Δήμος Βελβεντού

Μετάθεση ημερομηνιών λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς λόγω Χριστουγέννων έτους 2021 και Πρωτοχρονιάς έτους 2022

 Μετάθεση ημερομηνιών λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς λόγω Χριστουγέννων έτους 2021 και Πρωτοχρονιάς έτους 2022.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 97/2021

Ο Δήμαρχος Βελβεντού

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του Ν.4264/2014.
  2. Τον κανονισμό λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Βελβεντού.
  3. Τις αρ. 62/2019 και 80/2019 αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

          Λόγω της αργίας των Χριστουγέννων 2021 και Πρωτοχρονιάς 2022 μεταφέρεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς από το Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 2021 την Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021 και από το Σάββατο 01/01/2022 την Παρασκευή 31/12/2021.

Ο Δήμαρχος

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου

         

Πρόσκληση 41ης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Τρίτη 21/12/2021 στις 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.- Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».

2.- Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «Αποκατάσταση Μνημείου Πεσόντων Καταφυγίου».

3.- Έγκριση 1ου Πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου: «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΌΨΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΜΕΤΟΧΙ» ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

4.- Χορήγηση παράτασης χρόνου εργασιών για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – Β’ ΦΑΣΗ».

 

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 10:45.

https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 41ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ για 21 12 2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Κύλιση προς τα επάνω