Δήμος Βελβεντού

ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου

Ο Δήμος Βελβεντού

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου, συνολικά τριών (3) ατόμων, πλήρους απασχόλησης για το διδακτικό έτος 2021-2022, με την αριθμ. ΣΟΧ 2/2021/2543/13-08-2021 (ΑΔΑ: Ω3Ζ746ΜΓΗΖ-ΞΝΥ)

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση και να την υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: grammatia@velvento.eu

  Συνέχεια ανάγνωσης “ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου”

Κύλιση προς τα επάνω