Month: Αύγουστος 2022

Ανακοίνωση έκδοσης πινάκων πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων, σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ:1/2022/2162/21-07-2022 ανακοίνωση του Δήμου Βελβεντού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 

Βελβεντό, 30 Αυγούστου 2022

 

ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων,

σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ:1/2022/2162/21-07-2022 Ανακοίνωση του Δήμου Βελβεντού

 

 1. Ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων Ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών) 
 2. Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας των υποψηφίων Ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών)
 3. Πίνακας Επιλογής Ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών)
 4. Ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων Ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας
 5. Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας των υποψηφίων Ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας
 6. Πίνακας Επιλογής Ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο (www.velventos.gr). Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (thessaloniki@asep.gr) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). 

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Οι πίνακες είναι αναρτημένοι και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου Βελβεντού.

Ημερομηνία ανάρτησης των πινάκων κατάταξης  30-08-2022.

Για να δείτε τους πίνακες πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους :

1.ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)

2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)

3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ)

4.ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ_ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

5.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ_ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

6.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ_ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η μεγάλη συναυλία του καλοκαιριού είναι γεγονός!!!

 

Ο Γιάννης Κότσιρας για μία μοναδική συναυλία,

την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022, 

στο “Άλσος Βελβεντού“.

Τα πολλά λόγια είναι περιττά όταν αναφερόμαστε στον δημοφιλή ερμηνευτή, Γιάννη Κότσιρα, που εδώ και χρόνια μας συντροφεύει με την εκφραστική φωνή του, τα τραγούδια του, παλιά και καινούρια, που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει, τις πάντοτε εμπνευσμένες διασκευές του και τις εξαιρετικές ερμηνείες του σε λαϊκά τραγούδια!

Φέτος, μας φέρνει δύο ακόμη τραγούδια, γραμμένα για τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά “Σασμός”, που έχουν κυριολεκτικά λατρευτεί από το κοινό!

Το ομώνυμο “Σασμός”, ένα τραγούδι σύγχρονο, δυναμικό και με έντονα στοιχεία της πλούσιας κρητικής μουσικής παράδοσης, είναι το τραγούδι που μας μεταφέρει μουσικά στην ουσία της επιτυχημένης σειράς, περιγράφοντας το πως ο έρωτας καταφέρνει να νικήσει τη βεντέτα. Και το “Φως”, μία δυνατή μπαλάντα για κάθε πτυχή του έρωτα και της αγάπης, ένα κομμάτι γεμάτο «Φως» σε μία εποχή που το σκοτάδι μοιάζει να κυριαρχεί. Και τα δύο με στίχους του ίδιου και μουσική του Νίκου Τερζή.

Ραντεβού λοιπόν και στο Βελβεντό, την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022, στο “Άλσος Βελβεντού”.

Ώρα έναρξης: 21.00

Είσοδος: από 20.00

Τιμές εισιτηρίων:

Γενική είσοδος 17€, Προπώληση 15€ (μέχρι και την Τετάρτη 31 Αυγούστου)
Μειωμένο 15€ (Α.Μ.Ε.Α, Ανέργων, Φοιτητικό, Παιδιά άνω των 12 ετών)

Συνδιοργάνωση:

Μορφωτικός Όμιλος Βελβεντού / Δήμος Βελβεντού / ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας

Ρυθμιστική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας του Δασαρχείου Κοζάνης

Για να δείτε τη Ρυθμιστική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας του Δασαρχείου Κοζάνης πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ρυθμιστική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας

Πρόσκληση 20ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (τακτική- δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση)

Σας προσκαλούμε σε τακτική, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022 και ώρα 21:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δήμου Βελβεντού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε​ από το άρθρο 74 του N. 4555/18​ και από τα άρθρα 177 και 184 του N. 4635/19, του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 και της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ. οικ. 44590 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4088/30.07.2022, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

 1. Συζήτηση για τα αποτελέσματα της απογραφής του πληθυσμού στον Δήμο Βελβεντού.
 2. Έγκριση της 93/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Τροποποίηση χρήσεων γης σε ορισμένα Ο.Τ. ή σε τμήματα Ο.Τ. του οικισμού Βελβεντού και του Συνοικισμού Καλλιθέας, σύμφωνα με τις χρήσεις του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και του Π.Δ. 59/2018».
 3. Έγκριση αίτησης παρουσίας ειδικού βοηθού – συνοδού στον Παιδικό Σταθμό Βελβεντού στο πλαίσιο διευκόλυνσης ένταξης παιδιού με αναπηρία στο μαθησιακό περιβάλλον.
 4. Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων.

Σημείωση:

 • Για τη συμμετοχή σας μέσω τηλεδιάσκεψης (πρόγραμμα Microsoft Teams), παρακαλούμε ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, από τις 20:45:

ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΑΤΗΣΤΕ Ε Δ Ω

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

  

Μαλλού Βάια

 

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρόσκληση 20ης Συνεδρίασης 2022 (τακτική – μεικτή)

 

Ψήφισμα Δημοτών Καταφυγίου στη Λαϊκή Συνέλευση Οικισμού Καταφυγίου του Δήμου Βελβεντού

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΗΜΟΤΩΝ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Στο Καταφύγι σήμερα Κυριακή 7 Αυγούστου 2022, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου, συνήλθε η Ετήσια Λαϊκή Συνέλευση των Δημοτών της Κοινότητας Καταφυγίου μετά από  πρόσκληση  του Προέδρου κ. Αθανασίου Πούλιου και με την παρουσία του Δημάρχου Βελβεντού Μανώλη Στεργίου και άλλων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και του εκπροσώπου της Περιφέρειας Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Μενέλαου Μακρυγιάννη, μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος:

Εμείς οι δημότες και κάτοικοι της Κοινότητας Καταφυγίου ζητάμε από την Περιφερειακή Αρχή της Δυτικής Μακεδονίας και κάθε άλλον αρμόδιο θεσμικό ή υπηρεσιακό παράγοντα να προβεί

α) Στον άμεσο χαρακτηρισμό του δρόμου Καταφυγίου-Αγίας Κυριακής – ορίων Νομού Πιερίας (προς Ελατοχώρι) ως δημοτικού δρόμου, αντί του ισχύοντος σήμερα χαρακτηρισμού του ως δασικού.

β) Στην άμεση συντήρηση και ακολούθως την ασφαλτόστρωση του δρόμου, με βάση και παλιότερη μελέτη έργου που έχει κατατεθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για τους εξής λόγους:

 1. i. την διευκόλυνση της συγκοινωνιακής μας πρόσβαση από την πόλη της Κατερίνης και άλλες πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου διαμένουμε οι περισσότεροι από μας, προς τον οικισμό Καταφυγίου όπου έχουμε σπίτια και περιουσίες.
 2. ii. την γρήγορη πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων με στόχο την πυρασφάλεια και πυροπροστασία του πυκνού δάσους των Πιερίων, το οποίο κάηκε μια φορά σε μεγάλη έκταση το καλοκαίρι του 2007.

iii. την τουριστική αξιοποίηση των Πιερίων, που παραμένουν αναξιοποίητα εδώ και δεκαετίες, παρά τις ιδανικές φυσικές, χωροταξικές και ιστορικές  συνθήκες για μια αειφόρο οικονομική  ανάπτυξη όλης της περιοχής.

Το ψήφισμα να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Βελβεντού και στα ΜΜΕ, και να αποσταλεί στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, στους βουλευτές των Νομών Κοζάνης, Πιερίας και Ημαθίας, στους Περιφερειάρχες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας και στα Δασαρχεία Κοζάνης και Ημαθίας.

Καταφύγι, 7 Αυγούστου 2022

Για τους συμμετέχοντες στη Λαϊκή Συνέλευση

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ

 

Για να δείτε το Ψήφισμα πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 7 8 2022 

Ανακοίνωση Παράτασης Απαγόρευσης Αλιείας Καραβίδας στη Λίμνη Πολυφύτου

Σύμφωνα με την υπ’αρίθμ. πρωτ. 126289/08-08-2022 ( ΑΔΑ: 6ΔΦΛ7ΛΨ-ΓΟΣ) Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κοζάνης Δαδαμόγια Αικατερίνης, αποφασίστηκε η παράταση απαγόρευσης της αλιείας κάθε είδους καραβίδας στη λίμνη Πολυφύτου με οιοδήποτε μέσο και εργαλείο, με σκοπό την προστασία και την μείωση του κινδύνου εξαφάνισης του πληθυσμού της. Η απαγορευτική περίοδος παρατείνεται μέχρι τις 15 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 πμ. 

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στις Αστυνομικές Αρχές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των Ν. 420/70,  Ν.1740/87 και Ν.2040/92. 

Κύλιση προς τα επάνω