Δήμος Βελβεντού

Συνεχίζεται η απαγόρευση κυκλοφορίας στα δάση

Παρατείνεται

η απαγόρευση κυκλοφορίας

έως τις 6.00 π.μ. της Παρασκευής 27 Αυγούστου

σε περιαστικά δάση και δασικές εκτάσεις

ΦΕΚ 3877/τ.β./19.8.2021

Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Βελβεντού το Σάββατο 21 Αυγούστου 2021

Σας γνωρίζουμε τον πίνακα δικαιούμενων εκθετών για τη Λαϊκή Αγορά του Δήμου Βελβεντού, για το Σάββατο 21 Αυγούστου 2021.
Εκ μέρους του Δήμου έχει ληφθεί μέριμνα για την τήρηση των αποστάσεων. Υποχρέωση των εκθετών είναι να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας και πρόληψης, που επιβάλλονται λόγω του κορωνοϊού.
1.- Να μην επιτρέπουν τους καταναλωτές να αγγίζουν τα προϊόντα πώλησης.
2.- Να παραμένουν πίσω από τους πάγκους τους και να κρατούν απόσταση ασφαλείας (2 μέτρα). Οι πελάτες να τηρούν απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ τους και οι ουρές να είναι μέχρι 5 άτομα.
3.- Να έχουν μεταξύ των πάγκων τους τουλάχιστον ένα (1) μέτρο ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
Συνέχεια ανάγνωσης “Λειτουργία Λαϊκής Αγοράς Βελβεντού το Σάββατο 21 Αυγούστου 2021”

27η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Την Τρίτη 24/8/2021 στις 12:00 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Καθορισμός διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» μετά από συνοπτικό διαγωνισμό στον οποίο δεν υποβλήθηκε καμιά προσφορά.
2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δημιουργία αίθουσας προβολής της βιοποικιλότητας της Λίμνης Πολυφύτου».
3. Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης προμήθειας εξοπλισμού χώρων θέας και αναψυχής.
4. Έγκριση υποβολής αίτησης επέκτασης στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, σύμφωνα με την 1 η τροποποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 με αριθμ. πρωτ. 42119/15-07-2020 του Ο.Α.Ε.Δ.
5. Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο σύνταξης και κατάθεσης έφεσης κατά της 46/2021 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Κοζάνης.
6. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., για απασχόληση στο Δήμο Βελβεντού με ΑΦΜ. κατά την περίοδο 2021-2022.
7. Παράταση εκμίσθωσης ακινήτου (τεσσάρων πάνω από το ισόγειο ορόφων) επί της οδού Κάνιγγος 17 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του Κληροδοτήματος «Ζήνωνος Ι. Παπαναστασίου»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μανώλης Στεργίου

Δείτε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κύλιση προς τα επάνω