Για να παρακολουθήσετε ζωντανά και να συμμετέχετε στην Λαϊκή Συνέλευση, παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac2123baa3cac43d78a3180517d90dadd%40thread.tacv2/1669277810868?context=%7b%22Tid%22%3a%222c25a226-9a51-43df-ac17-a78834f98ad1%22%2c%22Oid%22%3a%22954a3d69-ad05-4abc-9ca4-f1d2a4d568ea%22%7d

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω