Δήμος Βελβεντού

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Βελβεντό, 14 Οκτωβρίου 2020

                 Αριθ. Πρωτ.: 3001

ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Βελβεντού

  1. Ζορζοβίλη Ζήνωνα, Αντιδήμαρχο
  2. Τσέγκο Νικόλαο, Αντιδήμαρχο
  3. Αγγέλη Δημήτριο, Μέλος
  4. Εμμανουήλ Δημήτριο, Μέλος
  5. Καμκούτη Θωμά, Μέλος
  6. Τέτο Νικόλαο, Μέλος

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Δευτέρα στις 19/10/2020 δια περιφοράς (τηλεφωνικά) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: Συνέχεια ανάγνωσης “Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού”

Κύλιση προς τα επάνω