Προσκλήσεις Οικ. Επιτροπής 2020

24η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνεδριάζει την Πέμπτη στις 5/11/2020 στις 12:00 δια περιφοράς (τηλεφωνικά) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Καθορισμός πρόσθετων προσόντων για την πλήρωση δύο (2) κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού σε υπηρεσίες του Δήμου Βελβεντού, που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2020.
  2. Καθορισμός διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια υγρών  καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Βελβεντού.

Δείτε εδώ την Πρόσκληση

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Βελβεντό, 14 Οκτωβρίου 2020

                 Αριθ. Πρωτ.: 3001

ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Βελβεντού

  1. Ζορζοβίλη Ζήνωνα, Αντιδήμαρχο
  2. Τσέγκο Νικόλαο, Αντιδήμαρχο
  3. Αγγέλη Δημήτριο, Μέλος
  4. Εμμανουήλ Δημήτριο, Μέλος
  5. Καμκούτη Θωμά, Μέλος
  6. Τέτο Νικόλαο, Μέλος

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Δευτέρα στις 19/10/2020 δια περιφοράς (τηλεφωνικά) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: Συνέχεια ανάγνωσης “Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει, στις 11/9/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 δια περιφοράς (τηλεφωνικά) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- «Έγκριση της 12/2020 μελέτης προμήθειας και καθορισμός όρων διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο : «Υπογειοποίηση κάδων απορριμμάτων σε κεντρικά σημεία του οικισμού»
2.-«Έγκριση της 6/2020 μελέτης και καθορισμός της διαγωνιστικής διαδικασίας του έργου με τίτλο : «Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Πιερίων από την συμβολή με την οδό 25ης Μαρτίου ως ΔΑΚ»
3.- «Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο παράστασης στο Ειρηνοδικείο Κοζάνης (Έκθεση Δικογράφου αριθμ. 30/21-02-2019 – Διαδικασία ειδική εργατική)».
4.- «Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο παράστασης στο Ειρηνοδικείο Κοζάνης (Έκθεση Δικογράφου αριθμ. 42/04-03-2019 – Διαδικασία ειδική εργατική)».
5.-«Έγκριση μετάβασης δημάρχου Μανώλη Στεργίου, αντιδημάρχου Ζήνωνος Ζορζοβίλη και Αντιδημάρχου Γεωργίου Αχίλλα στην Θεσσαλονίκη για σύσκεψη με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας-Θράκης κ. Θεόδωρο Καράογλου».
6.- Έγκριση εργασίας συντήρησης ανελκυστήρα ακινήτου επί της οδού Καππαδοκίας 47 στη Θεσσαλονίκη του Κληροδοτήματος Νικολάου ή Πολύκαρπου Δελβίζη.
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού

Πρόσκληση 18ης Συνεδρίασης

Την Παρασκευή 04/09/2020 και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, δια περιφοράς (τηλεφωνικά).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης θα είναι τα ακόλουθα:

  1. Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο παράστασης το Ειρηνοδικείο Κοζάνης (Έκθεση Κατάθεσης Δικογράφου – Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων αριθμ. 77/2020).

Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει, στις 28/8/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 δια περιφοράς (τηλεφωνικά) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού

Κύλιση προς τα επάνω