ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής Δήμου Βελβεντού.

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Βελβεντού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βελβεντού την Παρασκευή 24 Ιουνίου
2022 στις 13:00 π.μ. δια ζώσης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συμμετοχή του Δήμου Βελβεντού στο Πρόγραμμα Επιδότησης για την απασχόληση
μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, σύμφωνα με την 1 η τροποποίηση της
Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 με αριθμ. πρωτ. 42119/15-07-2020 του Ο.Α.Ε.Δ.
2. Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους για βεβαιωμένα τέλη ύδρευσης των εκ
παραδρομής χρεώσεων κατηγορίας ΑΜΕΑ, Πολυτέκνων και λανθασμένων ενδείξεων από
παρελθόντα έτη. (Διαγραφές Μαΐου 2022).
3. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για τη Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη
του Δήμου Βελβεντού.
4. Χορήγηση παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ
ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ) ΣΤΙΒΟΥ, ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».
5. Έγκριση 2 ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»
6. Απένταξη και ένταξη δράσεων στο ΕΑΠ.
7. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων- 3 η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

Πρόσκληση 14ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (τακτική-δια ζώσης)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 και ώρα 21.00. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Πλατεία Πλάτανος) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 67 (παρ.5) του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και το άρθρο 10 του Ν. 4674/2020, του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 καθώς και τις εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/22 (ΦΕΚ 2137 Β/30.04.2022) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/206/οικ.6824/2-5-2022 για ενημέρωση – συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

  1. Υποβολή Αιτήματος στην Περιφερειακή Αρχή Δυτικής Μακεδονίας για την ασφαλτόστρωση του δρόμου από την διασταύρωση Καταφυγίου/Κατερίνης μέχρι τα όρια του Νομού Πιερίας.
  2. Συνδιοργάνωση του Δήμου Βελβεντού με τον Σύλλογο Φίλων Μουσικής «Βελβεντινές Φωνές» του 1ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορωδιών.
  3. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για το έργο με ενάριθμο κωδικό ΠΔΕ – ΣΑΝΑ 255: 022ΝΑ25500000 του Π.Δ.Ε (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

Μαλλού Βάια

Ανάρτηση πινάκων Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων κατά του αναρτηθέντος δασικού χάρτη δήμων Σερβίων & Βελβεντού.

Δείτε τους σχετικούς πίνακες στους παρακάτω συνδέσμους:

ATT00040

ATT00043

ATT00046

ATT00049

ATT00052

ATT00031

ATT00034

ATT00037

Πρότυπο Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης ΣΦΗΟ Βελβεντού

 
 
Πρότυπο Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης ΣΦΗΟ Βελβεντού
  • Ο Δήμος μας προχωρά στην εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για την περιοχή ευθύνης του, εναρμονιζόμενος με την εθνική προσπάθεια προώθησης των “καθαρών” μορφών μετακίνησης. 
  • Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, εκπονεί ένα σχέδιο για την ορθολογική και αποτελεσματική τοποθέτηση δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην περιοχή ευθύνης τους.
  • Επιχειρώντας να εφαρμόσει πρακτικές συμμετοχικού σχεδιασμού στην εκπόνηση του εν λόγω σχεδίου, πραγματοποιεί την παρούσα έρευνα προκειμένου να λάβει υπόψη τις προτιμήσεις των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής μας.
  • Οι απόψεις, οι προτιμήσεις, οι ιδέες και οι παρατηρήσεις σας αποτελούν σημαντικά στοιχεία που θα αξιοποιήσει ο Δήμος για έναν περισσότερο ορθολογικό σχεδιασμό.

Φορέας Χρηματοδότησης του συγκεκριμένου σχεδίου είναι το Πράσινο Ταμείο

Για να συμπληρώσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=jY7qjmrIK06KYFqy4VZxdXtf_CaA9yVHmaLJI2bBhPRUQ0daMkFBMUxKTDRGQVZUVTU1WFNBQVBEUS4u

Κύλιση προς τα επάνω