Δήμος Βελβεντού

ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων,

σύμφωνα με την αριθμ. ΣΟΧ:1/2021/2136/06-07-2021 Ανακοίνωση του Δήμου Βελβεντού

 

  1. Ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων Ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών)
  2. Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας των υποψηφίων Ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών

          (Υδραυλικών)

  1. Πίνακας Επιλογής Ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών (Υδραυλικών)
  2. Ονομαστική κατάσταση των υποψηφίων Ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών

          Καθαριότητας

  1. Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας των υποψηφίων Ειδικότητας ΥΕ Εργατών-

          τριών Καθαριότητας

  1. Πίνακας Επιλογής Ειδικότητας ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας

Συνέχεια ανάγνωσης “ΑNAΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ”

Πρόσκληση στην 26η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού

Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει την Παρασκευή 13/8/2021 στις 12:00 με τηλεδιάσκεψη (ή τηλεφωνικά για όσους δεν μπορούν να συνδεθούν) λόγω των μέτρων προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Κατανομή θέσεων προσωπικού για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων.

Συμμετοχή του Δήμου Βελβεντού στο νέο κύκλο του Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων. Συνέχεια ανάγνωσης “Πρόσκληση στην 26η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βελβεντού”

Κύλιση προς τα επάνω