Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του περιορισμού και της διασποράς του κορωνοιού COVID-19

 

Ο Δήμος Βελβεντού, ύστερα από την αριθ. 28/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει έναν (1) ΔΕ Οδηγό Αυτοκινήτων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, προκειμένου να καλύψει  κατεπείγουσες ανάγκες και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση του περιορισμού και της διασποράς του κορωνοιού COVID-19, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ (το έντυπο τυπώνεται από την ιστοσελίδα του Δήμου www.velventos.gr ) μαζί με τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07. (Η υπεύθ. δήλωση εκτυπώνεται από τη ιστοσελίδα του Δήμου www.velventos.gr)
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αναζητείται από τον Δήμο).

Αυτός που θα επιλεγεί θα κληθεί να καταθέσει στο Δήμο τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ειδικών προσόντων που απαιτεί η  θέση.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο Βελβεντού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: (e-mail: prosopiko@velvento.eu ) ή αυτοπροσώπως στο Δήμο μετά από τηλεφωνική συνεννόηση στα τηλ. 2464350300, 2464350301, 2464350306.

Ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων από 19/2/2021 μέχρι και 23/2/2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω