Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 
Βελβεντό, 20 Αυγούστου 2020

 

ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ

πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, συνολικά τριών (3) ατόμων, για το διδακτικό έτος 2020-2021.

 

Η ανακοίνωση  και  το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ» για την πρόσληψη καθαριστών – καθαριστριών στις σχολικές μονάδες των Δήμων το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με πρωτόκολλο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 2249, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. είναι αναρτημένη στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Βελβεντού καθώς και στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.velventos.gr.

 

Η αίτηση υποβάλλεται  ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: grammatia@velvento.eu

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους αρχίζει  την Παρασκευή 21/08/2020 και λήγει την Τρίτη 25/08/2020.

 

Έντυπα Πρόσληψης

Κύλιση προς τα επάνω