25η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Την Παρασκευή, 20/11/2020 στις 12:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού δια περιφοράς (τηλεφωνικά) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.-Κατάρτιση επιχειρησιακού προγράμματος Δήμου Βελβεντού για την περίοδο 2020-2023.
2.-Χορήγηση 2 ης παράτασης, του χρονοδιαγράμματος του έργου «Αντικατάσταση τμημάτων δικτύου αποχέτευσης»
3.- Αποδοχή ποσού-Τροποποίηση 7 η προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 Δήμου Βελβεντού.
4.- Έγκριση 1 ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
5.- Έγκριση 2 ου Πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΙΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΩΣ ΔΑΚ».
6. Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Βελβεντού για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) για την εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

 

Δείτε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κύλιση προς τα επάνω