ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Δημοτικού Συμβουλίου Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11.00

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11.00, σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή μελών προεδρείου και οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η συμμετοχή των Δημοτικών Συμβούλων στην ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση μπορεί να γίνει με την επίδειξη

  • είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης
  • είτε αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID 19 (PCR ή rapid test)   

και με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων προστασίας. Συνέχεια ανάγνωσης “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Δημοτικού Συμβουλίου Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11.00”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 20:00.

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 20:00. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (MicrosoftΤeams), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξειςτου άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν. 4635/2019 και το άρθρο 10 του ν. 4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα: Συνέχεια ανάγνωσης “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 20:00.”

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βεβεντού

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 7
Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 20:00. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω
τηλεδιάσκεψης (MicrosoftΤeams), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του
άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του
ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν. 4635/2019 και το άρθρο
10 του ν.4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021
εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:
1. Έγκριση σύστασης Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Βελβεντού
2. Έγκριση της έκθεσης υλοποίησης του Προϋπολογισμού (2 ο τρίμηνο 2021) του Δήμου
Βελβεντού
3. Έγκριση της έκθεσης υλοποίησης του Προϋπολογισμού (3 ο τρίμηνο 2021) του Δήμου
Βελβεντού
4. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων – 9 η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2021
5. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών Βιολογικού Καθαρισμού έτους 2022
6. Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2022
7. Καθορισμός τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων έτους 2022
8. Καθορισμός συντελεστή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας & φωτισμού,
Δημοτικού φόρου και Τ.Α.Π. έτους 2022
9. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για έργο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
10. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαλλού Βάια

Σημείωση:
 Για τη συμμετοχή σας στην τηλεδιάσκεψη μέσω του προγράμματος
(MicrosoftTeams), παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, από τις
19.45

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ac2123baa3cac43d78a3180517d90dadd%40thread.tacv2%2F1637237925622%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25222c25a226-9a51-43df-ac17-a78834f98ad1%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522954a3d69-ad05-4abc-9ca4-f1d2a4d568ea%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=526832b9-533c-40c0-a0f7-032f2e0a23b7&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης, παρακαλούμε αποστείλετε τη δήλωση
συμμετοχής σας στη συνεδρίαση καθώς και την ψήφο σας στα θέματα ημερήσιας
διάταξης έως τις 20.00, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: proedros@velvento.eu

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 20:00

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 20:00. Η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης (MicrosoftΤeams), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης και σύμφωνα με τις 60249/22-09-2020 και υπ’ αριθ.643/69472/2409-201 Εγκυκλίους και την με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61910/7-10-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4674) ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα: Συνέχεια ανάγνωσης “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 20:00”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Tακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης (MicrosoftΤeams), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης και σύμφωνα με τις 60249/22-09-2020 και υπ’ αριθ.643/69472/2409-201 Εγκυκλίους και την με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 61910/7-10-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4674) ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: Συνέχεια ανάγνωσης “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Tακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021”

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης (MicrosoftΤeams), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ. 426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: Συνέχεια ανάγνωσης “Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021”

Κύλιση προς τα επάνω