Πρόσκληση 18ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βελβεντού την Τρίτη 24/5/2022 στις 20:30 π.μ. δια ζώσης με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.- Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής 2021

2.- Εισηγητική έκθεση  1ου Τριμήνου του έτους 2022 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

3.-Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

4.- Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο σύνταξης και επίδοσης Εξώδικης Καταγγελίας-Όχλησης-Πρόσκλησης κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ”.

5.- Εξειδίκευση πίστωσης για χορήγηση χρηματικού  βοηθήματος σε πληγέντα πολίτη  από πυρκαγιά.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Μανώλης Στεργίου

Υπογραφή σύμβασης για τις ασφαλτοστρώσεις προς κτηνοτροφικές μονάδες και επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα του Δήμου Βελβεντού

Υπογράφηκε σήμερα στην έδρα του δήμου Βελβεντού από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργο Κασαπίδη και τον Δήμαρχο Βελβεντού Μανώλη Στεργίου η Προγραμματική Σύμβαση προϋπολογισμού 308.000 € για το έργο: “Οδικές Προσβάσεις σε επιχειρήσεις πρωτογενούς τομέα Δήμου Βελβεντού”.

Το έργο αφορά κυρίως ασφαλτοστρώσεις και ελάχιστες αμμοχαλικοστρώσεις προς κτηνοτροφικές μονάδες και επιχειρήσεις της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Βελβεντού και των οικισμών του.

Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη κ. Κασαπίδη για την δρομολόγηση αυτού του έργου που στηρίζει τον βιώσιμο πρωτογενή τομέα του Δήμου μας.

Ανακοίνωση για κακόβουλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

                                                           

Ανακοίνωση για κακόβουλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Υπουργείο Εσωτερικών 
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Παρατηρήθηκαν κακόβουλα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αποστολέα υπαλλήλους του Δήμου Βελβεντού) προς τους πολίτες και τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Φορέα, με σκοπό την δήθεν παροχή τεχνικής βοήθειας για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων.

Πρόκειται για κακόβουλα μηνύματα που σκοπό έχουν να αποσπάσουν προσωπικές πληροφορίες από τους αποδέκτες όπως κωδικούς πρόσβασης, προσωπικά δεδομένα κ.λπ.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο να μην δίνονται ποτέ προσωπικές πληροφορίες διαμέσου μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο των Μπουντούλα Κων/νου και Μπουντούλα Χαρισίου με τίτλο: “Χρήση Αλκοόλ και Καρδιαγγειακά Νοσήματα”

Χρήση  Αλκοόλ  και Καρδιαγγειακά Νοσήματα

«Οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου….

Ψαλμός Δαβίδ 103,15                                                                                                                                                           

Konstantinos D Boudoulas  MD, Professor of Medicine/Cardiovascular Medicine, Section Head interventional Cardiology, Director Cardiac Catheterization Laboratories, The Ohio State University, Columbus Ohio, USA

Harisios K Boudoulas MD, PhD, PhD Hon, Professor of Medicine/Cardiovascular Medicine and Pharmacy (emeritus), The Ohio State University, Columbus Ohio, USA Honorary Professor, Academician (an. mem.)

 

                                                                                 

 

Ο άνθρωπος έκανε χρήση αλκοολούχων ποτών, κυρίως κρασιού, από αρχαιοτάτων χρόνων. Υπολογίζεται ότι  η παραγωγή κρασιού είχε αρχίσει περίπου  8000 χρόνια π.Χ.  στη Γεωργία της Ευρώπης, ενώ  οι Έλληνες είχαν πάρει  την τέχνη της Συνέχεια ανάγνωσης “Άρθρο των Μπουντούλα Κων/νου και Μπουντούλα Χαρισίου με τίτλο: “Χρήση Αλκοόλ και Καρδιαγγειακά Νοσήματα””

Κύλιση προς τα επάνω