Πρόσκληση 13ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Την Δευτέρα 3/8/2020 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης θα είναι τα εξής: Καθορισµός όρων ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ». Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών – Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών για την […]

Όλο το άρθρο

Διαγωνισμός Υπηρεσίας Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε έντυπο της αναθέτουσας αρχής και κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά), για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 59.940€ προ ΦΠΑ ή 74.325,60€ με ΦΠΑ […]

Όλο το άρθρο

Γνωστοποίηση διατάξεων και οδηγίες εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για την δήλωση-διόρθωση επιφάνειας ακινήτων στους ΟΤΑ α’ βαθμού

Προς τον σκοπό της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019, η οποία διέπει τη δυνατότητα υποβολής, από τους υπόχρεους, αρχικής δήλωσης ή δήλωσης μεταβολών που έχουν επέλθει στην επιφάνεια ή τη χρήση των ακινήτων προς τους ΟΤΑ, για τον ορθό υπολογισμό και την επιβολή των σχετικών δημοτικών τελών […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει, στις 17/7/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1.- Καθορισμός όρων εκτέλεσης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία Ε. Ε. Λυμάτων Βελβεντού. 2.- Έγκριση έκτακτης μετάβασης Δημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου στο […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα για την Κινητικότητα των Νέων Ελλάδας – Αυστραλίας «Work and Holiday Visa»

Το Πρόγραμμα Κινητικότητας Νέων Ελλάδας – Αυστραλίας (Youth Mobility Program between Greece and Australia) ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2019 και έκτοτε παρέχει τη δυνατότητα σε 500 Έλληνες και Αυστραλούς νέους πολίτες να ταξιδεύουν από τη μία χώρα στην άλλη για διαμονή και εργασία μέχρι και 12 μήνες. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος, η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, […]

Όλο το άρθρο

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας της οδού Βελβεντού – Καταφυγίου, από τη διασταύρωση Παλαιογράτσανου έως το Καταφύγι, λόγω καταπτώσεων επί της οδού από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών που έπληξαν την περιοχή

Σας ενημερώνουμε ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ακραίες βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στην περιοχή του Δήμου Βελβεντού τις τελευταίες μέρες, είχαν σαν συνέπεια να προκληθούν καταπτώσεις στο οδικό τμήμα Παλαιογράτσανο – Καταφύγι. Για το λόγο αυτό ο δρόμος θα παραμένει κλειστός έως ότου αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία.

Όλο το άρθρο