

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Εισηγείται για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του Συμβουλίου και του Προέδρου της Κοινότητας Βελβεντού καθώς και των Προέδρων των Κοινοτήτων Αγίας Κυριακής, Καταφυγίου και Πολυφύτου, να οριστεί η Τσέγκου Μαρία του Αθανασίου, υπάλληλος του ΚΕΠ Βελβεντού.

          Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2019

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Κύλιση προς τα επάνω