26η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Το Σάββατο στις 28/11/2020 στις 12:00 συνεδρίαζει η Οικονομική Επιτροπή του ΔήμουΒελβεντού,  δια περιφοράς (τηλεφωνικά) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω
θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- Αποδοχή χρηματοδοτήσεων – Τροποποίηση 8 η προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 Δήμου Βελβεντού.
2.- Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» μετά από συνοπτικό διαγωνισμό στον οποίο δεν υποβλήθηκε καμιά προσφορά.
3.- Έγκριση σχεδίου για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Δήμου Βελβεντού».
4.- Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΔΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ» του Δήμου Βελβεντού.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Κύλιση προς τα επάνω