3η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Την Παρασκευή 5/2/2021 στις 12:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.-Κατακύρωση δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του αρχειακού υλικού του Δήμου Βελβεντού.
2.-Έγκριση μετάβασης του δημάρχου Εμμανουήλ Στεργίου, του αντιδημάρχου Ζήνωνος Ζορζοβίλη και του Αντιδημάρχου Γεωργίου Αχίλλα στην Θεσσαλονίκη για υποθέσεις του Δήμου.
3. Έγκριση μετάβασης δημάρχου Εμμανουήλ Στεργίου στην Αθήνα για υποθέσεις του Δήμου.
4.-Έγκριση 1 ου Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Δικαιολογητικών και Τεχνικών προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ 2 ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 102637).
5.-Έγκριση 2 ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» και ειδικότερα
του 3 ου τμήματος – Συμπιεστής εδάφους (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 102638).
6.-Έγκριση 3 ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης μειοδότη για την προμήθεια ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ 1 ου ΤΜΗΜΑΤΟΣ – ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 102634).
7.-Εξέταση αιτήματος μισθωτή περί λύσης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου κληροδοτήματος Πολύκαρπου Νικόλαου Δελβίζη επί της οδού Παπάφη αριθμ 140 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Κύλιση προς τα επάνω