Month: Οκτώβριος 2023

Ανακοίνωση ΔΕΔΔΗΕ για διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος

Από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κοζάνης ανακοινώνεται ότι :

Λόγω τεχνικών εργασιών του ΑΔΜΗΕ στον κεντρικό Υποσταθμό της ΔΕΗ ΑΕ στην περιοχή των Αυλών, την Τετάρτη 01-11-2023  και την Πέμπτη 02-11-2023, θα γίνει ολιγόλεπτη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος από ώρα 07:15 έως 07:20, στο σύνολο των Δημοτικών Διαμερισμάτων των Δήμων Σερβίων και Βελβεντού. Τα Δημοτικά Διαμερίσματα του Δήμου Σερβίων στην περιοχή του Βαθυλάκκου – Νεράιδας θα ηλεκτροδοτούνται κανονικά.

Ζητούμε, την κατανόηση των καταναλωτών και θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση ενδεχομένως και νωρίτερα.

Γι’ αυτό τα δίκτυα και οι εγκαταστάσεις πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.

ΓΙΑ ΤOΝ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Δημήτριος ΛΙΑΝΑΣ

Δ/ντής Περιοχής Κοζάνης

Πρόσκληση 28ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού (τακτική)

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βελβεντού την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023, στις 19:00 δια ζώσης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Έγκριση εισηγητικής έκθεσης 2ου Τριμήνου του έτους 2023 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

2.- Έγκριση εισηγητικής έκθεσης 3ου Τριμήνου του έτους 2023 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

3.- Έγκριση 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

4.- Έγκριση 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για την αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών για τον διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 198016)

5.- Εξέταση Αίτησης Αποδέσμευσης αριθμού φορολογικού μητρώου πολίτη, λόγω χρεών που έχουν βεβαιωθεί από το Δήμο Σερβίων – Βελβεντού και μεταφέρθηκαν στον επανασυσταθέντα Δήμο Βελβεντού.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν δια ζώσης, οφείλουν να ενημερώσουν το συντομότερο τον Πρόεδρο της Οικ. Επιτροπής για να καλέσει έγκαιρα τα αναπληρωματικά μέλη.  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

Απόφαση επικύρωσης των αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023, και ανακήρυξης των επιτυχόντων και των επιλαχόντων συνδυασμών, των εκλεγέντων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων και Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Βελβεντού

Η  υπ’ αριθμ. 139/2023 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης παρατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 139-2023

 

Πρόσκληση 24ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2023 (έκτακτη, δια ζώσης)

 Σας προσκαλούμε σε έκτακτη, δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βελβεντού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​ από το άρθρο 74 του N. 4555/18​ και από τα άρθρα 177 και 184 του N. 4635/19, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

  1. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για το έργο με κωδικό, 2021ΣΕ27510059 (ΣΑΕ 275/1/2023) του Π.Δ.Ε (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).
  2. Μίσθωση ενός (1) ακινήτου για τη στέγαση του Κ.Α.Π.Η. Βελβεντού.
  3. 3η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βελβεντού.
  4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ».
  5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ.
  6. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος 2024-2025»

      Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ως «έκτακτη» και «κατεπείγουσα» λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεμάτων και ύπαρξης καταληκτικών ημερομηνιών.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Καμκούτης Θωμάς

Προμήθεια 5 Απινιδωτών

Με χρηματοδότηση της ΠΕΔ Δυτ. Μακεδονίας ο Δήμος Βελβεντού προμηθεύτηκε πέντε Απινιδωτές, οι οποίοι θα εγκατασταθούν στους οικισμούς και σε δημοτικά κτήρια.

Ευχαριστούμε την ΠΕΔ Δυτ. Μακεδονίας για την χορηγία.

Δημοσίευση 54ης, 55ης, 56ης, 57ης Πρόσκλησης της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων χωρικής Αρμοδιότητας Δήμου Σερβίων και Δήμου Βελβεντού και 54ου, 55ου, 56ου, 54ου Πινακίου σε συνεδρίαση

Τα σχετικά αρχεία παρατίθενται στους παρακάτω συνδέσμους: 

ATT00022

ATT00025

ATT00028

ATT00031

Κύλιση προς τα επάνω