Δήμος Βελβεντού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης (Microsoft Τeams), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19», σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας», την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021 και ώρα 21:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Συνέχεια ανάγνωσης “ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης”

Κύλιση προς τα επάνω