ΘΕΜΑ : Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού στις 6 Ιουνίου 2020.

Έχοντας υπόψη: α. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βελβεντού-ΑΔΣ 80/2019 (ΑΔΑ: ΩΙΡΙ46ΜΓΗΖ-ΝΤ4) β. Την υπ’ αριθμ. Δ1α /ΓΠ οικ. 19024 ΚΥΑ/ΦΕΚ 915Β/17-3-20. γ. την υπ’ αριθμ. 5 /18-3-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης. δ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20006 ΚΥΑ /ΦΕΚ 943Β/20-3-20. ε. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20040 ΚΥΑ /ΦΕΚ 988Β/22-3-20. στ. Την […]

Όλο το άρθρο

Χρήση γεωργικών φαρμάκων εντός οικισμών και λοιπών ειδικών περιοχών

Η Διευθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης. Με αφορμή εγγράφων καταγγελιών για ψεκασμούς με φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε κατοικημένες περιοχές, ανακοινώνει στους παραγωγούς αλλά και στους παραγωγούς αλλά και στους χρήστες των ψεκαστικών μηχανημάτων ότι σύμφωνα με. A) Με το άρθρο 26 της υπ αρθμ. 8197/ 90920/22-7-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1883Β/2013) Β) Με το άρθρο […]

Όλο το άρθρο

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει, στις 18 / 5 / 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών για την «Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας […]

Όλο το άρθρο

Ψήφισμα για την Αναστολή Λειτουργίας του Περιφερειακού Ιατρείου Βελβεντού

Η πατρίδα μας αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης δοκιμάζεται το τελευταίο διάστημα από μια πρωτόγνωρη αλλά και επικίνδυνη πανδημία, αυτή του κορωνοϊού, για τον περιορισμό και την αντιμετώπιση της οποίας έχουν ληφθεί από την Πολιτεία μέτρα, τα οποία όλοι ελπίζουμε να έχουν την μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, έτσι ώστε οι πολίτες να παραμείνουν προστατευμένοι και το […]

Όλο το άρθρο