ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

1) ΣΤΟ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΙΣ 11:00 πμ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ 2) ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ –ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΙΣ 11:30 πμ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ 3) ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΙΣ 12:00 μμ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ 4) ΣΤΟ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΙΣ 12:40 μμ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κάθε νήπιο θα συνοδεύεται από έναν ενήλικα και συνιστάται η χρήση μάσκας λόγω […]

Διαβάστε περισσότερα..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού. Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει, στις 11/9/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 δια περιφοράς (τηλεφωνικά) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1.- «Έγκριση της 12/2020 μελέτης προμήθειας και καθορισμός όρων διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο : «Υπογειοποίηση […]

Διαβάστε περισσότερα..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε έκτακτη κατεπείγουσα (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19» σε συνδυασμό με την […]

Διαβάστε περισσότερα..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Διεύθυνση Δασών Κοζάνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας σήμερα την 21-07-2020 ημέρα Τρίτη, σε εφαρμογή του άρθρου 6 της Υ.Α. 64663/2956/03.07.2020 (B’ 2773) και της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του Ν. 4685/2020 (A΄ 92) και προκειμένου για τη συλλογή των διοικητικών πράξεων της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 […]

Διαβάστε περισσότερα..