ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ανακοινώσεις

Από τη Δευτέρα 16/12/2019 οι ταμειακές συναλλαγές στο Δήμο μπορούν να γίνονται και με μηχάνημα POS.