Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Δευτέρα 29/11/2021 στις 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού (ΔΤ), Δημοτικού Φόρου και Τ.Α.Π  για το έτος 2022.

2.-Καθορισμός τέλους κατάληψης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2022 του Δήμου Βελβεντού.     

3.-Καθορισμός τελών Δημοτικού Νεκροταφείου και Οστεοφυλακίου  για το έτος 2022.

4.-Εξειδίκευση πίστωσης για την επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου Α.Σ. ΤΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟ.

5.-Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βελβεντού για το οικον. έτος 2020.

  1. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων-Τροποποίηση προϋπολογισμού (9η)

Συνέχεια ανάγνωσης “Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού”

Περίληψη 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Στήριξης για το Υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του ΠΑΑ 2014-2022

Για να δείτε ολόκληρη την Περίληψη της 3ης Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Στήριξης για το Υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2002, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού το Σάββατο 27 Νοεμβρίου  2021

 

Έχοντας υπόψη

α. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Βελβεντού-ΑΔΣ 80/2019

    (ΑΔΑ: ΩΙΡΙ46ΜΓΗΖ-ΝΤ4)

β. Τον υπ΄αριθμ. Ν. 4497 ΦΕΚ Α’ 171/13.11.2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

γ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486 ΦΕΚ 5401/Β/20-11-2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από  τη Δευτερα 22  Νοεμβρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 6  Δεκεμβρίου  2021 και ώρα 6:00.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε τον πίνακα δικαιούμενων εκθετών για τη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Βελβεντού, για το Σάββατο 27 Νοεμβρίου  2021.

Εκ μέρους του Δήμου έχει ληφθεί μέριμνα για την τήρηση των αποστάσεων. Υποχρέωση των εκθετών είναι να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και πρόληψης, που επιβάλλονται λόγω του κορωνοϊού.

1.- Να μην επιτρέπουν τους καταναλωτές να αγγίζουν τα προϊόντα πώλησης.

2.- Να παραμένουν πίσω από τους πάγκους τους και να κρατούν απόσταση ασφαλείας (2 μέτρα). Οι πελάτες να τηρούν απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους και οι ουρές να είναι μέχρι 5 άτομα.

3.- Να έχουν μεταξύ των πάγκων τους τουλάχιστον ένα (1) μέτρο ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

5.-Να διατηρούν τους διαδρόμους ανοιχτούς (κάθετοι & οριζόντιοι) για να μην δημιουργείται συνωστισμός.

6.- Να εξυπηρετούν άμεσα το καταναλωτικό κοινό –ένα άτομο κάθε φορά- και στα 10 τ.μ. να παραμένουν μέχρι τρεις καταναλωτές.

7.- Να τοποθετήσουν στους πάγκους αντισηπτικά υγρά για χρήση των καταναλωτών.

8.- Να απολυμαίνουν τακτικά τα σημεία εναπόθεσης των προϊόντων και τις ταμειακές μηχανές.

9.- Να τηρούν αυστηρά τους όρους υγιεινής και καθαριότητας (συγκέντρωση απορριμμάτων σε σακούλες ή σε κλειστές κούτες).

10.- Οι πωλητές και οι εργαζόμενοι στην λαϊκή αγορά να πραγματοποιούν  αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (Self-test) τουλάχιστον  μία φορά την εβδομάδα.

Επίσης οι πολίτες οφείλουν να τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής καθώς και μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, που έχει εκδώσει το υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων. Συνέχεια ανάγνωσης “Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Βελβεντού του Δήμου Βελβεντού το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2021”

Κύλιση προς τα επάνω